15.10.2018 9 minut čtení

App-pokalypsa – 20 odvětví, které nejvíce mění nové technologie

Ikona rakouské ekonomie Joseph Schumpeter vytvořil ve čtyřicátých letech 20. století termín „kreativní destrukce“, aby popsal způsob, jakým technologický pokrok zlepšuje životy mnoha lidí na úkor menšiny, která na něj může i doplatit. Dnes toto spojení můžeme opět s úspěchem oprášit.

Ke kreativní destrukci došlo během průmyslové revoluce, když stroje a inovace ve výrobním procesu, jako je například montážní linka, vytlačily řemeslnou výrobu. Zatímco ekonomika jako celek z těchto zlepšení těží, ti jejichž pracovní místa zanikla, už s podobným optimismem na změny nehleděli. Jejich povolání zanikla a už se nikdy nevrátila. Jim potom nezbylo nic jiného než se pokusit uchytit v jiném oboru, což se také ne každému musí podařit.

Kreativní destrukce

Mainstreamová ekonomická teorie říká, že lidem, kteří vlivem inovací výrobního procesu přijdou o svá pracovní místa, vzniknou místa nová, právě díky oné nastalé změně v průmyslu.

Takovým příkladem může být automobil, který vytlačil z tehdejších cest koňské povozy. Zatímco výrobci kočárů a vozkové viděli, jak jejich pracovní místa mizí, vzniklo mnohem více nových pracovních míst v továrnách na automobily, při výstavbě nových silnic a mostů a v dalších navázaných průmyslových odvětvích. Česká ekonomika se svou závislostí na automobilovém průmyslu by mohla vyprávět.

Tentokrát by dokonce mohla destrukční složka inovace převažovat nad tou kreativní.

V devatenáctém století, když ztratili svou práci textilní pracovníci, došlo v Anglii k nepokojům tzv. Ludditů, kteří chtěli ničit stroje a překazit jejich zavádění v továrnách, protože se domnívali, že je okrádají o práci. Nebo operátor výtahu byl neodlučitelně spjatý s každým takovým zařízením až do doby, než byly tyto výtahy nahrazeny mechanickými, které používáme dodnes. Na začátku nynějšího tisíciletí pak byli například výrobci fotografických filmů nahrazeni digitálními fotoaparáty. Společnost Kodak, která kdysi zaměstnávala mnoho desítek tisíc pracovníků následně musela podat návrh na konkurz.

A tak bychom mohli ve výčtu dlouze pokračovat.

Nedávná informační a technologická revoluce, která přinesla inovace v oblasti výpočetní techniky, internetu, mobilních telefonů a IT technologii obecně, znovu vyvolala otázky, zda budou zanikat pracovní místa či celá průmyslová odvětví. Začínají se dokonce objevovat ekonomové, kteří tvrdí, že bychom nyní mohly být svědky odlišné kreativní destrukce. Tentokrát by mohla destrukční složka převažovat nad tou kreativní. A možná se dokonce dočkáme i reakce novodobých Ludditů.

Disrupce se týká nejvíce těchto odvětví:

Technologie se dnes posouvá rekordním tempem dopředu a hlavní obavy spočívají v tom, že mnoho pracovníků, kteří ztratí práci, prostě nebudou schopni najít nové zaměstnání v rychle se rozvíjející IT ekonomice.

Níže je neúplný seznam průmyslových odvětví, která budou nebo byla již ovlivněna tímto posledním kolem tvůrčí destrukce. Získáte tak ilustrativní náhled na několik oblastí, které jsou náchylné k narušení.

 
 • Cestovní webové stránky jako jsou Expedia, Kayak nebo Travelocity, již vyloučily či postupně vytlačují potřebu cestovních kanceláří.
 • Tištěné noviny zaznamenávají neustálý pokles svých nákladů. Jsou ve velké míře nahrazovány online médii a blogy. Navíc jsou již některé počítačové softwary schopné psát jednoduché novinové zprávy nebo zveřejňovat výsledky sportovních událostí.
 • Elektronické jazykové překladače jsou stále více přesné, což snižuje potřebu lidských překladatelů. Zlepšení probíhá nejen v obsahové stránce, ale i v možnostech čtení textu nahlas, kde tak máte možnost cvičit i výslovnost.
 • Sekretářky, telefonní operátoři a výkonní asistenti jsou nahrazováni podnikovým softwarem, automatizovanými telefonními systémy a mobilními aplikacemi.
 • Online knihkupectví jako Amazon, přiměly řadu knihkupců zavřít trvale dveře od svých obchodů. Samostatná možnost publikovat a distribuovat elektronické knihy navíc negativně ovlivňuje vydavatele a tiskárny.
 • Finanční odborníci, jako jsou obchodníci s cennými papíry a poradci, ztratili část své klientely díky online tradingovým stránkám – eToro, eTrade a robo-poradcům – Betterment. Robinhood je pak bezplatná online makléřská služba, která získává svůj tržní podíl na úkor tradičních online makléřů. Mnoho bankovních domů dává svým zákazníkům možnost vkládat šeky prostřednictvím mobilních aplikací nebo přímo v bankomatech, což snižuje potřebu kamenných bank s lidmi za přepážkou. A nakonec i platební systémy – Apple Pay, PayPal, pak dělají zbytečnost z fyzické hotovosti.
 • Na americkém trhu již s úspěchem funguje daňový software TurboTax, který zrušil tisíce pracovních míst určených pro daňové poradce a účetní.
 • Náborový pracovníci změnili náplň své práce. Tištěné inzeráty se přesunuly na weby společností, případně na jejich stránky na sociálních sítích. Hojně se využívají portály typu prace.cz nebo jobs.cz a řada pracovníků hledá potenciální zaměstnance i na sítích jako je LinkedIn, Indeed.com nebo Monster.
 • Uber, Lyft, Taxify a další aplikace pro sdílení automobilů dávají na frak tradičním taxislužbám a společnostem, pro které by řidiči těchto aplikací mohli jezdit.
 • Airbnb nebo HomeAway provádějí totéž tradičnímu hotelovému průmyslu
 • Autonomní vozidla, která jsou v současnosti vyvíjena společnostmi Google nebo Apple, mohou do budoucna nahradit všechny druhy řidičských povolání včetně řidičů autobusů, nákladních vozů nebo taxikářů.
 • Technologie dronů může změnit způsob, jakým jsou dodávané objednávky až do domu, přičemž Amazon se již snaží tuto myšlenku realizovat. Drony mohou také nahradit v řadě specializací piloty včetně těch, kteří jsou zaměstnáni ve filmovém průmyslu, práškování polí, monitorování provozu anebo vojenských operací. Už léta jsou stíhací piloti nahrazovaní drony během mnoha vojenských operací.
 • 3D tisk roste a technologie se dynamicky vyvíjí, stává se lepší a rychlejší. Za několik let bude možné vyrábět v případě potřeby širokou škálu zboží doma. To naruší výrobní průmysl a sníží význam logistiky a řízení zásob. Zboží už nebude nutné převážet přes moře. Kromě toho jsou pracovníci výrobních linek již v současné době nahrazovaní automatickými roboty.
 • První špatnou zprávou pro pracovníky pošty bylo rozšíření emailové služby, které snížilo objem každodenní pošty. Vysokorychlostní třídící stroje na poštovní zásilky pak odstraní ještě více zaměstnanců poštovních služeb.
 • Obsluha rychlého občerstvení začíná být pomalu nahrazována počítačovými kiosky, které mohou přijímat objednávky bez potřeby lidí. Maloobchodní pokladní pak jsou nahrazovány v supermarketech samoobslužnými pokladnami.
 • Rádioví hlasatelé mohou být již brzy minulostí. Speciální softwary dokážou vybrat většinu přehrávané hudby, vkládat reklamu a dokonce přečíst i zprávy.
 • Vzdělávací stránky stejně jako masově otevřené on-line kurzy nabízené předními univerzitami zdarma, značně sníží v průběhu času potřebu učitelů a vysokoškolských profesorů. Je možné, že dnešní batolata získají vysokoškolské vzdělání převážně online a za velmi nízké náklady.
 • Tradiční televizní distribuce se bude stále více opírat o digitální distribuční kanály jako je Netflix. Lidé opustí své kabelové nebo satelitní služby a raději využijí služeb online streamingu. Spotify nebo iTunes pak dělají to samé s nahrávacím průmyslem, lidé se zkrátka více přiklánějí ke stahování a poslouchání hudby, když mají právě chuť.
 • Knihovny a knihovníci se přesouvají na online kolbiště. Stránky jako Wikipedia pak nahrazují i vícesvazkové encyklopedie. Knihovníci, kteří často dopomáhali zájemcům nalézat informace nebo provádět výzkum, již nejsou potřeba. Většinu z toho už je možné v dnešní době provádět prostřednictvím internetu.
 • Zemědělci se mohou také cítit ohrožení nástupem moderní technologie. Stále více potravin se zpracovává prostřednictvím automatického výrobního procesu. Dříve bylo v USA zaměstnáváno 50 procent populace v zemědělství, dnes se jedná o 2,5 procenta, ale právě díky novým technologiím USA produkuje více potravin, než kdykoliv dříve.

Závěr

Protože mnoho odvětví a pracovních míst bude ztraceno díky technologickému pokroku, mělo by se přemýšlet také nad tím, zda budou vytvořena i nová pracovní místa, které budou moci naplnit ti, jenž o svou práci přijdou.

Problémem je, že pracovníci, kteří v současnosti přijdou o svá pracovní místa, nemusí mít dostatečné technické dovednosti k získání místa nového.

Dnešním problémem je, že mnoho z pracovních míst nahrazovaných moderní technikou není inherentně technologických, proto nemusí mít tito pracovníci potřebné technické dovednosti. Uspějí pravděpodobně ti, kteří si s technologií dobře potykají – jedinci, kteří budou mít dovednosti v oblasti počítačového programovaní budou odměňováni mnohem více než ti, kteří zvládnou pouze fyzickou práci.

Tato další vlna kreativní destrukce tak může ve skutečnosti přinést mnohem více zkázy než užitku. Zvláště pak v zemi v srdci Evropy, která je nazývána její montovnou.

Hodnocení: 0
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.