17.03.2020 3 minuty čtení

👉 Krizová opatření neplatí pro právníky, říká Michal Žižlavský

Série článků zaměřených na právní aspekty pandemie

Michal Žižlavský, expert na insolvenci a soudní proces:

Ministerstvo spravedlnosti vydalo stanovisko, že krizová opatření nedopadají na služby advokátů, notářů, soudních exekutorů a insolvenčních správců. Zákaz poskytování právních služeb advokáty by totiž porušoval ústavní právo lidí a korporací na právní pomoc v řízeních před soudy. V případě notářů, soudních exekutorů a insolvenčních správců by byl zase narušen výkon veřejné moci v dědických, exekučních a insolvenčních řízeních. Celý text stanoviska naleznete zde

Krizová situace dnes prověřuje nejen kvalitu vedení právnických firem, ale i soudů. Například některé insolvenční soudy přijaly opatření, která umožňují správcům omezit osobní kontakt s účastníky řízení. Poděkování za to patří místopředsedovi Krajského soudu v Českých Budějovicích Zdeňku Strnadovi (opatření zde) a místopředsedkyni Krajského soudu v Hradci Králové Jolaně Maršíkové (opatření zde). Právě oni dokázali jako první operativně projednat vážnou situaci se všemi “svými” soudci a učinit konkrétní opatření. 

 

Právníci se při výkonu svých profesí pravidelně setkávají s větším množstvím osob. Lze zmínit trestní řízení s mnoha spoluobviněnými nebo insolvenční řízení s vysokým počtem věřitelů. I my můžeme zpomalit šíření infekce, když se budeme řídit zdravým rozumem. Ministerstvo spravedlnosti doporučilo ve svém stanovisku advokátům, notářům, exekutorům a insolvenčním správcům tyto dvě základní věci: 

  1. Omezte osobní styk s klienty, účastníky řízení a dalšími osobami všude tam, kde jej lze nahradit elektronickou komunikací, telefonicky či jiným vhodným způsobem (například videokonferencí). 
     
  2. Odložte schůzky anebo požádejte o odročení soudního jednání tam, kde je to možné bez zmaření účelu jednání, promlčení nebo prekluze práva, marného uplynutí lhůty anebo jiného nepříznivého následku.

Doporučení ministerstva zní rozumně. Je to minimální standard. Věřím, že nám jej soudci umožní dodržovat. Jen bych dodal: Nemusí to stačit. Situace se rychle mění. Je proto vhodné kromě médií a webů vlády, ministerstva spravedlnosti a profesních komor sledovat i nové specializované rubriky, zaměřené na právní aspekty epidemie, jako je sekce korona-právo na portálu legalTV.cz nebo COVID-19 na portálu advokatnidenik.cz.

#koronavirus #covid #advokat #insolvencnispravce #notar #soudniexekutor #odroceni #epidemie #stavnouze #krizoveopatreni #soudnirizeni #insolvencnirizeni #hlavniliceni

Hodnocení: +9
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.