Vytvořte svůj investiční mozkový trust!

Staňte se členem komunity Warengo a diskutujte s ostatními investory v článcích a tématických skupinách. Je nás už 11 556.

Zaregistrovat se

Jak danit příjmy z investic – akcie, dluhopisy, dividendy, kryptoměny...

Danění příjmů z investic, ať už jde o podílové fondy, akcie a dluhopisy nebo třeba kryptoměny, není nic složitého. Pokud ale s investováním teprve začínáte, musíte si ho nastudovat. Pojďme se podívat na to, jak správně danit příjmy z investic.

Pokud si přivyděláváte investováním, musíte myslet na to, že stejně jako další zisky, i tyto mohou podléhat zdanění. Slovo „mohou“ používám proto, že existuje mnoho výjimek. Například u takových cenných papírů nezáleží na tom, jestli byla investice zisková a jak moc. I pokud byste na ní o peníze přišli, ji musíte danit, pokud se jí netýká následující osvobození od daně.

Příjmy z prodeje cenných papírů (akcie, dluhopisy, směnky, podílové listy investiční fondy) nedaníte: 

  • Pokud úhrn příjmů nepřekročí částku 100 tisíc Kč za jedno zdaňovací období (rok),
  • pokud jste je drželi déle než 3 roky

Pozor, pokud pravidelně investujete po dobu několika let, musíte dohledat, jestli jste VŠECHNY prodané cenné papíry opravdu drželi déle než 3 roky. Pokud ne, dopočítáte poměrnou část příjmů z prodeje těch cenných papírů, které jste drželi příliš krátce na to, aby byly osvobozené.

Stavební spoření, spoření na penzi, spořící účty a termínované vklady

  • Sami nedaníte nikdy, buď jsou totiž od daně osvobozeny, nebo se o placení daně stará instituce, která vám produkt poskytuje. 

Vy nemusíte dělat vůbec nic.

Vyplacené dividendy nedaníte:

  • Pokud vám byly vyplaceny firmou, která je daňovým rezidentem ČR, protože už jste je obdrželi zdaněné srážkovou daní. 

Daň totiž odvádí firma, která daň či úrok vyplácí. V takovém případě daňové přiznání nemusíte podávat.

Jak danit příjmy z investic

Pokud se vás netýká výše uvedené osvobození od daně, připravte se na to, že budete své příjmy muset uvést v daňovém přiznání.

Danění příjmů z prodeje akcií, dluhopisů atd.

Příjem z prodeje cenných papírů patří podle zákona o daních z příjmů mezi takzvané ostatní příjmy podle § 10. Pokud není osvobozen od daně viz výše, v daňovém přiznání jej musíte uvést ve druhém oddílu přílohy č. 2.

Uvedete tam součet všech zdanitelných příjmů z prodeje v uplynulém roce a vedle toho zdanitelné výdaje (pořizovací hodnota cenných papírů a případné poplatky spojené s nákupem a prodejem). Rozdíl těchto dvou částek je následně dílčím základem daně z příjmů, který se přenese na řádek 40. Nemůže být záporný, pokud jste na investici prodělali, je základ daně 0. Sazba je 15 %.

Danění dividend a podílů na zisku z podílových listů ze zahraničí

Tady to začíná být trochu složitější. Pokud vám dividendy platí společnost, která je cizím daňovým rezidentem, podléhají vaše příjmy 15% zdanění.

Příjem ve formě dividend se uvádí do řádku 38 v „Přiznání k dani z příjmů fyzických osob“ jako příjem z kapitálového majetku (§ 8 zákona) v brutto hodnotě (tedy před snížením o jakoukoliv srážku daně v zahraničí nebo poplatky) a současně se vyplní příloha č. 3 přiznání „Výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí. V této příloze se vyčíslí daň sražená zahraničním plátcem.

Pokud má Česká republika s danou zemí účinnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, pravděpodobně nebudete muset ve výsledku daň reálně platit, ale cesta k tomu je poněkud kostrbatá. Daň zaplacená v zahraničí (kterou uvádíte do přílohy č. 3) musí být potvrzená zahraničním správcem daně, musíte tedy zaplacení daně prokázat např. potvrzením plátce příjmu či depozitáře o sražené dani.

Nezapomeňte také že příjmy ze zahraničí uvedené v daňovém přiznání musí být správně přepočteny na českou měnu. K tomu se využívá jednotný kurz, který vyhlašuje každý rok Generální finanční ředitelství.

Jde z toho hlava kolem, co? Proto je rozhodně praktičtější kupovat dividendové akcie, jejichž dividendy vyplácejí firmy danící v ČR.

Jak je to s daněním příjmů z obchodování kryptoměn?

Když nakoupíte kryptoměny a následně je vložíte na burzu a obchodujete je, zisk z těchto transakcí podléhá 15% dani z příjmu. Kryptoměny u nás nemají žádné vlastní osvobození či výhody. Protože je problematika danění příjmů z obchodování kryptoměn komplexní, nebudu zacházet do podrobností a raději vám doporučím přehledný a podrobný článek Finexu, který se daněním kryptoměn zabývá.

Jako další skvělý zdroj informací vám doporučím článek UOL Účetnictví na Warengu Obchodujete s kryptoměnami? A víte, jak s nimi pracovat v rámci účetnictví a daní?

Máte zájem komentovat, lajkovat nebo přidat svůj vlastní článek? Registrujte se na Warengo teď hned!

#byznys #podnikani  #investovani #investice #dane #zdaneni #kryptomeny #akcie #dluhopisy #cennepapiry

Pro přidání komentáře se přihlašte nebo zaregistrujte.

Vytvořte svůj investiční mozkový trust!

Staňte se členem komunity Warengo a diskutujte s ostatními investory v článcích a tématických skupinách. Je nás už 11 556.

Zaregistrovat se