19.10.2018 10 minut čtení

Jak budovat či zlepšit firemní kulturu?

Charakteristické prvky každé firemní kultury jsou jiné a často se jí myslí různé pracovní normy, hodnoty, rituály, postupy a zvyklosti, jež většinou vytvářejí zakladatelé společností, případně manažeři. A zaměstnanci by se jimi měli bez výjimky řídit. Jenomže nastavit taková pravidla, která přinesou spokojenost a radost všem zainteresovaným, to není nic jednoduchého. Jaké jsou zásady pozitivní firemní kultury a proč je správné pracovní klima pro firmu i zaměstnance tak důležité?

Co představuje firemní kultura?

Popravdě řečeno nelze firemní kulturu uspokojivě popsat jednou exaktní definicí. Dalo by se říct, že každá firma si svoji firemní kulturu může vymezit po svém. Většinou se taková firemní kultura skládá z atmosféry na pracovišti, což jsou výše zmiňované rituály, klima, a pravidla vytvořená zakladateli, z přístupu k potencionálním zákazníkům a obchodním partnerům a také z hodnot a postupů zaměstnanců společnosti.

V praxi to vypadá tak, že každá firma má svou osobitou firemní strategii, a pokud si nastaví efektivní zásady firemní kultury, může to být právě firemní kultura, která se stane mocným nástrojem při budování dobrého jména firmy uvnitř i navenek.

 

Firemní kultura dává firmě identitu

Dobrá firemní kultura také poskytuje společnosti nezbytnou identitu. Proto je důležité spojení marketingové komunikace firmy a firemní kultury. Měly by na sebe vzájemně příznivě působit a být ve shodě, protože kvalitní komunikační aktivity firmy mohou posílit třeba hrdost zaměstnanců k firmě, což může ve výsledku vést k celkovému posunu. Je kolikrát až zajímavé, jak mnoho mají společného některé žádoucí aspekty správné firemní kultury a jak moc se mohou navzájem ovlivňovat.

Správná kultura firmy je také výhodná z pohledu konkurence. Určitě znáte případy firem, které se i v dnešní moderní době stále řídí klidně několik desetiletí starými pravidly, která sice nemusí být sama o sobě špatná, ale ve výsledku firmě spíše ubližují. Každá společnost se totiž neustále vyvíjí a změny jsou kolikrát nezbytné. Bohužel pokud vedení společnosti lpí na starých zvycích jen proto, že by byla změna příliš razantní, něco je špatně.

Výzkumy dokazují, že výkonné organizace se vyznačují dynamickou kulturou firmy s charakterem učící se firmy, která se zaměřuje na zákazníky, zaměstnance a další, například externí, zainteresované osoby. A právě ona dynamika je to, co moderní fungující společnosti odlišuje od ostatních.

Nenechte se ale mýlit – i některá „stará“ pravidla mohou být efektivní a i „staré“ zvyky mohou společnosti zařídit úspěch. Záleží na prioritách a oněch vhodných hodnotách, které si nastaví každý majitel společnosti. Jako příklad si můžeme vzít obuvnickou firmu Baťa – dodnes jsme schopní se s některými výroky a pravidly zakladatele Tomáše Bati ztotožnit, protože pochopil, že bez šťastných, adekvátně oceněných zaměstnanců a bez spokojených obchodních partnerů či zákazníků žádná velká firma zkrátka nemůže prosperovat.

 

Jděte při budování firemní kultury příkladem

Firemní kulturu je dobré budovat takzvaně „odshora“. To znamená, že její zásady by měli stoprocentně dodržovat hlavně majitelé firmy a ostatní lidé z managementu společnosti čili ti, kteří jdou nejvíce vidět a měli by jít zaměstnancům příkladem.

Pokud se pravidly firemní kultury neřídí třeba jen jeden jediný z manažerů, bude toto jednání představovat velký problém – zaměstnanci budou zmatení a mezi jednotlivými manažery mohou vznikat zbytečné výměny názorů a konflikty, které na firemní klima rozhodně nebudou působit pozitivně.

Důležitá je také zpětná vazba mezi manažery a zaměstnanci. Všichni se navzájem ovlivňují, a pokud jeden z dotyčných poruší některý z nastavených postupů, může být druhá strana poněkud zmatená, v horším případě znechucená nespravedlností, jako když jsou nastaveny půlroční odměny, ale vzhledem k menšímu zisku se některému z oddělení vyplácet nebudou. Zaměstnanci začnou pochybovat, přestanou se držet některých doporučení a takzvaně „natruc“ si začnou vytvářet své vlastní přístupy a postupy, které mohou management nepříjemně rozhodit. V tomto případě může být problém i v nedostatečné komunikaci, a právě proto je pro správné fungování komunikace napříč celou firmou tak hodnotná.

Jak tedy budovat firemní kulturu v konkrétních krocích?

 

#1 Nastavení zdravého firemního klima

Zaměstnanci zkrátka od svého nadřízeného potřebují slyšet, že svou práci dělají dobře. Motivací tedy dnes už není jen vidina výdělku, ale také i možnost seberealizace. A je jisté, že šéf, který ve firmě šíří pozitivní atmosféru a své zaměstnance dokáže náležitě (nejen finančně) ocenit, buduje vhodné firemní klima.

Jak jsem již zmiňoval výše, lidé potřebují zpětnou vazbu. Je však pravda, že vyslovit pochvalu je pro některé nadřízené obrovský problém – v tom případě by se měli pomalu začít učit, jak oceňovat ostatní. Stejně tak je dobré, pokud šéf svým podřízeným nic despoticky nepřikazuje, ale požádá je.

Možná si říkáte, od čeho jsou tedy nadřízení, když by neměli rozdávat příkazy? Jde ale pouze o vlídnou formu komunikace – lidé nejsou stroje a slova „prosím“ a „děkuji“ by měla být samozřejmostí i ve vztahu nadřízený – podřízený.

Psychické rozpoložení má na atmosféru firmy také obrovský vliv. Pokud bude šéf neúnavně a soustavně peskovat své podřízené, odrazí se to na jejich náladě a spustí se zajímavý koloběh událostí.

Motivací zaměstnanců už dnes není pouze vidina výdělku, ale i možnost seberealizace.

Uvedu na příkladu: Generální ředitel „seřve“ ředitele výroby, ten kritiku neunese a potřebuje si vylít vztek na kontrolorovi výroby. Kontrolor přijde na pracoviště a vinu bude dávat dělníkům, kteří jen plnili příkazy svého nadřízeného. Dělníci se přestanou naplno věnovat práci a horší kvalita zboží se odrazí v reakcích zákazníka. Reklamací bude přibývat a prodávající v obchodech se budou snažit reklamacím zákazníků vyhovět, i když požadavek z generálního ředitelství byl jasný – snížit reklamace. Zákazník s neuznanou reklamací si zlost vybije na prodavačích a ti si posléze začnou stěžovat. Přístup vedení se tedy odrazí jako bumerang a na pozitivní firemní atmosféru může firma zapomenout.

Ideálním způsobem, jak pozvednout náladu ve společnosti nebo ji konstantně držet na dobré úrovni, je projevování zájmu o zaměstnance, zákazníky i partnery. Může jít o pořádání různých večírků, veletrhů a jiných eventů, nebo o firemní školení či dny otevřených dveří. Okolí zajisté ocení, že je společnost plná přátelských lidí, kteří se navzájem podporují, zajímá je blaho firmy, a to se vše adekvátně odrazí i na výsledcích jejich práce.

 

#2 Udržování kvalitních vztahů mezi zaměstnanci

Spokojení zaměstnanci jsou to nejlepší, co si může firma přát. Je až s podivem, že se dnes najdou lidé, kteří toto nechápou. Nejde bohužel jen o přístup nadřízených, ale také o vztahy mezi zaměstnanci samotnými. Jistě to všichni znáte – pomlouvání, zákeřnost, nedůvěra a závist – s tím vším se ve firmě můžeme setkat. Jestli nadřízený vidí, že je některý ze zaměstnanců znevýhodněn nebo ze strany druhých nějak utlačován, měl by rozhodně zakročit.

Spokojení zaměstnanci jsou to nejlepší, co si může firma přát.

Osoby vyvolávající na pracovišti zbytečné konflikty, nemají ve stabilní a prosperující firmě co dělat, i když jsou jeho kvality nezpochybnitelné. Dříve nebo později se totiž jejich přístup promítne do firemní atmosféry a je pak velmi těžké napravovat zničené vztahy. I proto by nadřízení měli vždy naslouchat požadavkům zaměstnanců a mít s nimi zároveň velkou trpělivost, protože ne každý šéf může ihned porozumět problémům mezi svými podřízenými.

 

#3 Budování hodnot a dobrého jména

Hodnoty představují nejhlubší úroveň firemní kultury. Rozlišují pro každého ve firmě to, co je dobré a co špatné a promítají se do pracovní morálky, loajality pracovníků vůči firmě i do celkové orientace firmy. Například taková vstřícnost je sdílenou hodnotou firmy. Když přijdete do podniku, kde vás všichni nadšeně vítají, je dost možné, že má firma vstřícnost jako hodnotu upravenou ve své směrnici.

Každý vedoucí pracovník by měl jít svým podřízeným příkladem.

Hodně úspěšných firem má své vlastní kodexy. Mezi takové kodexy může patřit například kodex zaměstnance, shrnující hlavní zásady, jimiž by se při každodenní práci měli řídit všichni zaměstnanci – komunikace s kolegy, vzdělávání či osobní rozvoj. Kodex manažera může zase obsahovat pravidla správného řízení podřízených.

Mezi další typické sbírky pravidel a hodnot mohou patřit kodex přístupu k zákazníkům nebo také třeba kodex bezpečnosti. Tyto nastavené hodnoty mohou být stanoveny písemně, ale nemusí. Zaměstnavatel může tyto hodnoty svými rozhodnutími vytvářet i nepřímo, nechtěně, ale v obou případech by se jimi měl řídit každý vedoucí pracovník a jít všem příkladem.

 

#4 Přístup zaměstnanců ke společnosti a vedení k zaměstnancům

Pokud není přístup zaměstnance ke společnosti kladný, můžete to rovnou zabalit. Stejným způsobem, jako v osobním životě budujete s někým vztah, je potřeba budovat i firmu – trvale rozvíjet vzájemnou důvěru mezi jednotlivými články firmy, důsledně plnit dohody, předvídat a inovovat, otevřeně čelit změnám a být flexibilní, sdílet své znalosti a zkušenosti s ostatními, mít schopnost být týmovým hráčem a v neposlední řadě se opravdu důkladně orientovat na zákazníka.

Proaktivní přístup zaměstnavatele značí, že mu zaměstnanci nejsou lhostejní a hledá všechny způsoby, jak zlepšit i jejich přístup k firmě.

Proaktivní přístup zaměstnavatele značí, že mu zaměstnanci nejsou lhostejní.

Kvalitní vedoucí pracovníci třeba používají metodu napodobování, kdy podřízeným ukážou, jak na věc a inspirují je tak k dalším, mnohdy ještě lepším, výkonům. Jdou jim tedy opravdovým příkladem. Neházejí svým zaměstnancům „klacky pod nohy“, ale usnadňují jim práci, protože nepřekonatelné překážky každého nebezpečně demotivují. Stejně tak si zaměstnanci váží takového zaměstnavatele a dělají všechno proto, aby byly jejich pracovní výsledky co možná nejlepší.

#5 Jednoduchá základní pravidla

Proto, abyste mohli nastavit efektivní pravidla firemní kultury, potřebujete mít dokonalý přehled o tom, co se ve firmě děje. Nejde o špehování pracovníků a hnidopišskou kontrolu jejich práce, ale o pozorné naslouchání a sledování, co se kolem vás děje. Jestli vejdete do některé z kanceláří a padne ticho jako v hrobě, všichni sklopí hlavy k počítači anebo se při pohledu na vás budou třepat, značí to velký problém.

Je třeba mít dokonalý přehled o tom, co se ve firmě děje.

Zaměstnanci si obecně potřebují pořádně promyslet, jakým způsobem vám nastíní určitou problematickou situaci. Vy ale můžete s klidem vypozorovat, že se děje něco zvláštního a pomalu nenásilně problém vyřešit. Tím, že budete své zaměstnance sledovat, přijdete na spoustu věcí a můžete tak nastolit přesně takové zásady správné kultury firmy, které pro její bezvadný chod potřebujete.

Hodnocení: 0
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.