20.04.2020 2 minuty čtení

Programy COVID III a COVID Praha - Komu jsou určeny a kolik skrz ně lze čerpat?

Po prvních vlnách podpory přichází Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) s dalším pokračováním záručních programů COVID.

Program s názvem COVID Praha spustila ČMZRB v pondělí 20. dubna ve spolupráci s hlavním městem Prahou, přičemž žádostí je možné podávat již dnes (21. dubna)! Program COVID Praha je určen pro pražské malé a střední podnikatele (včetně živnostníků) pro profinancování jejich provozních nákladů (např. nájemné, mzdy, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury apod.) a nabízí mimo jiné následující formu podpory:

  • záruku až do výše 80 % jistiny úvěru poskytnutého od některé z komerčních bank
  • výši zaručovaného úvěru 10 tis. až 15 mil. Kč
  • finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 1 mil. Kč
  • dobu ručení až 3 roky

Podmínkou pro získání této formy podpory je již vyřízený úvěr od některé ze spolupracujících komerčních bank. Program slouží k profinancování projektů realizovaných na území hl. m . Prahy.

V rámci programu COVID III jsou k dispozici záruky za úvěry v hodnotě 10 mld. korun, které by měly být určeny na úhradu provozních nákladů podnikatelů a společností zasažených pandemií koronaviru. Ke spuštění programu COVID III by mělo dle dostupných informací dojít na přelomu dubna a května. Program COVID III má mít dle dostupných informací tyto parametry:

  • výše zaručovaného úvěru až 15 mil. Kč
  • portfoliové záruky za provozní úvěry komerčních bank se subvencí úrokové sazby ve výši 10 % z hodnoty úvěru
  • doba ručení až 3 roky

Vzhledem k vysokému zájmu o předchozí vlny programu COVID doporučujeme začít s přípravou podkladů v předstihu a žádost o záruku podat co nejdříve! Více informací na stránkách naší advokátní kanceláře www.mavericks.legal a na stránkách ČMZRB www.cmzrb.cz.


#covidpraha #covid19 #otazky #odpovedi #poradimevkrizi #pravemzkrize

Hodnocení: +11
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.