27.04.2020 5 minut čtení

Pracovní postup. Provozní řád. Směrnice. Všude stejné, říkáme rutina, ale….

Každý zaměstnanec, pracovník se jistě s výše uvedenými pojmy setkal. Je to soubor informací, které nám říkají, jak se máme v práci, při určitých činnostech chovat, a zároveň nám i spoustu věcí zakazují.

V prostorách našich zaměstnání vídáme zejména „bodové“ verze těchto dokumentů, jsou to ty různé papíry a návody vyvěšené po zdech na chodbách či přímo na pracovištích. Je jich spousta, a většina z nich si je velice podobná u všech zaměstnavatelů, ve všech budovách. Předpokládá se tedy, že je všichni známe, a ač se říká, že „opakování je matkou moudrosti“, v praxi jim moc zvláštní pozornosti nedáváme. Ne tolik, kolik by bylo vhodné. Opakování něčeho notoricky známého je přeci ztráta času, a tak tyhle části můžeme rychle přelétnout, nic nového se nedozvíme.

A pokud v tomto duchu například při školení postupuje i vedoucí či „náš bezpečák“, ještě nás to utvrdí v tom, že o nic nepřicházíme. Tento přístup, snaha ušetřit čas, způsobuje to, že ze školení mizí jedna z nejdůležitějších částí, která nás má v práci chránit. Je ale důležité si uvědomit, že ano, všude je to podobné, jenže právě to slovo podobné, je zde to podstatné. Ta odlišnost může, a většinou je, v detailu, a ten detail bývá často ten rozhodující prvek ovlivňující zdraví, nebo dokonce život.

Do práce si přinášíme své vlastní zkušenosti, zažité návyky ale i zlozvyky. Jenže všechna pracoviště prostě nejsou stejná, a ne vše co jsme dělali na jednom místě nebo děláme doma, může být bezpečné na místě jiném. Nikdo nejsme a nemůžeme být odborníci na vše, ale právě proto zde má velice důležitý význam, aby nebyla tato část opomíjena, a zaměstnanci dostávali řádné informace, probíhala řádná diskuze a byla možnost pochopit i důvody a souvislosti všech těch nařízení a postupů.

Nemusí dojít pracovníkovi automyčky, že jsou rozdíly a jiné nároky třeba na požární ochranu, když je jeho pracoviště na volném prostranství parkoviště před hypermarketem, nebo když je automyčka umístěna v podzemních garážích obchodního centra, a že tam třeba ten zákaz kouření má velice důležitý význam. Pro něj se může zdát, že v tom rozdíl není - pořád je to automyčka, on pořád stejně čistí automobily.

Paní uklízečka při úklidu běhá mezi patry přes únikové schodiště, a aby nemusela pořád otevírat dveře, zablokuje si je v otevřené poloze klínky. Opět, pokud s ní nikdo neprobere postupy, nevysvětlí souvislosti, nemusí bohužel vědět, že zde mají dveře i jinou funkci, než aby nebyl průvan.

Často jsou pracovní postupy, provozní řády, směrnice porušovány ze strany zaměstnanců i tím, že například vynechávají - přeskakují některé „mezikroky“ například v pracovním postupu, které se jim zdají být nelogické, nesmyslné, protože z jejich pohledu nesouvisí s jejích činností, a že je zdržují. Mají pocit, že je musel psát někdo, kdo o jejich práci neví vůbec nic. Nebylo jim totiž vysvětleno, že ano, je tam spousta věcí, které s jejich činností úplně nesouvisí, ale že se v daném postupu odráží opatření zajišťující bezpečnost nejen jich samotných, ale i dalších osob okolo, bezpečnosti celého objektu. To ale bez věcných diskuzí, vysvětlování, a zjednodušeně řečeno poctivého zajišťování školení nepůjde. Abychom ty souvislosti pochopili, musí se nám věnovat odborník. Nesmí to být na zaměstnanci samotném. Na něm samotném zůstává zodpovědnost všechny nařízení a postupy respektovat, nebýt sobecký a uvědomovat si, že každé jeho sebemenší pochybení může ovlivnit a ohrozit nejen jeho. 

Uspěchaná doba, zkratkovitost, snaha ušetřit čas. Možná tohle zapříčinilo, že se nevěnujeme zdánlivým rutinám. Možná tohle zapříčinilo, že detailům nevěnujeme takovou pozornost, a proto oblast poctivého školení všech postupů a řádů odsunulo na okraj pozornosti. Faktem je, že nerespektování, nedodržování nebo porušování bezpečných pracovních postupů či porušování zákazů jsou jedním z nejčastějších důvodů vážných pracovních úrazů v ČR. Oblast, kterou bereme jako rutinu skutečně ovlivňuje naše zdraví.

Je snaha o zjištění našeho zdraví rutina? Kdepak…

Autor: Martin Valouch

 

Více článků o historii, komerční bezpečnosti, BOZP a obranném průmyslu najdete na securitymagazin.cz

Hodnocení: +8
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.