3 minuty čtení

Spotřeba pesticidů v zemědělství - včely v ohrožení?

Se začátkem zemědělských prací, ale i v průběhu roku se můžeme setkat s názory, že na naše pole proudí tisíce litrů nebezpečných pesticidů. Zabíjejí pesticidy včely? Jak si vede řepka a ostatní plodiny? Jak si vede ČR ve srovnání se zbytkem Evropy?

Spotřeba pesticidů v ČR vs. Evropa

Od roku 2008 do  roku 2018 probíhal ve Francii program vlády, který měl za cíl jediné - snížit používání přípravků na ochranu rostlin. Ve snaze snížit spotřebu o polovinu Francie uvalila daně na některé přípravky, některé dokonce zakázala? Výsledek snažení se bohužel nedostavil. Cena programu byla půl miliardy eur, ale spotřeba přípravků naopak vzrostla o 12 %

Česká republika si vede o poznání lépe. Spotřeba za rok 2019 klesla v porovnání s předchozím rokem o 9 %. Spotřeba tolik diskutované účinné látky glyfosát se snížila dokonce o 25 %. Podle údajů Eurostatu patří Česká republika mezi země s nejnižší spotřebou pesticidů v Evropě. Například belgický farmář použije čtyřikrát více kilogramů pesticidů na jeden hektar orné půdy než český zemědělec. Větší spotřebu než my má i Itálie, Portugalsko, Španělsko, Francie, Německo, Rakousko, Velká Británie, Finsko nebo Irsko.

Za smrt včelstev mohou přípravky na ochranu rostlin

Včely údajně vymírají kvůli zemědělcům. Toto tvrzení se v poslední dnech často objevuje v diskusích na sítích. Kde je pravda? Počet včelstev neubývá, naopak roste. Podle údajů Food and Agriculture Organization of the United Nations došlo v letech 1961 až 2013 k nárůstu počtu ohospodařovaných včelstev o více než 60 %.

Svět
1994 – 66 milionů včelstev
2018 – 92 milionů včelstev

Evropa
1994 – 16 milionů včelstev
2018 – 18 milionů včelstev

ČR
1994 – 630 tisíc včelstev
2018 – 650 tisíc včelstev

Pokud jde o úhyny, nelze tvrdit, že z malého procenta není způsoben pesticidy a reziduí těchto látek. Zpravidla za to může zemědělec, jednotlivec, který nedodržuje předpisy. V každém oboru se najde někdo nepoctivý, kdo obchází pravidla, tak je to bohužel i v zemědělství. Úhyn včelstev je bohužel způsoben velkým rozmachem roztoče Kleštíka včelího, známějšího jako Varoa destructor způsobující onemocnění Varroázu

Řepka je králem ,,chemických" koupelí

Jak jsem již zmínil, trendem v ČR je snižování spotřeby přípravků na ochranu rostlin. Trnem v oku je obzvláště laické veřejnosti plodina, které se věnuje předchozí článek- Řepka. Na obrázku můžeme vidět porovnání nutného užití pesticidů. Proč nutného? Když pomineme ekologické hledisko problému, tak dalším argumentem je ekonomické pozadí, jelikož přípravky jsou poměrně nákladné a je zde samozřejmě snaha jich užívat co nejméně. 

Hodnocení: +12
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
 • 4.8. Prodej pesticidů [online]. Eurostat, 2016 [cit. 2020-05-20]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/32961688/370002160408.pdf/cd197e32-94eb-46ad-8868-ab80cd13f937?version=1.1 Pesticidy v ČR: AKČR. Spotřeba pesticidů v ČR je nižší než v řadě zemí EU [online]. 5.6.2019, , 0-1 [cit. 2020-05-20]. Dostupné z: https://www.nase-voda.cz/spotreba-pesticidu-cr-je-nizsi-nez-rade-zemi-eu/ POR: BARBIÈRE, Cécile. Pesticides-free cities put pressure on French government [online]. 13. 9. 2019, , 0.-1. [cit. 2020-05-20]. Dostupné z: https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/pesticides-free-cities-put-pressure-on-french-government/
  +4
 • Stejně jako v případě řepky bych tady ocenil pár relevantních odkazů na zdroje čísel atp., aby to bylo kompletní. Pokud přibudou, je to minimálně stejně zajímavé počtení jako posledně.
  +2
  • Doplnil jsem pár zdrojů, bohužel psaní článků je mojí formou prokrastinace ve zkouškovém období...
   +2