2 minuty čtení

Vývojové stádium firmy

Firmy založené pro revoluci se dostávají do dalšího vývojového stádia, které je pro mnohé manažery novou situací. Období, kdy jsme lidi hlavně nabírali, byli jsme na palubě dlouhé roky ti stejní a spolu to tahali jako římské legie, je za námi.

Ať chceme, či nechceme, začínají přicházet personální změny, na které jsme příliš naučení nebyli. Někteří z klíčových lidí po 20 letech zkrátka odcházejí. Zda je to odchod do důchodu, nebo je to po letech vnitřní potřeba změny práce, či odchod za vlastním podnikáním, ať už je odchod korektní či nekorektní, ve finále je to jedno.

 

Co jsou nejčastější důvody, proč šéf, manažer, majitel firmy vyhoří?

Lídři skupin musí konfrontovat, že skupina není jen definovaný počet lidí, na který byli zvyklí. Jednotliví členové skupiny mohou přijít a zase odejít. Jak skupina roste, jak se vyvíjí, její části mohou být vyměněny, jako buňky v těle. Ale skupina, kde členové sdílejí společné ideály, by měla být stále ta stejná bez ohledu na to, kolik let uplynulo od jejího vzniku a kolik lidí bylo vyměněno.

Lídři skupin musí taktéž konfrontovat, že paměť skupiny není totožná s pamětmi jednotlivých členů skupiny. Každá skupina, která je plně závislá na paměti jednotlivců v ní a nemá svůj vlastní záznam paměti, je zranitelná a do určité míry i duševně chorá.

 

Jak se vypořádat s obměnou lidí, kteří nejednou stáli při vzniku firmy, jak se vypořádat s tím, aby s nimi neodešlo know-how jejich postu, jak vůbec čelit tlaku, pod kterým se nejednou šéfové firem nacházejí, kde brát vnitřní sílu a chuť a napříč tomu všemu pokračovat dále, se stává velkou výzvou mnoha šéfů.

Život nás bude neustále tlačit dále, to, co potřebujeme, je zvýšit naši schopnost to vše v plné míře ustát.

Hodnocení: +7
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.