26.11.2018 10 minut čtení

Trhy kolabují: Je Buffettova strategie buy-and-hold mrtvá? 2/2

Podzimní větry s sebou přinesly razantní propady na burze, které smazaly většinu zisků za tento rok. Dle mnohých ukazatelů se přitom zdá, že jízda směrem dolů nemusí být u konce. Investoři se proto logicky ptají, jakou nejlepší strategii vůči tomuto vývoji zaujmout. Všeobecně oblíbený postup dlouhodobého držení aktiv zvaný buy-and-hold se totiž začíná mnohým jevit jako značně prodělečný! Odzvonilo tedy dlouhodobým obchodům a je na čase změnit uvažování o trzích?

V první části tohoto článku jsme si zrekapitulovali současný vývoj na finančních trzích, který se ke zklamání mnohých investorů vyznačuje vysokou volatilitou, silnými a často i hůře předvídatelnými tržními propady.

Tak například jeden z nejsledovanějších akciových indexů vůbec S&P 500, který koncem září k ohromnému nadšení všech překročil hranici 2900 bodů, se následně doslova zřítil o 300 bodů níže, a to během pouhého měsíce. Propad sice nebyl tak masivní jako na přelomu ledna a února, kdy byla cenová křivka ve výsledku ještě strmější, nicméně i tak nejednomu účastníkovi burzovních obchodů smazal většinu dosavadních zisků.

Silného nástupu medvědí nálady přitom nebyly ušetřeny ani zbožňované kryptoměny. Některé odhady dokonce hovoří o tom, že jen v posledních několika týdnech v nich bylo odepsáno na 60 miliard USD. Jako příklad si vezměme bitcoin. První opravdu slavná kryptoměna ztratila od doby, kdy na přelomu let 2017/2018 dosáhla svého vrcholu, více než ¾ své hodnoty. Zatímco tehdy se obchodovala za závratných 20 000 USD za kus, v době psaní tohoto příspěvku se malátně potácela na hranici „pouhých“ 4100 USD.

Logicky proto vyvstala otázka, zdali v těchto nestabilních časech má velmi rozšířená a oblíbená strategie buy-and-hold, tedy nákup aktiv a jejich dlouhodobější držení navzdory krátkodobějším poklesům, vůbec smysl. První pohled na výše zmíněná čísla by značil, že nikoli. Nicméně, jak si dnes ukážeme, v tradingu je vždy důležitý celkový kontext a schopnost obchodníka do něj jako puzzle vkládat výsledky jeho jednotlivých investic. Při takovémto přístupu se celá věc rázem jeví jinak.

Proč jej Buffett i Lynch tak milují?

Již zpočátku je třeba říci, že pro prakticky neochvějně platnou účinnost buy-and-hold mluví mimo jiné i oblíbenost této strategie mezi těžkými váhami investičního světa. Vždyť jeden z nejbohatších lidí na planetě Warren Buffett, zvaný též „Věštec z Omahy“, se proslavil svým tvrzením, že nejlepší akcie je ta, kterou nikdy neprodáte a v rámci dědictví ji odkážete svým dětem.

Toto je možná pro někoho příliš extrémní přístup a je nutno zmínit, že ani jeho autor se jej vždy nedrží. Nicméně dlouhodobé investice do aktiv (v Buffettově případě akcií – futures či jiné deriváty nechová vůbec v oblibě), které přináší nejenom kapitálové zhodnocení na základě růstu ceny, ale i více než příjemný „bonus“ v podobě výplaty dividend, se tomuto zázračnému investorskému mozku staly životním osudem.

Podobně se na celou věc ve svých bestsellerech One Up on Wall Street a Beating the Street dívá i Peter Lynch, legendární broker a manažer jednoho z nejvýdělečnějších investičních fondů v dějinách Fidelity Magellan Fund. Ten si přímo libuje ve vyhledávání takových akcií (jiné nástroje taktéž kritizuje), jež jsou schopny několikanásobně zvýšit svoji hodnotu, jsou-li dostatečně dlouho a správně drženy. Jakékoli krátkodobé obchodování, stejně jako snahy o časování trhů a nastupování na pomyslných korekcích považuje za nesmyslné.

Co tedy tyto ikony i tisíce menších investorů svádí k celoživotní lásce k tomuto přístupu, navzdory jeho chabým výsledkům při tržních poklesech?

Touha vlastnit kvalitní cenná aktiva

O tomto bodě se mezi investory (a to zvláště v nedávné době „levných peněz“) příliš nehovoří, z pohledu dlouhodobých neboli pozičních obchodníků se však jedná o podstatnou náležitost. Tito totiž netouží kupovat pouze jakákoli běžná aktiva a čekat na jejich potenciální zhodnocení. Lační po kvalitních akciích či jiných investičních nástrojích, které jsou stabilní, působí důvěryhodně, mají historicky prokázanou výkonnost a nejednou přinášejí i nějaký dodatečný bonus (třeba onu dividendu). Proto například jistě dají přednost nějaké léty prověřené společnosti, která sice prochází bolestivou restrukturalizací, avšak může se prokázat ověřenými výsledky za mnoho kvartálů zpět před sice na první pohled nadějným, ale neověřeným start-upem. To platí dvojnásob v dobách zvyšujících se úrokových sazeb, kdy ubývá na trzích volného (levného) kapitálu – tedy přesně nyní.

Snaha sledovat jen významné trendy

Je základem filosofie buy-and-hold přístupu. Pro takovéto investory jsou totiž krátkodobější propady cen jen nevýznamným šumem na trhu, který si nezasluhuje větší pozornost. Jakkoli se totiž například krátkodobým investorům může zdát takovýto pokles děsivý, v širším kontextu například několika let vše působí značně jinak. Finanční trhy totiž obecně mají tendenci v delším časovém horizontu růst, na čemž nezměnily vůbec nic ani velké propady či deprese (1987, 2000, 2008). Lidé jako Lynch zkrátka vědí, že statistika a čas jsou na jejich straně a je daleko jistější a pohodlnější obchodovat pozičně a pak vše jen letmo sledovat, namísto neustále analyzování a zkoumání každé nové korekce cen. Ne nadarmo se ostatně říká „trend is your friend“.

Tíhnutí k analytickému myšlení a rozvážným rozhodnutím

Jedním z důležitých důvodů, proč řada investorů tíhne k buy-and-hold, je i fakt, že zkrátka odmítají činit ukvapená rozhodnutí na základě neustále se měnících nálad trhu. Minimálně v krátkodobém horizontu jsou totiž burzy často více v zajetí těžko odhadnutelných změn emocí jejich účastníků, než že by reagovaly na racionální a reálné podněty. Jenže právě tyto hmatatelné výsledky (dobré hospodaření, hodnotný produkt, zkušený management, nerovnováha nabídky a poptávky) jsou tím, na čem poziční investoři stavějí a chtějí stavět své úvahy. Každému nákupu tak předchází podrobná analýza, na jejímž základě dojde k investičnímu rozhodnutí. Představa „zbrklé“ reakce v řádu několika minut (nedej Bože sekund) je pro ně děsivá.

Racionalizace času a otázka obětované příležitosti

Říká se, že pro řadu úspěšných investorů je nejcennější komoditou čas. Čas, který stráví analýzou svých obchodů v porovnání s časem, který mohou věnovat svým koníčkům, rodině či dalšímu podnikání. Dlouhodobé investování totiž dle svých zastánců přináší i velice racionální rozložení pracovní doby, neboť takovéto obchody zdaleka nevyžadují obchodníkovu neustálou přítomnost a dávají mu tak daleko více volnosti. Zapomeňte tedy na dlouhé vysedávání před obřími monitory! S trochou nadsázky lze říci, že buy-and-hold vyžaduje jen občasné mrknutí na patřičnou aplikaci na smartphonu.

Ne každé zlato… aneb vše má svou odvrácenou tvář

Z těchto základních filozofických postojů k dlouhodobému investování pak lze odvodit i řadu již zcela konkrétních a poměrně zajímavých výhod buy-and-hold:

- Soustředění se jen na významné trendy a události. Odpadá nutnost rozebírat a zvažovat krátkodobější cenové propady, korekce či emočně vypjaté, ale svým dopadem krátkodobé události (přírodní katastrofy, soudní pře, skandály apod.).

- Rozhodování se na základě tvrdých dat. Povětšinou používání fundamentální analýzy namísto technických indikátorů, převažuje tedy práce s jasně danými ciframy a výsledky. Žádná rozhodnutí nejsou činěna na základě proměnlivých nálad účastníků trhů.

- Vysoké zisky, a to zvláště při použití kapitálově silných účtů. Možnost „nechat cenu růst“ a ve výsledku tak míti aktivum, které několikanásobně zvýší svoji hodnotu.

- Snadná diverzifikace, která je umožněna i díky delšímu reakčnímu času. Obchodník může své portfolio všemožně vyvažovat na základě kombinace různých investičních nástrojů, trhů, tendence aktiv k následování hospodářských cyklů či jiného pro něj podstatného faktoru. Na všechny tyto analýzy má totiž dostatek času.

- Ušetření nákladů na správu pozic. Souvisí s tím, že díky dlouhodobému držení pozic zaplatí obchodník jen poměrně málo na komisích a jiných poplatcích brokerovi či burze, než kdyby denně realizoval více krátkodobých obchodů.

- Poměrně výrazná časová nenáročnost v porovnání například s daytradingem. Buy-and-hold zkrátka umožňuje svým zastáncům věnovat se i jiným činnostem než obchodování, díky čemuž je ideální strategií pro ty, kteří se navíc chtějí věnovat své práci, podnikání či studiu.

Tolik tedy k hlavním přednostem metody buy-and-hold, které jí získaly tisíce příznivců. Nicméně protože tento článek má být polemikou, podívejme se alespoň na tři dle mého názoru nejproblematičtější stránky tohoto přístupu.

- Výrazná psychická náročnost v obdobích, kdy se vaší strategii nedaří. Přestože o pozičním obchodování se často hovoří jako o nenáročném a vhodném způsobu, jak na burze začít, opak je někdy pravdou. Především tedy v období tržních poklesů. Chce to totiž nervy ze železa sledovat, jak vámi nakoupené aktivum ztrácí třeba několik dní a týdnů na své hodnotě a nemilosrdně tak umazává peníze na vašem účtu. Jen málokdo je schopen vydržet a zbrkle nevyprodat své pozice.

- Neschopnost pružně reagovat na tržní propady a změny trendů, která investory nutí přestát i velmi nepříjemné ztráty, což vede zároveň k nemožnosti vykazování předvídatelných a relativně pravidelných zisků, například na kvartální nebo měsíční bázi.

- Potřeba vlastnictví většího kapitálu a to v dolarovém či eurovém, nikoli pouze korunovém měřítku. Toto vyplývá z faktu, že dlouhodobé investování se většinou neděje tzv. na páku, popřípadě to většinou není příliš doporučováno. Obchodník spíše využívá vlastní, než zapůjčené peníze, což jeho možnosti může trochu limitovat. Dlouhodobé strategie navíc nejednou vykazují nižší průměrné roční zhodnocení a to zvláště v porovnání s agresivními intradenními přístupy, což souvisí i s nesrovnatelně rozdílnou časovou náročnosti Rozdíl mezi schopností vykouzlit 15 % ročně z 50 000 či 5 000 USD je pak ovšem více než výrazný.

Před dávnými časy…

Jak je tedy vidět, buy-and-hold sebou přináší řadu pozitiv, která z něj bez pochyby činí jeden z nejoblíbenějších investičních přístupů vůbec. Nic na tom přitom nezmění ani období zdánlivě brutálních burzovních propadů. Nevěříte?

Tak se vraťme zpět k našemu S&P 500, jehož pokles v posledních týdnech přidělal investorům řadu vrásek. Úroveň kolem 2600 bodů nemusí být investorům po high 2900 po chuti. Nicméně tušíte, kde se tento index pohyboval před deseti lety na vrcholu globální finanční krize? Ne? Tak se schválně sami podívejte na graf. Možná pak mnohem lépe pochopíte, co to znamená být dlouhodobý investor. Buy-and-hold zkrátka není mrtvý.

Hodnocení: +4
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
 • Investoři začínají panikařit a Buffett je v klidu :)
  +1
  • Všichni s kapitálem nad několik miliard jsou podle mě v klidu :)
   0
  • Všichni bych neřekl, ale většina asi ano :)
   0
  • No dobře, tak možná že Zuckerberg je trochu vyplašenej :D
   0
  • Na druhou stranu, co se mu může stát? Stane se z nej "pouze" multimilionář? :-D
   0