14.10.2018 4 minuty čtení

3 tipy, jak může každý vedoucí pracovník zlepšit svou emoční inteligenci

Emoční inteligence je často přehlížena na úkor tradiční analytické inteligence. Jedná se však o klíčovou ingredienci výbavy každého úspěšného lídra. Manažeři by pak měli využívat emoční inteligenci k vytvoření zdravých vztahů s členy svých týmu a jejich pozitivní motivaci. Vysoká úroveň emoční inteligence zaměstnanců může rovněž dopomoci k lepším vztahům s externími dodavateli, čímž zajistíte, že budete schopni svým zákazníků nabídnout ty nejlepší služby či produkty za slušnou cenu.

Podle průzkumu globální management-konzultační společnosti, „Egon Zehnder International“: https://www.egonzehnder.com/ ,byli členové managementu společností s nejvyšší úrovní emoční inteligence ve větší míře úspěšní na svých pozicích, než manažeři s nejvyšším IQ nebo s nejlepšími předchozími pracovními zkušenostmi.

Není se čemu divit. Rozvíjením své emoční inteligence můžete zlepšit své povědomí o nastalých situacích okolo vás, komunikovat jasněji a naučit se anticipovat reakce ostatních, případně předvídat, jak budou jejich reakce ovlivněny podmínkami na pracovišti. Níže tak naleznete tři tipy, které můžete následovat, pokud chcete své EQ zvýšit.

 

#1 Naučte se, kdy emoce potlačovat a kdy je uvolnit

Někteří lidé dávají do opozice ke stavu vysoké emoční inteligence situace, kdy se bezezbytku nechají ovládnout svými emocemi. Což není pravda. Pak mají tito jedinci strach, že jakýkoliv pokus o vyjádření svých pocitů je z dlouhodobého hlediska škodlivý. Ve skutečnosti však emoční inteligence zahrnuje i lepší poznání sebe samého a konkrétní způsoby jakými reagujete na jednotlivé situace, přičemž jedním z hlavních úkolů je rozvíjení osobní disciplíny.

Občas není na škodu odhalit vlastní emoce.

Emoce vás jako lídra se budou šířit na celý zbytek vašeho týmu a ovlivní jak jeho nálady, tak i pracovní výkon. Někdy však bude potřeba, abyste právě svým nadšením podpořili vysoký výkon týmu. Naopak zase mohou nastat situace, kdy jste z výsledku nervózní, ale je důležité zůstat v naprostém klidu. Jenom minimální záchvěv nejistoty ve vašem chování se může přenést na zbytek týmu v mnohem větší míře.

 

#2 Nechte si zodpovědět otázku, jaké jsou touhy a přání vašeho týmu

Pokud pracuje skupina lidí na společném cíli, vystavuje se riziku homogenity, která se stává dominantní hybnou silou veškeré činnosti. Postupem času řídí především rozhodování skupiny, kdy mají všichni její členové tendenci jednoduše odpovídat na jakoukoliv otázku „ano“, jenom proto, aby práci na úkolech posunuli dopředu.

Komunikujte s podřízenými o jejich vlastních preferovaných postupech a náhledech na úkol.

Navzdory jasnému organizačnímu cíli, který všechny spojuje, se může stát, že ne každý člen vašeho týmu bude s postupem, jak úkol splnit ztotožněn a taky může mít například své vlastní ambice. V takovém případě byste se měli se svými podřízenými poradit o jejich preferovaných postupech a vlastních náhledech. To vám pomůže cvičit empatii a poslouží jako připomínka, že každý přispívá k úspěchům vašeho týmu jiným způsobem.

 

#3 Vytvořte ucelenou strategii pro komunikaci písemnou, verbální i vizuální.

Vedoucí pracovníci s vysokou úrovní emoční inteligence jsou velmi efektivními komunikátory. Usilovně pracují na tom, aby vytvořili transparentní prostředí a minimalizovali počet nedorozumění. Tito vůdci si také uvědomují, že komunikace je víc než pouhá slova, které říkají. Písemný, mluvený projev i řeč těla dohromady tvoří celé spektrum komunikace a s každým aspektem by mělo být nakládáno velmi opatrně.

Komunikace je mnohem více než pouhá slova, která jsou vyřknuta.

Pokud jsou slova říkána dvojznačně, faktory jako tón hlasu, hlasitost a řeč těla se v drtivě většině případů používají k získání skutečného významu mluveného slova. Komunikujte promyšleně a hlavně rozlišujte o jaký typ rozhovoru se týká – jedná se o osobní rozhovor se spolupracovníkem nebo připravujete důležitou řeč, která bude mít vliv na celou společnost?

Hodnocení: 0
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.