Chcete pořádnou investiční show? Sledujte nás na Instagramu!
22.05.2020 5 minut čtení

Chcete rentu nekonečnou, nebo doživotní?

Občas se setkám s termínem nekonečná renta. Čistě z pohledu finanční matematiky nekonečná renta určitě funguje. Při jejím čerpání však vstupuje do hry celá řada faktorů, především emoce. Ty vždy rozhodují více než jakékoliv racionální výpočty.

Vývoj hodnoty portfolia v letech 1972 - 1997 při 4 % výběru.

Proto mám raději termín doživotní renta. Ta, která mi bezpečně vydrží do konce života. Ohraničenou rentu si také dovedu snáz představit a připravit se na ni. 

Kdo "objevil" pravidlo 4 % čerpání?

Jako první s konceptem doživotní renty s 4% výběrem přišel finanční expert William Bengen v roce 1994. Postavil ho na pravidle 4% čerpání z portfolia složeném z akcií a dluhopisů. Toto pravidlo od té doby využívají v zahraničí finanční poradci a wealth manažeři při správě klientova majetku nebo velké světové instituce, namátkou jmenuji Norský ropný fond nebo Nobelovu nadaci. 

Ve své podstatě je pravidlo 4 % postavené na čerpání příjmu z portfolia akcií a dluhopisů a navyšovaném každý rok o aktuální inflaci. Pokud byste tedy dnes odešli do důchodu s 1 milionem, v prvním roce byste při 4 % výběru čerpali 40 tisíc korun. Dejme tomu, že aktuální inflace je 3 %, další rok byste tak výběr navýšili o 1 200 Kč na 41 200 Kč (40 000 + 3 %). Další rok opět o aktuální inflaci, a tak dále. 

Takto zvolená strategie by nám měla zajistit stabilní doživotní příjem. Na základě reálných historických dat existuje velká pravděpodobnost, že nám takto čerpaný příjem vydrží nejméně po dobu 30 let. 

Od roku 1970 však existovaly období, kdy by vám takto čerpaná renta jednoduše došla. Pokud byste odešli do finančního důchodu v roce 1972, čekaly by vás v prvních dvou letech rentiérství dramatické poklesy na akciovém trhu. To by mělo za následek propad hodnoty vašeho portfolia, ze kterého by se i přes dobré výsledky akciových trhů v dalších letech, již nevzpamatovalo. Viz. horní graf. Vaši rentu byste vyčerpali zhruba po 22 letech ještě před rokem 1995. Vaše cesta finanční svobodou by skončila předčasně. 

Jak na čerpání renty bez rizika

Na rizika s prostým čerpáním 4 % z portfolia upozorňovali odborné studie například společností Vanguard nebo Morningstar, které zároveň poskytovaly návod, jak riziko přečerpání vyloučit ze hry. Ovšem nejdále ve svých propočtech dospěl jistý Jonathan Guyton. Ten ve své obsáhlé studii popisuje 4 pravidla efektivního čerpání z portfolia. I on zůstal věrný pravidlu 4 %, jen ho začal více přizpůsobovat dění na trzích. 

Jak? Již víme, že výběr ročně navyšujeme o aktuální inflaci, pokud ovšem její hodnota meziročně překoná 6 a více % (posledních deset let tak vysokou inflaci nepamatujeme), navyšujeme maximálně o 6 %. Dalším pravidlem je, že snížíme výběr z portfolia o 10 % (například při výběru 40 000 Kč by se výběr snížil o 4 000 Kč) v případě, že se portfolio dostane pod kritickou hranici. V praxi by to znamenalo, pokud je aktuální míra výběru o 20% vyšší než míra výběru na začátku (např. 5,5% z původních 4%), výběr snížíme. Toto pravidlo můžeme také otočit a čerpat o 10 % více v období, kdy zbylých 96 % portfolia dosahuje nadprůměrných výnosů. 

Stejně tak společnost VHI, se kterou spolupracuji od roku 2014 a z jejichž zdrojů čerpám tento článek, se pravidly Jonathana Guytona inspiruje, a také je sama testovala na skutečných historických datech. Vraťme se však k samotnému počátku finančního důchodu v roce 1972 v tomto článku. Pokud bychom dodržovali dvě z uvedených Guytonových pravidel – nenavyšovat o inflaci při poklesu trhů a navyšovat maximálně o 6%, pokud je inflace vyšší než 6% – vypadaly by výběry z portfolia a vývoj hodnoty portfolia následovně (viz. oba grafy dole). Portfolio by si svoji nominální i reálnou hodnotu udrželo i v dalších letech. Úkol přečkat čerpání až do dneška by tak zůstal splněn!

 

Vývoj hodnoty portfolia ve stejných letech při 4 % výběru z 1 mil. Kč za využití Guytonových pravidel efektivního čerpání

Zdroj dat: Ibbotson SBBI Yearbook, 50% akcie jsou zastoupeny Morningstar US stock index, 50% dluhopisy indexem Morningstar US treasury index. Nezohledňuje měnové riziko. Výnosy jsou poníženy každý rok o 3% (hypotetické náklady na investování).

Plánujte si rentu ještě v produktivním životě

Všechny předchozí čísla jsou jen racionální výpočty, byť založené na ověřených datech. Cesta k finanční svobodě a k jejímu udržení však vede jak jinak než přes disciplínu, vytrvalost a dodržování základního pravidla Koupit a držet. 

K tomu, jak bezpečně dojít do přístavu finanční svobody a jak si ji bezpečně užít, vedu své klienty. Z vlastní zkušenosti vím, že nestačí jen znát některé pravidla investování, ale hlavně je jako celek uplatňovat. A to v produktivní části svého života, i v období po něm. Ještě jsem se ve své praxi nesetkal s člověkem, který by mi řekl, chci se mít ve finančním důchodu hůř, nebo nezáleží, jestli mi jednou dojdou peníze.

Pokud tedy i vy přemýšlíte o tom, jak si z vašich úspor jednou zajistíte doživotní příjem, věnujte nejprve čas vlastnímu vzdělávání v oblasti investování a finančního chování. A následně ho uplatněte v praxi. Jen samotná finanční gramotnost nestačí. S radou, jak začít se také můžete obrátit na finančního profesionála, který má s finančním plánováním a čerpáním renty z portfolia odpovídající znalosti a zkušenosti.

#richardkunovsky #dozivotniprijem #financnisvoboda #investovani #investice #akcie

Zdroj článku: Viktor Hostinský CFP, Pravidlo 4 % - Jak vybírat rentu z portfolia v důchodu.

Hodnocení: +10
Pro přidání komentáře se přihlašte nebo zaregistrujte.
Doporučené příspěvky
8 minut
3 minuty
5 minut
6 minut
7 minut
6 minut
7 minut
6 minut
12 minut
5 minut
6 minut
8 minut