21.04.2020 5 minut čtení

Odložení nájmu: Nemáte kvůli koronaviru na nájem? Před výpovědí vás ochrání stát... tedy možná

Přišli jste kvůli koronaviru o příjmy a nemáte z čeho zaplatit nájem? Vláda se snaží o to, abyste neskončili na ulici. Podívejte se, kdo bude na odložení nájmu nárok a jak ve finanční nouzi způsobené pandemií COVID-19 postupovat.

8. dubna byl poslanci schválen návrh zákona o omezení výpovědi z nájmu pro nájemníky a firmy, když nemají na zaplacení kvůli krizi spojené s pandemií.

Možné odložení nájmu pro nájemníky mělo platit do konce července 2020 za předpokladu, že prodlení s platbou nájemného vzniklo až po 12. březnu 2020 a že nájemník prokáže, že jeho finanční tíseň je přímo spojená s mimořádnými opatřeními kvůli koronaviru.

Odložení nájmu v době koronaviru

Na doplacení nájemného za březen až červenec měli mít neplatiči čas nejpozději do 31. prosince 2020. V tu chvíli by mohli pronajímatelé neplatiče bez výpovědní lhůty vyhodit.

Bohužel pro lidi, kteří na nájem nemají, ale návrh zákona neprošel senátem. 16. dubna Senát zákon vrátil zpět do Poslanecké sněmovny. Důvodem byla ochrana nájemníků na úkor pronajímatelů nemovitostí. Senátoři požadují, aby stát ručil za čtyři pětiny nájemného, protože se obávají, že podle zákona nemají pronajímatelé zaručeno, že nájemné opravdu dostanou.

Odložení nájmu pro OSVČ a firmy

Na finální verzi zákona tedy musíme počkat, ale pravděpodobně se bude týkat i OSVČ a firem. Nájemníci, kteří pronajaté prostory využívají ke komerčním účelům a podnikání, také nebudou moci dostat výpověď z nájmu. Ti podnikatelé, kteří museli kvůli opatřením vlády uzavřít provozovnu, budou moci požádat o odklad nájemného o tři měsíce.

I u fyzických osob i u podnikatelů mohou úroky z prodlení za platbu nájmu narůstat po celou dobu, kdy nájemné neplatíte. Za energie a služby spojené s pronájmem (např. internet, voda, plyn, úklid) budete muset platit i v případě, že o doklad nájemného zažádáte.

A nájem samozřejmě i po účinnosti nového zákona pronajímatel bude moci ukončit z jiných důvodů jako je například užívání prostoru k jiným účelům než je stanoveno ve smlouvě. Pokud je smlouva na dobu určitou, která teď končí, pronajímatel může taktéž nájem ukončit a neprodloužit.

Žádost o odklad nájmu kvůli COVID

Na nejčastější otázky spojené s touto problematikou odpovídal v online rozhovoru pro Hospodářské noviny právník Ondřej Preuss.

Kdo bude mít na odklad nájmu nárok?

„V zásadě jde o to, že to musí být v rozhodné době, o které jsem hovořil, po dobu trvání těch opatření proti té epidemii a musí se převážně v důsledku omezení plynoucích z těch opatření dostat do té situace, že tedy nemá na úhradu toho nájemného.“

Podle Preusse se pravděpodobně bude ochrana vztahovat i na cizince.

„I cizinci jsou nájemníci často, takže nemohou být prostě z toho vyloučeni. To může být člověk, který trvale, už deset let třeba žije v České republice...“

Jak se to dá prokázat?

„Původně ten zákon nepočítal s tím, že ten nájemník to nebude nijak prokazovat (...) Ale nakonec se dospělo k tomu, že ten nájemník, a teď hovořím především o tom odkladu nájmu bytu, by měl prokázat bez zbytečného odkladu (...) a s určitostí odpovídající dostupným skutečnostem doložit ty skutečnosti, že tedy nemá ty prostředky a to potvrzením od příslušného úřadu práce...“

Sám Preuss hodnotí toto prokazování jako velmi nejasné, nepromyšlené a nešťastné. Nájemník bude muset na úřad práce, kde přednese důkazy (například výpověď z práce) a na jejich základě dostane potvrzení, které ukáže pronajímateli. 

Co když nájemník nezažádá, ale prostě přestane platit?

„Tam si myslím, že skutečně se dopouští porušení, ten nájemník. On to musí skutečně bezodkladně (...) dokázat, jinak vlastně se na něj ta úprava podle mého názoru skutečně nevztáhne a pokud neplatí, tak vlastně může dojít potom k té výpovědi, ale tady bych chtěl upozornit, že ona i obecně výpověď z nájmu pro nehrazení je poměrně složitá,“ řekl v živém vysílání na Facebookové stránce Ekonom.cz právník Preuss.

Nicméně nezbývá než čekat, co si pro nás zákonodárci připraví v příští verzi návrhu zákona.

Máte zájem komentovat, lajkovat nebo přidat svůj vlastní článek? Registrujte se na Warengo teď hned!

#covid19 #koronavirus #pandemie #vlada #byznys #podnikatel #najem #najemnik #pronajimatel #pomoc #osvc #zivnost #zivnostnici 

Hodnocení: +10
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.