20.03.2020 5 minut čtení

Virové prázdniny jako příležitost

Pánové Babiš a Prymula nechali (pro žáky) zavřít české školy. To nastartovalo velké změny, které se o značné míry dějí uvnitř systému, částečně zvenku. Shora ovšem moc ne.

V naší střední školičce přišel se zprávou o konci výuky radostný zástupce ředitelky. Ta pak e-mailem popřála učitelům příjemné virové prázdniny...a je to. V pokynu z MŠMT nebylo vůbec nic o tom, že se máme učit online. A nepletu-li se, kdo z žáků se nechce účastnit, nemusí. Žádné neomluvené hodiny neexistují (pokud vím, na svém webu MŠMT napsalo, že se nemusí „psát do třídnice“).

V mnoha školách učitelé sami chtějí učit online, i když je to změna formy. Cítí, že budou skutečně učit, tedy věnovat se hlavně svému vzdělávacímu obsahu. Na mnoha školách je svoboda i co se týká výběru online prostředí a formy výuky, tedy žák(yně) může mít z dějepisu pracovní list, z výtvarky virtuální exkurzi do Národní galerie s následnými inspirativními náměty a z češtiny webinář.

Internet je tak velký, že ho neuhlídá žádný řídící ani „inšpektor“. Neuhladí ho nikdo. A to je příležitost posunout naše vzdělávání „zvenku“ - objevili se různí stakeholdeři, kteří mají (většinou) nezištný zájem, aby se žáci z celého světa cosi přiučili. Může to být majitel nové aplikace, kterou je potřeba otestovat. Nebo divadelníci, kteří chtějí přispět ke „zkulturnění“ mládeže a vyzkoušet si, jaké to je hrát před prázdným sálem, když na internetu může být diváků mnohem víc. Nebo majitelé různých platforem či kurzů hledající budoucí platící zákazníky.

K napsání tohoto textu mne přivedl článek Tajného učitele Výuka v čase korony aneb Proč je výuka online další ránou pro české školství:

Prvním negativem je, že čas strávený žáky sezením u obrazovky se navýší...“. Delší pobyt u obrazovek nezpůsobila online výuka, ale vláda zavedením „stanného práva“ (posíleného doporučením nejezdit o víkendu na chaty) a nic jiného.

Dnes už nemá smysl učit ve škole některé věci vůbec. Třeba psaní na PC všemi 10 – asi se to ještě učí v 1. ročníku na OA, já bych tento předmět nahradil certifikátem třeba od www.psanihrave.cz (to je jeden z komerčních produktů, který je po dobu koronapidemie zdarma, a to i pro firmy).

Od zadávání úkolů a výuky přes internet je pak už jen krůček k programům, které jsou vytvořené tak, aby úkoly automaticky generovaly a hodnotily podobně, jako je tomu u nynějších didaktických testů. Role živého učitele se tak může stát vbrzku zcela redundantní.“ To podle mne není na škodu. K tomu zase slouží Psanihrave.cz. Živý učitel může ty 2 hodiny týdně místo onoho psaní na PC učit něco jiného, třeba samostatnou stylizaci dokumentů. Učitel(ka) bude rád(a), že si může vybrat další učivo, na které dřív nebyl čas.

Učitelé v přímé výuce využívají mnoho způsobů upevnění látky. Je to například ruční zápis výkladu, či výsledků bádání, neboť se prokázalo, že akt ručního psaní a strukturování přehledného textu posiluje trvalé osvojení učiva. Nejdůležitější a nenahraditelnou součástí přímé výuky je schopnost učitele "číst" non verbální projevy žáků.“ Jsem pro ruční zápis, když je to funkční, žák dnes musí umět (a tedy i rozvíjet) oboje. Možná že „domškolák“ si poznámky z výkladu přeneseného internetem poznámky nedělá – video si může stáhnout (a „dát si tam záložky“). Nebo mu nějaký program převede zvuk do textové podoby. Možnost zápisu na PC ocení žactvo mající některé SPU, přepis nahrávky využijí zase třeba sluchově znevýhodnění žáci.

Jsem rád, že se naše učitelstvo může hodně posunout, co se týká digitálních dovedností. A kdo v tom trochu tápe, pomohu mu s tím já nebo zkušenější kolegové (napište mi). I já se v tom teď hodně posouvám, mnohem víc než ve škole (a je tu mezi námi mnoho učitelů, kteří mají doma lepší PC i internetové spojení než ve škole).

„...vy se chcete vrátit do školy?“ Když si představím ty papírové třídnice (mimochodem, ty jsme vyhazovali na SPŠE ELTODO někam do sklepa už roku 2009, na TRIVISu byly ještě loni), ty dozory, to papírování kolem (ne)omluvených hodin , na ZŠ poznámky typu „Opět nepozdravil/a učitele na chodbě, žádám o nápravu!!!“… když si představím vedení, které pod vlivem zadků stažených strachem z inspekce buzeruje učitele kvůli tomu, že napsali do třídnice téma hodiny v cizím jazyce ...ó hrúzo! Na žáky se těším, ale vím, že i oni jsou raději jinde než ve škole...

#osobnirozvoj #koronavirus #karantena #skoly #skolstvi #digitalizace #vyuka #vzdelani #elearning

Hodnocení: +13
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
  • Super článek, mám na školní systém podobný názor. Chce to hodně inovací a naprosto jiný přístup k dětem a jejich výuce. Jak dlouho to bude ale trvat, kdo ví...
    0