14.03.2020 5 minut čtení

Podle špičkového manažera Harvard Business School vás těchto 5 manažerských mýtů může velmi překvapit

Je váš šéf úspěšným manažerem? Nebo jste vy sami úspěšným manažerem? A jak se to vůbec pozná? Pozná se to, ale vzhledem k tomu, že existují určité mylné představy, které jsou běžně přijímány, tak si několik takových raději rozebereme.

Pět manažerských mýtů, které jsou běžně zažité rozebral Patrick Mullane, jež je vysoce postaveným a úspěšným manažerem na Harvard Business School. Kvůli tomu, že jde o běžně zažité představy vás možná názory Mullana překvapení. Pod článkem se v komentáři můžete podělit o to, kolik z uvedených mýtů pro vás bylo nových.

Mýtus č. 1: Manažeři tráví většinu času dlouhodobým plánováním

Podle Mullana je pravda taková, že manažeři tráví většinu času aktivním pověřováním, sledováním a dohledem nad úkoly a projekty. A to v různých podobách, ale nejčastěji formou neformálních setkání a rozhovorů, při kterých také urovnávají každodenní malé neshody a nesoulad.

„Manažeři, kteří tráví více času vymýšlením strategií, než prováděním dříve uvedených věcí, obvykle ve svých rolích nevydrží tak dlouho,“ říká Mullane. Zároveň ale uznává, že provádět neustále tyto činnosti může být stresující, takže v takovém případě je i podle něj vhodné o krok ustoupit a ponořit se do plánování strategie.

Plánování omlazuje, dodává energii a pomáhá vše vidět z perspektivy a nadhledu. Podle Mullana to souvisí s tím, proč Warren Buffett říká, že rozdíl mezi úspěšným člověkem a skutečně úspěšným člověkem je v tom, že ten skutečně úspěšný skoro na vše říká „ne“. Když totiž řeknete „ne“, máte volný čas na přemýšlení a tvoření. Funguje to u Buffetta, u Mullana a může to fungovat i u vás.

Mýtus č. 2: Management zahrnuje říkat lidem, co mají dělat

Mullane je přesvědčený, že lidé mají rádi a oceňují to, když jejich manažeři umějí dát hranice a prostor pro to, aby si sami stanovili priority a vybrali důležité projekty. Dodává, že jen málokdy reagují příznivě na konkrétní příkazy nebo hranice tak úzké, že prakticky na výběr není.

Pochopitelně dodává, že někdy je nutné dát jasný a přímý rozkaz a očekávat, že bude přesně dodržen, ale upozorňuje, že řízení je mnohem více o vlivu a usměrňování než o rozkazech.

Mýtus č. 3: Management je uspořádaný a předvídatelný

Práci manažera nemůže vykonávat každý právě proto, že většina úkolů a procesů, které manažeři dělají a na které dohlížejí, nejsou jednoduché a rutinní úkoly. Mnoho nečekaných zvratů přináší chaos a neplánované změny.

„Úhledné, postupné a přehledné procesy jsou vzácné, navíc jsou často horší a někdy dokonce nevhodné,“ říká Mullane. Vedoucí musejí shromažďovat informace a data, která nasbírají během dosud vykonaných úkolů a podle nich přizpůsobovat další plány. Dobří manažeři se samozřejmě snaží o strukturu, ale současně s ní umožňují flexibilitu, protože si uvědomují, že současný model nemusí vyhovovat všem situacím.

Mýtus č. 4: Kvalitní manažeři mohou dosáhnout cílů i se špatným týmem

Je pravdou, že dobrý manažer toho se stejným týmem zvládne udělat více než špatný manažer, ale ani ten nejlepší manažer nedokáže zázraky s lidmi, kteří nezapadají do týmu a nepřijímají celkovou kulturu organizace nebo pracovní skupiny.

Z toho důvodu Mullane zdůrazňuje důležitost najímání vhodných lidí, čemuž by se podle něj mělo věnovat dostatek času, protože to později ušetří ještě více času. Díky dobrému týmu pak bude možné snáz dosáhnout stanovených cílů a manažer bude týmu věřit, což se projeví i na jeho způsobu vedení, který bude moci být uvolněnější.

Díky tomu všemu bude mít manažer méně práce a tedy i více času, který bude moci použít pro strategické plánování dalšího postupu, což zase zvýší pravděpodobnost, že tým splní své cíle a celá společnost bude prosperovat. Tento cyklus, který je podle Mullana kriticky důležitý, ale začíná u najímání správných lidí. A to je dnes velmi těžká úloha.

Mýtus č. 5: Manažeři by měli vždy dosáhnout souhlasu

Porozumění a shoda jsou dobré, ale podle Mullana také vzácné. Warren Buffett říká, že vedoucí pracovníci se sami musejí obklopit lidmi, kteří jsou úspěšní a tlačí je k úspěchu. S tím, jak si ale manažeři rozšiřují svůj okruh kontaktů, je stále pravděpodobnější, že se názorově vždy neshodnou.

Ve vztahu nadřízený a podřízený k názorovým neshodám také dochází, to je zcela přirozené. Někdo ale musí být tím, kdo dá konečné a jasné rozhodnutí. A to vždy náleží manažerovi nebo jinému odpovědnému vedoucímu. Často tak mají na svých bedrech odpovědnost udělat rozhodnutí, které bude druhé frustrovat.

#osobnirozvoj #manager #uspech #HarvardBusinessSchool #Harvard #PatrickMullane #Mullane

Hodnocení: +12
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.