18.03.2020 3 minuty čtení

Bída, s jakou vláda řídí krizi, je odrazem celé společnosti. Je čas to změnit

Dnes většina firem, organizací, institucí funguje na „Rychlosti“ 2 – tedy procesně, byrokraticky, hierarchicky, cílově.

Co znamená rychlost "2"?

Strategie se tvoří TOP-DOWN a nikdy se pořádně neprosadí, týmová spolupráce skřípe, lidé čekají na rozhodnutí nadřízeného, pasivita je základním postojem, komunikace je lživá, obmotaná hloupostmi, každý si hlídá svoje „procesy a cíle“, možnost samostatného fungování je minimální. Vše je doslova „prožrané“ dokumenty, kontrolními tabulkami, hlášeními, každá „pitomost“ se řeší na nejvyšší úrovni. Razantní, rychlý růst firmy je v podstatě nemožný. 

Už před krizí si mnoho firem uvědomovalo STROP dalšího růstu, ale nemělo správný impuls. Krize spojená s koronavirem přináší nové paradigma – lidé nejsou pod kontrolou, pracují z domova, z chat, odkudkoliv. Není možné je kontrolovat a řídit tradičním způsobem a nikdy už nebude. Úroveň digitalizace práce se neuvěřitelně zrychlila – pracovník může fungovat odkudkoliv, stačí se nalogovat a pracovat, jak si naplánuje. 

Digitalizace boří nejen staromilské řízení, ale rovněž náhled na aktivní pracovní věk. Firmy mohou zaměstnávat sedmdesátiletého člověka, dokáže-li pracovat na počítači, a stále tak efektivně využít jeho obrovské životní zkušenosti a znalosti.   

Přichází OBRAT v řízení – dovolím si pojmenovat jeho tři základní projevy:

1. Flexibilita a samostatnost se stává nejvyšší hodnotou firem. Čím více lidí ve firmě dokáže pracovat samostatně, tím je firma výkonnější a snáze překoná krize, jako je ta současná – a takových bude přibývat. Mnohé firmy si neví rady, jejich pracovníci potichu a pasivně čekají na pokyny svých nadřízených, kteří si lámou hlavu, co s tím, jak svoje ovečky zaměstnat …. A platy běží, náklady běží, bonusy se ztrácejí… 

2. Rychlá koordinace a rozdělení rolí (agilní řízení, cross-funkční týmy, projektový přístup) – velký ústup zaznamená administrativa. Minimalizace všech „tupých“ zpráv je už dnes na pořadu dne i za cenu, že ne vše bude pod kontrolou. Nejrychleji rostoucí firmy půjdou do rizika. Například – jak rychle dnes zareagují na strmou poptávku on-line prodeje typu Rohlík.cz a Košík.cz, tak rychle tradiční prodeje budou na ústupu. 

3. Otevřená spolupráce a komunikace ve jménu společné vize a směřování. Místo striktního procesního řízení, vyjasňování kompetencí a hlubokých analýz nastoupí „znalostní“ know how. Kdo může, vyjádří se, pomáhá, přestože to není v jeho náplni. Pracovní pozice se budou rychle měnit, vyvíjet – popis pracovních pozic je ostatně už dnes směšným výčtem činností, které nikdo nečte. Strategii tvoří lidé kompetentní a nejschopnější, bez závislosti na postavení a zaměření.   

Ředitelé a majitelé si lámou hlavu, jak dál. Ti schopnější intuitivně chápou změny a daří se jim obsazovat nový trh podobným přístupem. Kdo bude mít schopné, samostatné lidi, ten se nejrychleji vzpamatuje a obsadí trh. Je jasné, že dojde k propouštění – to už dnes běží, lidí se „proberou“ a na nějakou dobu přestanou být líní. Trh s pracovní silou se vzpamatuje a bude z čeho vybírat.

#podnikani #krize #management #koronavirus #inovace #zmena #flexibilita #samostatnost #role #koordinace 

Hodnocení: +11
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
  • Flexibilita a samostatnost se stává nejvyšší hodnotou firem, ale zároveň také svým způsobem jejich největší můrou. Firmy a jejich management se těžko vypořádává s tím, že lidi přímo nevidí a těžko si představuje, jak je na dálku řídit. Nemají nastaveny nejen efektivní prostředky komunikace, ale ani potřebnou míru důvěry a odpovědnosti. Na druhé straně – především v oblasti start-upů a tech/ecommerce firem – se nezřídka setkáme se situací až extrémní aplikace principů agilního řízení, kdy firma je velmi efektivně a sofistikovaně členěna horizontálně, avšak postrádá prvek schopnosti zkonsolidovat svoje řízení a směřování vertikálně. Aktuální situace s Koronavirem, kdy jsou firmy nuceny vykročit směrem k flexibilitě pracovní síly a většímu využití digitalizace, nám (a jim) v tom ohledu snad ukáže, že “remote working” je možná cesta, na kterou stojí za to se vydat a která má spíše své benefity, než doposud vnímaná rizika. Otázkou je, kdo bude vítězem? Budou to moderní/mladé firmy, které již agilní způsob řízení a komunikace mají v krvi, avšak potýkají se s neefektivitou exekutivního směřování, nebo to budou firmy, které naopak mají kvalitní a uvědomělé vertikální řízení, avšak jsou teprve v procesu implementace nových technik řízení a koordinace rolí? Ano, firmám jako Košík.cz nebo Rohlík.cz stávající situace velmi pomůže, čistě už jen proto, že jsou se svým business modelem ve správný čas na správném místě a mají tak silnou konkurenční výhodu oproti etablovaným řetězcům. Neznamená to ale, že se tím automaticky stanou leadery trhu. Je to pro ně zajisté příležitost, které lze využít, ale která také dokáže exponovat nedostatky a chyby v konzistenci řízení. Vítězem na konci by měli být spotřebitelé, zaměstnanci, ale i majitelé a management firem. Ti všichni si dnes mohou vyzkoušet, co nová extrémní situace přináší a jaké jsou její potenciální benefity při dlouhodobé aplikaci. Zároveň si ale budou moci uvědomit, o co vlastně karanténními opatřeními přicházejí, co z toho jim opravdu chybí a co vlastně nepotřebují. Ten, kdo nalezne ten správný mix, ten bude vítěz.
    +1