11.03.2019 2 minuty čtení

Rekodifikace stavebních předpisů získává první konkrétní obrysy

V posledních měsících se v českém mediálním prostoru ve všech pádech skloňuje potřeba zrychlit povolování nových staveb. Tohoto cíle však zřejmě nelze dosáhnout bez zásadních koncepčních změn v současných stavebních předpisech.

V posledních měsících se v českém mediálním prostoru ve všech pádech skloňuje potřeba zrychlit povolování nových staveb. Tohoto cíle však zřejmě nelze dosáhnout bez zásadních koncepčních změn v současných stavebních předpisech. Iniciativy těchto změn ale nepřicházejí jen ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, ale také (a zejména) z řad odborné veřejnosti a poslanců.

V současnosti platný a účinný stavební zákon čelí kritice zejména pro svou složitost a nepřehlednost, jež je částečně způsobena také množstvím nekoncepčních novel, kterých bylo za dvanáctiletou dobu jeho účinnosti přijato více než dvacet. Všechny zúčastněné strany se přitom shodují, že současný nepříznivý stav, kdy je zásadně ztížená nejen výstavba nových bytů, ale je také ohrožena realizace řady staveb souvisejících s dopravní a hospodářskou infrastrukturou, je do budoucna neudržitelný.

V nedávné době přitom došlo k řadě dílčích pokusů, jak proces povolování staveb zjednodušit a zrychlit, například zavedením institutu tzv. společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Dalším příkladem může být zavedení fikce nepotřebnosti závazného stanoviska do zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Podle tohoto opatření není v případě, kdy dotčený správní orgán ve stanovené lhůtě své závazné stanovisko nevydá, toto závazné stanovisko pro vydání předmětného rozhodnutí již nadále vyžadováno. A to i v případě, že by toto závazné stanovisko bylo dodáno opožděně.

V současnosti přitom existují snahy podobná ustanovení prosazovat i do jiných zákonů. Kupříkladu do zákona o liniových stavbách, do kterého by mělo být v budoucnu doplněno ustanovení zakládající fikci souhlasu. Na jeho základě by se v případě nečinnosti dotčených orgánů mělo za to, že tento orgán s povolovaným záměrem souhlasí. Již nyní je však patrné, že tyto jednotlivé kroky nebudou v budoucnu stačit.

Více ZDE: RETREND.cz

Hodnocení: +8
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.