25.02.2020 4 minuty čtení

Více technologií neznamená větší produktivitu – paradox produktivity a jak na něj skrze stoicismus

Zamýšleli jste se nad tím, jestli před nástupem moderních technologií lidé stíhali méně nebo více věcí než dnes? Možná, že vás to překvapí, ale podle studií produktivita neroste. Tento fenomén se jmenuje paradox produktivity a dá se zlomit.

Paradox produktivity tkví se zpomalení růstu produktivity ve Spojených státech od 70 let, který navzdory rapidnímu vývoji informačních technologií stále pokračuje. Co za tím stojí?

Problémem je to, že přístup k technologiím nezaručuje jejich správné využívání. Z nástrojů se mohou stát rozptýlení, která negativně ovlivňují psychické zdraví uživatelů a podle odborníků někdy mohou vyústit až v depresi nebo závislost.

Všichni si asi umíme představit, jak nám nadužívání online kalendářů, upozornění a neustálého online spojení s prací může narušit psychickou pohodu. Jak se tento paradox dá vyřešit pomocí stoicismu? V 6 jednoduchých krocích.

1. Mějte cíle

Stoicismus nám připomíná, abychom si šli za svými cíli, vyhnuli se pokušení a rozptýlení. Všichni úspěšní lidé si vybírají místo komfortu a potěšení tvrdou práci. Cíle v oblasti zdraví, rodiny, komunity, prostředí a kariéry jsou nezbytné proto, abyste v životě někam směřovali. 

Důležité je cílit na činy, které jsou námi ovlivnitelné. Tedy namísto „povýší mě“ si stanovte cíl „budu odvádět nejlepší možnou práci“.

Pohodlí a pohoda jsou důležitou součástí života, ale neměli byste je je nechat, aby vás odradili od vašich aspirací.

2. Nakládejte s časem jako s nejcennějším zdrojem

Slavný učitel stoicismu a římský císař Marcus Aurelius tvrdil, že bychom své zdroje (jako třeba čas) měli užívat jako generál v bitvě. Čas je naším nejcennějším zdrojem. Den nejbohatších, nejzdravějších a nejšťastnějších lidí na světě má stejně hodin jako ten váš.

Navzdory spravedlivé podstatě vstupu (času) lidé z mnoha důvodů dostávají různé výstupy. Stojí za tím společenská nerovnost, štěstí, náhoda a další neovlivnitelné okolnosti, ale velký podíl na tom má především jeden faktor, který ovlivnit můžete. Činnosti, které si volíte. To, jak se svým časem nakládáte. Například váš time-management.

Čas je konečný. Jde o omezený zdroj a proto si ho musíte umět sami rozvrhnout. Stanovte si cíle a rozvrhněte si čas tak, abyste na nich mohli pracovat. Když stoik zrovna nepracuje na svém kariérním rozvoji, pravděpodobně tráví čas s rodinou, stará se o své zdraví nebo kondici. Prostě dělá něco, co mu prospívá.

Nejúspěšnější z úspěšných plánují nejen své pracovní dny, ale také dny osobního volna.

3. Sociální sítě používejte jako nástroj

LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, Snapchat nebo třeba i Warengo s sebou mohou nést určitá rizika. Můžete se u nich zaseknout, dostat syndrom FOMO, můžete jimi ztrácet čas. Stoikové by je používali s určitým záměrem. Ať už je to networking, budování reputace nebo sbírání informací. Nikdy nechoďte na sítě z nudy. To vám totiž nijak neprospějí.

4. Plánujte si čas na revitalizaci

Jednou z nejcennějších dob je doba, kdy si uděláte čas pro sebe, abyste dobili baterky. Odpojte se od internetu, znovu se zaměřte na to důležité, osvěžte svou mysl. Zábava by podle stoiků vždy měla být umírněná a záměrná. Vytvořte si seznam aktivit, které vás baví a zaneste je do svého kalendáře. 

Podívejte se na film. Proč ne? Ale pečlivě ho vyberte a ujistěte se, že nesklouznete do začarovaného kruhu Netflixu, odkud se jen těžko dostává. Pravdou ale je, že tradiční způsoby oddechu jako sledování televize nebo pivo v hospodě nemusí mít na vaše psychické zdraví tak blahodárný účinek jako horká koupel s esenciálními oleji, jóga nebo četba knihy. Vyzkoušejte různé formy oddychu a vyberte si ty, které vám nejvíc sedí.

5. Nejdřív bolest, až pak potěšení

Lidé na úrovni se nebojí bolestivých věcí. Pokud musí čelit výzvě, čelí jí statečně a nesnaží se jí vyhnout. Oddálení znamená růst. A to platí pro bolest i pro potěšení. Zamyslete se nad tím. Když oddalujete nepříjemnou záležitost, situace se bude zhoršovat. Když si odpíráte potěšení, nakonec z něj budete mít větší požitek.

6. Každý den buďte vděční

Neurovědci nám říkají, že přemýšlet nad důvody pro vděčnost je jedna z nejzdravějších věcí, které můžeme pro své duševní zdraví udělat. Slovy Marca Aurelia: 

„Když se ráno vzbudíte, uvědomte si, jaké úžasné privilegium je život – dýchání, myšlení, radost, láska.“

#marcusaurelius #uspech #rady #tipy #stoicismus #produktivita #efektivita #paradoxproduktivity #osobnirust #osobnirozvoj #seberozvoj

Hodnocení: +15
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.