16.03.2019 10 minut čtení

5 praktických lekcí od největších vojevůdců historie

Ať jde o byznysmena, manažera, politika nebo i rodiče, všichni musí taktizovat a vést svou pomyslnou armádu k vítězství. Za pomoci promyšlených a odvážných tahů lze dojít k pokroku v životě i podnikání.

Nepromyšlená a strachem ovlivněná rozhodnutí vedla v minulosti na bitevním poli přímo do náruče smrti. Pokud nebudete zodpovědně plánovat a vést jako skuteční mistři boje, nakonec můžete podobně tvrdě dopadnout i vy.

Kterých 5 důležitých lekcí si tedy můžete vzít od nejslavnějších vojevůdců historie, abyste prosperovali v životě i podnikání?

#1 Být správným příkladem

Dvě podobné, avšak výsledkem jiné situace – jedna zobrazuje vůdce, který sedí na obřím kameni a bičuje své poddané, kteří tento kamenný kolos táhnou téměř k smrti vyčerpáni. Druhá situace zobrazuje odlišného vůdce – tento společně se svou skupinou táhne obří kus horniny a snaží se být příkladem, který chce skutečně vést. Který z nich je tedy lídr a který pouze šéf? Kterého z nich by skupina při první šanci spíše obětovala?

,,Svému otci dlužím za živobytí, ale svému učiteli dlužím za správné žití.“

Alexandr Veliký

Alexandr Veliký byl skvělým příkladem lídra, který se snažil ukázat své armádě, že jsou jemu samotnému rovni. Když jeho vojska trpěla hlady nebo zimou, trpěl s nimi, když neměli vodu, podělil se, museli-li sesednout z unavených koní, pak udělat totéž. Nechtěl být jako ostatní vojevůdci, kteří se pyšně nesli na koních okolo své armády. Vojska viděla, jak samotný Alexandr Veliký prožívá ty totožné útrapy a to jim dodalo sílu a odvahu při překonávání toho nejhoršího. Tyto a další charakterové vlastnosti dělaly Alexandra Velikého skutečně velikým.

I vy buďte takovým příkladným Alexandrem. Není třeba povyšovat se nad druhé, nad ty méně schopnější nebo slabší. Prokažte, že víte, co znamená být při zemi. Ukažte, jak danou situaci řešit. Podělte se o své vlastní situace, kdy jste selhali, nosit masku dokonalosti a nadřazenosti je zbytečné. Každý jsme byli na začátku a potřebovali jsme mentora či učitele, tak buďme teď i my tím správným vzorem.

Na téma vedení lidí Dwight Eisenhower trefně prohlásil: ,,Lidi nevedete tím, že je uhodíte přes hlavu – to je napadení, ne leadership.“

#2 Odvaha nést zodpovědnost

Jestli chcete vést a být perfektním příkladem, pak musíte činit tvrdá a strach budící rozhodnutí. Bez toho se pravý lídr neobjede. Máte zodpovědnost za celý svůj život, za každý vztah, slovo, utracenou částku. Vy zodpovídáte za to, zda jste kapitány svého života, nebo naopak kotvou svého života.

,,Zbabělci zemřou několikrát před svou skutečnou smrtí.“

Julius Caesar

Dnešní svět je bohužel džunglí, kde se všichni snažíme ,,pozřít“ nebo nelítostně zranit své protivníky. Zamyslete se, má snad společnost slitování s někým, kdo svéprávně provedl něco se špatnými následky a poté se vymlouval? Ne. Společensky ho zavrhneme. Jen ty, kteří padnou a poté s hrdou zodpovědností čelí následkům – takové uznáváme. Ti, co takto padli, se nakonec můžou stát králi džungle, určitými lídry ve svých komunitách.

Příkladnou zodpovědnost ukázal generál Dwight Eisenhower, budoucí 34. prezident USA, během 2. sv. války při vylodění v Normandii. Původní termín 5. června na protinacistickou ofenzivu byl ohrožen kvůli nepřejícímu počasí – divoké vlny a velmi silný vítr byl tehdy pro výsadkáře zásadní komplikací. Někteří náčelníci z Eisenhowerova štábu se báli rizika velkých ztrát na životech vojáků, a proto se snažili samotného generála od vylodění odradit.

Generál Eisenhower se musel rychle rozhodnout, zda se stáhne a bude riskovat zachycení plánů nacistickými šifranty, nebo naopak zariskuje tím, že vyšle tisíce vojáků do téměř smrtelného počasí.

S několika náčelníky se nakonec rozhodl projít i skrze počasí a zaskočit odpočívající Nacisty, kteří nepředpokládali, že by se Spojenci v tak drsném podnebí rozhodli pro boj. Eisenhower bez výčitek řekl, že případná zodpovědnost za masakr bude na něm. Akce byla tedy nakonec posunuta jen o den na 6. června. Historické záznamy nám tedy jasně ukazují, že Eisenhowerův takticky zvládnutý risk se vyplatil a bitva o Normandii byla nakonec jednou z klíčových událostí při porážce Německa.

Z tohoto příběhu se můžete naučit, že pokud se chcete se svým týmem posunout vpřed, pak je třeba zodpovědně plánovat, rozvážně taktizovat a poté udeřit. Nerozhodní a zbabělí lidé končí nakonec vždy jako ti poražení.

#3 Nezaujatý postoj k situaci

Každý by měl být tak sebevědomý, aby při prvním náznaku prohry nebo převahy dokázal uznat, že je v ohrožení on i jeho ,,armáda“, a že je třeba dát průchod logice a vyčkávání před pošramoceným egem. Víte, jak moc jste silní a čeho jste schopni, a jakákoliv malá překážka vás i vaši pomyslnou jednotku nerozhodí.

,,Ten, který ví, kdy bojovat a kdy ne, nakonec zvítězí.“

Sun Tzu

Proto je čas stáhnout se do stínu a chvíli nezaujatě nahlížet na danou situaci. Přestavte si, že jste orel a vše vidíte shora – co byste poradil svému lidskému já z této perspektivy? Je teď čas ustoupit a obejít to jinudy, mám zaútočit zpříma, je lepší spojit se s někým, co uděláte, jak se rozhodnete? Ale pamatujte, že rozhodnutí musí být nezaujaté.

Skupina je vždy tak silná, jako její nejslabší část. Samotný lídr nesmí nikdy dovolit, aby kdokoliv zbaběle padl a stáhl celou skupinu jen kvůli nekontrolovaným emocím, natož aby táhnoucím faktorem byl sám vůdce. Ať se dostanete do jakkoliv tvrdé a obtížné situace, s chladnou hlavou se pomalu připravujte na pozdější zpětný masivní úder.

#4 Víra ve své přesvědčení

Věř své intuici – kolikrát jsme to slyšeli od druhých… Buďte věrni svému přesvědčení. Můžete se kdykoliv názorově mýlit, ale nenechte se zbytečně zviklat. Vaše vrozené instinkty vám téměř vždy správně poradí. Není třeba nechat se ovládat a řídit druhými.

,,Realitou je to, že vždycky víte, jaká správná rozhodnutí učinit. Ta těžká část je provést ta rozhodnutí.“

Norman Schwarzkopf, Jr.

Poslouchat rady moudřejších a zkušenějších je většinou jedna z těch důležitých částí na cestě za dosažením vytyčeného cíle. Chcete se vyhnout překážkám a pádům, proto nasloucháte těm, kteří v podobné situaci již byli a zdárně se s ní vypořádali. Ale finální rozhodnutí musíte udělat jen vy, jednoduše sami za sebe. Musíte vědět, že jste se rozhodli nejlépe, jak jste mohli.

Upřímně si se sebou povídejte, buďte sami sobě rádcem. Ale vždy jen upřímně. Můžete klamat ostatní, ale na konci dne toho druhého v zrcadle neoklamete.

V důležitých chvílích života nebo byznysu se velmi prokazatelně ukazuje, jak byli lidé věrni svému přesvědčení a že se ho nebáli nebo báli prosadit. Á propos – když nevěříte ve své kroky, kdo jim vlastně má věřit a následovat je?

#5 Důležitá vize

Ať jste v jakékoliv situaci, kdy někoho o něčem přesvědčujete, prakticky předáváte určitou formu své vize. Svými slovy v hlavách druhých rozvíjíte představivost, která jim přehrává film – jste v něm vy a oni, plníte určitý cíl, vše je skvělé a vaši následovníci věří naprosto odhodlaně vaší misi.

,,Představivost vládne světu.“

Napoleon Bonaparte

Např. učitel předává určitou vizi studentům, když v nich probudí touhu učit se, vyniknout, aby v životě uspěli. Nebo nadřízený, který předá svým zaměstnancům myšlenku, že je teď chvíle, kdy musejí pracovat trochu tvrději. A co takový rodič, který svou ideu předá dítěti formou příběhů, ve kterých sdělí, jak dokonalá budoucnost dítě čeká, když se budě svědomitě dlouhé roky učit. Ti , které přesvědčujeme, musí být naprosto přesvědčeni o tom, že nám mohou věřit, že jim radíme správně a víme, kam je vedeme.

Předat vizi je ale něco zcela jiného, než si něco vydupat jako autorita. Ukázat druhým vizi, kterou budou dobrovolně následovat, není úplně jednoduché. V některých situacích dopomůže tón hlasu, výraz, gesta, jaká slova vyslovíme apod. Zkrátka jak moc velké nadšení v druhých probudíte. Toto rozhodne o tom, zda vaší cestu budou následovat až na konec. Podobně jako tomu bylo například s Hitlerem.

Již v dobách, kdy se bezvýznamný Adolf Hitler pomalu transformoval ve fanatika, dokázal svými dynamickými projevy a vizemi převzít vedení z rukou zakladatele pozdější NSDAP Antona Drexlera, který začal být pro své věrné až moc pasivní. Hitlerova agresivní mluva byla pro čím dál více rozzuřené Němce tím, co potřebovali slyšet. Následkem toho bylo, že se Drexlerovi přívrženci otočili směrem k Hitlerovi, v němž spatřili skutečného vůdce se silnou vizí. Hitler v nich dokázal probudit emoce, vidinu dosažení něčeho, po čem sami toužili.

Hitlerova rétorika byla ukázkovým příkladem toho, jak je důležitý styl předání myšlenek a vizí. Pokud si odmyslíte zášť vůči hrůzným následkům jeho politiky, pak musíte uznat, že strhávat masy jako Hitler nedokáže dnes již nikdo. Proto se nelze divit, že i někteří současní politici a historici zařazují Hitlerovy projevy mezi jedny z těch nejpoučnějších.

Ať jste tedy podnikatel, manažer, rodič, učitel, mentor apod., vždy je třeba zachovat si bojovou, ale rozumnou taktickou mysl. Rad od zkušenějších si važte, poučíte se v mnoha věcech, jen si nenechte vzít kontrolu nad životem nebo situací, i kvůli pocitu zodpovědnosti. Dovolíte-li, aby se to stalo více než jednou, pak se z toho vyvine poddajný zvyk.

Rozhodli jste se být příkladem, který učí, opatruje či vede a proto podle toho jednejte. Generálové se právě takto zapsali do historie.

Hodnocení: +15
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.