19.03.2019 8 minut čtení

Buffettova investiční závěť: Jak by si měla počínat jeho rodina a co se z toho přiučit?

Věštec z Omahy se zapsal do dějin aktivního investování zlatým písmem. O to více překvapil doporučením, které udělil své rodině ohledně správy financí po své smrti.

Warren Buffett, majitel investičního gigantu Berkshire Hathaway, se bezpochyby řadí k největším investičním mozkům planety. K jeho práci přitom patří snažit se hledět daleko do budoucnosti a sledovat tak dlouhodobé cíle. A to dokonce i takové, které sahají za horizont jeho vlastní existence. Zřejmě proto nepřekvapí, že v posledních letech začal otevřeně hovořit o doporučeních, která dal své o několik let mladší manželce, ohledně správy rodinného bohatství.

Více však již mnohé překvapí obsah této rady. Respektive jak jednoduchá až primitivní ve skutečnosti je.

Hlavně konzervativně!

Přestože strávil většinu svého života jako zapálený aktivní investor, který sám rozhodoval o složení vlastního portfolia, či portfolia z peněz svých klientů, Buffett se ve své „závěti“ jeví být velmi konzervativní. Upozorňuje totiž na fakt, že v rámci aktivně spravovaných investičních fondů pracuje pouze velmi malé množství opravdu kvalitních správců, kteří jsou schopni dlouhodobě úspěšně zhodnocovat svěřené prostředky. Slovo „dlouhodobě“ je zde přitom stěžejní, neboť jakkoli vynikající krátkodobé odchylky výkonu v pozitivním směru jej nezajímají.

Za hodně peněz málo muziky

Úspěch přitom on sám měří velmi konzervativní a jednoduchou metodou, kdy se drží názoru, že investor je úspěšný, pokud je v daný rok schopen svými výnosy překonat výkon hlavních akciových indexů (například tedy Dow Jones nebo Nasdaq).

Jak přitom upozorňuje, řada manažerů fondů takovýchto výsledků schopna není! Jejich výkonnost je v porovnání s pohyby indexů často podprůměrná nebo výrazně stagnuje. Dobré roky pak opět následují silné propady.

A to vše navzdory faktu, že takto aktivně spravované fondy si za svou „dohlížecí“ činnost účtují nemalé procentuální poplatky, které z povětšinou již tak hubených zisků ukrajují nemalou část.

Ostatně v letech po velké finanční krizi u řady z nich nebyl nadstandardní výkon samozřejmostí a to navzdory skutečnosti, že akciové indexy dlouhodobě rostly. Investor, který takovému fondu svěřil své peníze, tak byl nejednou přinejmenším nemile překvapen, ne-li přímo rozhněván při pohledu na roční či kvartální výpisy stavu svého portfolia.

Tupé, ale funkční řešení

Jak se však k celému problému postavit, pokud se investor necítí na to, aby si své peníze spravoval sám, či se prostě burzovním obchodům nechce aktivně věnovat a má jiné povolání?

Buffett přichází s provokativní a investičními společnostmi často kritizovanou myšlenkou, že nejlepší způsob je zvolit nedůvěru. Tedy nepřijímat slastně znějící sliby a záměry prodejců řady aktivně spravovaných fondů a raději se zaměřit na zcela opačné spektrum. Jak totiž Warren opakovaně zdůrazňuje ve svých textech i interview, základem úspěchu je neztrácet peníze! A to nejenom skrz kapitálové ztráty, když cena nakoupených aktiv poklesne, ale právě i díky vysokým poplatkům.

Základní gro celého doporučení tedy tvoří rada vložit své prostředky do nízkonákladových pasivně spravovaných fondů. To znamená těch, které si účtují minimální poplatky, neboť nevydržují armády drahých analytiků, kteří by hodiny dumali nad nejlepší investiční strategií. Tyto fondy naopak pouze pasivně a tak trochu tupě sledují prosté investiční cíle založené na stínování některého vybraného akciového (či jiného) indexu. Obsah a proporční složení jejich portfolia tak odpovídají složení těchto fondů, což povětšinou s drobnou odchylkou platí i o výkonnosti.

Sázka o půl miliónu

Pokud tedy indexy rostou a trhy se nacházejí v optimistické býčí náladě, investoři do tohoto druhu fondu profitují. Vše samozřejmě platí i obráceně a v případě tržních propadů inkasuje investor odpovídající ztráty bez šance na vysvobození v podobě nějaké umné strategie, která by výběrem silných růstových titulů dokázala celkový trend zvrátit. Právě na to přitom poukazují aktivně spravované fondy a jejich manažeři, když vůči Buffettovi hájí svoji práci.

Nicméně Warren, jemuž jde především o zachování hodnoty v dlouhodobém horizontu, trvá na svém. A aby svou teorii podpořil, ohlásil těsně po krizi velmi zajímavou sázku o 500 tisíc dolarů. V ní se vsadil, že modelový pasivně spravovaný fond sledující složení indexu S&P 500 vykáže v následujících deseti letech lepší výkonnost, než portfolia aktivně spravovaných hedgeových fondů. Netřeba přitom zdůrazňovat, že vyhrál!

Návod pro drobného investora

Výše zmíněný přístup, jakkoli Buffettem podporovaný, může řadu nadšených začátečníků zklamat. Obecné představy nových investorů, které jsou navíc živeny reklamami brokerských společností, totiž cílí na úplně jiné úrovně zhodnocení.

Představa o minimálně zdvojnásobení vložených úspor v krátkém období po začátku investování je zkrátka silně zakořeněná. V takovém světle se Buffettem sledované lehké překonání indexů, jež povětšinou rostou jednociferným tempem ročně, jeví jako přímo směšné.

Vtip je však v již zmiňované kontinuitě. Warrena nezajímají krátkodobé pozitivní výkyvy následované možnými nepěknými ztrátami. On chce peníze své rodiny uchovat a „bezpečně“ zhodnotit. To je přitom přístup, který by ani řadě začínajících investorů cizí být nemusel a neměl. A to zvláště, pokud disponují pouze nízkým kapitálem, jehož ztrátu by případně jen těžko nahrazovali.

Krok po kroku

Jak tedy vše pojmout? Rady majitele Berkshire Hathaway rodině lze při přesunu na drobného investora prakticky shrnout do krátkého návodu o několika bodech.

Úvaha nad schopnostmi – každý investor by měl především na počátku své kariéry jasně a kritiky zhodnotit své předpoklady na to, stát se úspěšným burziánem. Opravdu na to má? Je dostatečně pro věc zapálený? Disponuje nutnou psychickou odolností, dostatkem volného času i patřičně velkým kapitálem? Pokud je některá z odpovědí záporná, pak se možnost cizí správy finančních prostředků přímo nabízí.

Vytyčení cílů – každý zájemce o investování by si měl hned zkraje vytyčit alespoň hrubé cíle, které hodlá sledovat. Touží snad po výrazném zhodnocení v kratším časovém horizontu a to i za cenu riskování propadu celkové hodnoty portfolia? Nebo raději vidí svoji budoucnost v pomalém a postupném zhodnocování vydělaných prostředků? Buffett lobuje pro druhou možnost!

Zmapování trhu – pokud má již odpovědi na předešlé otázky, měl by si investor udělat vlastní analýzu trhu, respektive pečlivě prozkoumat nabídky jednotlivých bankovních společností, fondů a dalších v této sféře působících subjektů. Ač se to nezdá, existují mezi nimi často ne úplně zanedbatelné rozdíly. To se týká nejenom podmínek založení a velikosti poplatků za správu, ale především zvolené investiční strategie.

Dlouhodobý horizont – po provedení takovéto analýzy by si investor měl vybrat několik málo fondů, o nichž bude uvažovat. Jako vhodné se zvláště začátečníkům jeví doporučení vše konzultovat s nezávislým finančním poradcem, nicméně zde vždy hrozí skryté riziko určité neprofesionality a snahy vlákat klienta do preferovaného finančního stroje.

Dle Buffetta se proto jeví jako nejvhodnější vlastní volba dlouhodobého investičního horizontu a z něho logicky vyplývající vložení úspor do pasivně spravovaných low-costových fondů, které v rámci své strategie fakticky pouze stínují indexy.

Pasivita na vzestupu

Buffetova rada může stále znít trochu nevábně, nicméně se zdá, že počet investorů, kteří se jí nechali inspirovat, roste.

Tak například ještě v roce 2017 na pasivně spravované fondy připadala zhruba čtvrtina celkových vložených prostředků v USA, tento poměr se však mění a agentura Moody´s například odhaduje, že zhruba v polovině 20. let by se měl zcela vyrovnat.

Aktiva spravovaná v pasivních fondech se pak například v roce 2016 zvětšila více než čtyřikrát oproti těm aktivním. I tento poměr se sice následně zmenšil, nicméně i tak stojí myšlenka Věštce z Omahy jistě za zvážení.

Hodnocení: +10
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
  • Plne s ním súhlasím. Tí, čo nevedia vytvoriť portfólio ako Warren Buffett alebo nechcú riskovať, že nejaká spoločnosť to domrví, investovanie do pasívne spravovaného S&P cez ETF je riešenie pre takmer istý zisk v dlhodobom horizonte.
    +1