16.02.2020 7 minut čtení

Jak odhalit manipulátora? Vzorce chování a praktiky, které by vás měly varovat

Čau lidi, zmanipulovat davy je v dnešní době snazší než kdy dřív, ať už za pomoci komplikovaného marketingu a PR, nebo díky zfalšovaným a zkresleným informacím cíleným na vyvolání strachu. Lze je prohlédnout dřív než je pozdě?

Lidská mysl je fascinující nástroj. Na první pohled by se mohlo zdát, že vývoj umělé inteligence je už jen krůčky od kapacitních schopností lidského mozku. Opak je pravdou, při současném tempu vývoje jsme stále míle daleko k napodobení širokého inteligenčního spektra, kterým byl člověk obdařen. Ať už mluvíme o přirozené lidské dedukční schopnosti, řešení komplikovaných problémů nebo naší touze po učení se a hledání odpovědí na existenciální otázky. 

Zatímco AI pracuje s výpočetním výkonem předstihujícím nás v mnoha logických operacích, člověk vyniká inteligencí, která nemůže být strojům vzdálenější – sociální a emoční inteligencí.

Naše emoční spektrum a sociální vazby jsou bezesporu silnou kartou v rukávu proti zbytku zvířecí říše nebo chladným procesorovým jednotkám umělé inteligence. Na druhou stranu, emoce jsou i naší největší slabinou. Americký spisovatel Dale Carnegie kdysi řekl:

„Když jednáte s lidmi, uvědomte si, že nejednáte s racionálně jednající bytostí, ale s bytostí hnanou emocemi, bytostí ovlivněnou předsudky, motivovanou pýchou a ješitností.“

Člověk je dualitou v neustálém sporu – racionální a emoční části osobnosti. A ačkoli s emocemi se dá na základě racionálního přístupu skvěle pracovat (viz článek o regulaci emocí), problém nastává, když musíme jednat intuitivně a rychle na základě nedostatečných informací. Problém umocněný iluzí – Že každý z nás má výbornou intuici a rozhodovací schopnosti. Daniel Kahneman, laureát Nobelovy ceny, poznamenal: „Obecně jsou lidé přehnaně sebevědomí v otázce vlastních názorů, soudů a impresí z ostatních.“ 

Proto máte daleko větší šanci druhého člověka k něčemu přemluvit / donutit ho změnit názor, pokud se na něj napojíte na emoční úrovni a ovlivníte tím jeho intuici. Údajně trvá pouze šest vteřin, než vypozorujete charisma člověka, se kterým komunikujete. Stejně tak stačí pár úvodních sekund/slov, během nichž personalista rozhodne zda člověka najme či nikoli. 

Z toho lze vyvodit dvě implikace. 

Ta první je, že jsme všichni pravděpodobně více zaujatí, než jsme ochotni připustit. Jak s touto informací naložit? Měli bychom se více soustředit na věcná fakta, nespoléhat se tolik na intuici a radši sbírat exaktní informace. V průběhu rozhodovacího procesu si dát načas a ujistit se, že naše rozhodnutí je racionální a podložené fakty. 

A za druhé, každý z nás je zmanipulovatelný – Navzdory ješitné představě, že „zrovna já jsem vůči tomu imunní.“ Paradoxně právě tehdy, kdy máme pocit absolutní kontroly nad situací, jsme nejvíce zranitelní vůči schopnosti druhých pracovat s našimi emocemi. 

Naštěstí existují psychologické studie, podle kterých lze na základě dat vyhodnotit, zda se v konkrétním případě jedná o entuziastické přesvědčování, nebo naopak o čirou psychologickou manipulaci. .

Hra na city versus podložená fakta

Snažíme-li se někoho přimět ke změně názoru, používáme fakta, podložené argumenty, důkazy a logické dedukce. Ve chvíli kdy se potřebujeme z nějaké situace „vylhat,“ daleko více se soustředíme na emoce druhého člověka. Už jen z tohoto příkladu bychom měli být obezřetní vůči každému, kdo svou obhajobu nebo přesvědčování zakládá na snaze vyvolat ve druhém strach či nadšení. S tím, jak se svět stává stále komplexnější, to samozřejmě už dávno není tak jednoduché, protože i data a informace lze zfalšovat – A kdo má v dnešní době čas je ověřovat?

Pokud se nemůžete rozhodnout, zda někomu můžete důvěřovat, položte si nejprve tyto otázky.

  • Je kompetentní v tom, o čem mluví?
  • Proč mě má potřebu přesvědčovat?
  • Má zájem na tom, abych změnil názor?
  • Oprostím-li holá data a informace od jeho rétorických schopností a šarmu, jsou relevantní a validní?

Už jen v momentě, kdy si vezmete „chvilku na rozmyšlení,“ ukážete druhému člověku, že jste racionální jedinec a nejste emočně jednající snadnou obětí pro jeho přesvědčovací techniky.

Charisma až na půdu

Šarm a charisma není nutně na závadu, je to ovšem schopnost, která přirozeně zesiluje přesvědčovací schopnosti jednotlivce. Eticky založený a kompetentní člověk dosáhne za pomocí charismatu velkých a úžasných věcí. Člověk, který etiku a kompetenci postrádá má, na druhou stranu, v rukou zbraň, se kterou může ovlivňovat lidi ve svůj prospěch. 

K našemu štěstí není zase tak obtížně určit, kdy jsme pod vlivem něčího charismatu. Pokud z někoho čiší vřelost, atraktivita a sympatie, aniž byste ho znali, můžete lehce usoudit, že je na vině charisma. Tehdy jste náchylnější k manipulaci a měli byste se mít více na pozoru.

snímek z filmu: „Vlk z Wall Street“

Na vzhledu záleží

Lidé mohou argumentovat racionálně i iracionálně bez ohledu na to, jak vypadají. Výzkumy ale poukazují na to, že v rámci mezilidských vztahů jsou atraktivní lidé považováni za přesvědčivější, dokonce i tehdy, kdy jejich argumenty postrádají logiku. Což je i důvodem, proč mají atraktivní lidé větší kariérní úspěchy a větší šanci na pracovních pohovorech. 

Osobnost neschováš 

Jedním z nejsnazších způsobů jak odhalit rutinního manipulátora je zaměření se na jeho osobnostní rysy. Schopnost ovládat lidi se silně promítá do povahy, takoví lidé jsou obvykle – přehnaně sebevědomí, riskující, machisti, sociálně schopní, impulsivní, bezohlední, narcističtí a antisociální. Ze statistiky vychází, že s podobnými vzorci chování se častěji setkáme u mužů než u žen.

Oboustranná důvěra

Logická úvaha nakonec – je menší pravděpodobnost, že vás někdo pokusí zneužívat, pokud se s vámi chystá spolupracovat delší dobu a stavět váš vztah na vzájemné důvěře. Ne vždy lze předem určit, zda mají na takové spolupráci zájem obě strany. Ale dokud vás takový člověk nezklame, nemáte důvod zpochybňovat základní vzájemnou důvěru. Stačí se držet logického rčení: „Nechte se napálit jednou, je to smůla, nechte se napálit podruhé, je to vaše hloupost.“

Ať už se někomu rozhodnete důvěřovat či nikoli, vždy byste měli přehodnotit svůj prvotní dojem při konfrontaci s chováním, které vašemu dojmu odporuje. 

Nikdy nelze předem s určitostí říct, zda se s vámi někdo snaží manipulovat, nebo jsou jeho úmysly čisté. Už jen proto je dobré se více soustředit na racionální data a méně na naše ego a „instinkty,“ které nejsou zdaleka tak silné, jak bychom si přáli. 

Představte si, jak sprosté by bylo, kdyby využívali manipulační techniky třeba politici, a tím ovlivňovali své volební preference. Nemyslitelné! 

#manipulace #manipulatori #charisma #psychologie #sociologie #rozvoj #osobnirozvoj #behavioralismus #ego #racium #racionalita #emoce 

Hodnocení: +11
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.