08.04.2020 2 minuty čtení

Q&A: 1. Podle jakých zákonů může stát omezit základní práva lidí, podnikatelů a firem?

Miniseriál na téma: “Co dělat, když Vás postihnou krizová opatření státu” s advokátkou Jitkou Hořinovou.

Podle jakých zákonů může stát omezit základní práva lidí, podnikatelů a firem? Radí advokátka Jitka Hořinová:

„Krizová opatření podle krizového zákona vydává primárně vláda, a to na základě vlastně tedy Hlavy II, Dílu 1. krizového zákona, kde je upraveno, že v § 5 jsou uvedena určitá základní práva a svobody, které je možné v době mimo jiné nouzového stavu omezit právě tedy rozhodnutím vlády. S ohledem na to, že je tady krizový zákon primárním prováděcím nebo prováděcím, ale zákonem, který stanoví podrobnosti podle ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, je zároveň potřeba dodržet i určitou podstatnou formální stránku. Ta krizová opatření, která jsou vydávána podle krizového zákona se podle § 8 tohoto zákona musí kupříkladu povinně zveřejňovat jednak v hromadných prostředcích a zároveň i vyhlašovat jako zákon neboli tedy ve Sbírce zákonů. Mimořádná opatření, která jsou vydávána podle zákona o ochraně veřejného zdraví, ta jsou vydávána, respektive ta jsou uvedena v § 69 odst. 1 tohoto zákona, kdy je vlastně v základních písmenech A až H uvedeno dílčí kroky, které může ministerstvo zdravotnictví dělat. V písmenu I se pak nachází, abych tak řekla, jakoby sběrné ustanovení, pokud by se v písmenech A až H na něco zapomnělo, že lze tedy učinit i nějaká obecně řečená další opatření. Opatření činěna podle § 69 odst. 1 písmena I, by však neměla nijak zásadně vybočovat z toho rámce zákona o ochraně veřejného zdraví a měla by vlastně tedy, co do míry intenzity, sledovat smysl tohoto zákona. Opatření vydávaná podle zákona o ochraně veřejného zdraví pak nemají i tu podmínku, že by byla vyhlašovaná jako zákon tedy ve Sbírce zákonů.“     

Text krizového zákona zde

Další rady a informace v sekci “Korona-právo” na legalTV 👉 zde

#jitkahorinova #advokatka #podnikatel #firma #krizovaopatreni #koronavirus #vlada #zakon #pravo #ustavnizakon 

Hodnocení: +8
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.