04.03.2019 4 minuty čtení

Recenze knihy: Dopisy psané stoikem

Pokud vám doposud filosofické rozpravy a úvahy připadaly příliš složité a nepraktické, tato kniha váš pohled změní.

Jistě si to dokážete představit. Když se filosofů zeptáte, jak moc kulatá je krychle, dokáží nad tím hodiny a hodiny debatovat, aniž byste většinu času tušili, o čem mluví. Filosofie je krásná, ale ne každý v ní tu krásu dokáže na první pohled objevit.

Seneca se však od všech ostatních filosofů přecijen trochu liší. Jeho styl je poměrně jednoduchý a srozumitelný, ba co víc, také velmi praktický pro život a osobní rozvoj. To vše je dáno jeho příklonem ke stoicismu, filosofickému směru, který vznikl v období 3. století před naším letopočtem v antickém Řecku.

Lucius Annaeus Seneca (4 př. n. l. – 65 n. l.) byl římský filosof, dramatik, básník, řečník a politik. Vedle Marka Aurelia a Epiktéta patří k nejvýraznějším představitelům pozdního stoicismu. Za vlády císaře Caliguly se stal senátorem, ale v době panování Claudia byl na základě obvinění z cizoložství v roce 41 deportován na Korsiku. Roku 49 se po osmiletém vyhnanství vrátil zpět do Říma, aby se stal vychovatelem budoucího císaře Nerona. Po několik let, především do doby, než se Nero ujal svého úřadu, se Seneca významnou měrou podílel na správě říše. Později však začal ztrácet moc a vliv, přišel o císařovu přízeň a stáhl se do ústraní. V roce 65 byl dokonce obviněn ze spoluúčasti na Pisonově spiknutí a byl samotným císařem donucen k sebevraždě.

Dopisy psané stoikem

Jaký je smysl života, v čem spočívá pravé štěstí, jak dosáhnout trvalé radosti, neohrožené mysli a moudrosti, jak žít, ale také jak zemřít, to jsou základní témata a otázky nejznámějšího a nejčtenějšího Senekova díla, které vzniklo před téměř dvěma tisíci lety. Jeden z nejcitovanějších autorů všech dob v něm prostřednictvím dopisů adresovaných svému příteli Luciliovi Iuniorovi odpovídá na základní otázky lidské existence a nabízí klíč k tomu, jak se stát opravdovým mudrcem a připodobnit se bohu.

Vyhýbej se davu, usiluj o trvalý duševní klid, neochvějnou vyrovnanost a vnitřní autonomii, vypěstuj si nezávislost na vrtkavé a nevyzpytatelné Štěstěně, která někdy štědře obdarovává, a jindy zas bere, pohrdej bohatstvím, slávou, ale i smrtí, nepodléhej vášním a vnějším impulzům, odpoutej se od všeho pomíjivého a především se uč žít v souladu s přirozeností a neustávej v sebezdokonalování a vědomém utváření vlastního já – to jsou hlavní naučení a doporučení, která Lucius Annaeus Seneca rozpracoval a zformuloval již v letech 63 a 64 našeho letopočtu a která díky výraznému individiualismu, jakož i modernímu jazyku a živé dikci, dodnes nepřestávají inspirovat čtenáře.

Možná vás při čtení těchto řádků napadne, že je vám tento přístup povědomý. A možná jste si dokonce konkrétně vzpomněli na Warrena Buffetta. Pokud ano, nejste jediní, jedná se totiž o naprosto správnou úvahu. Právě Věštec z Omahy může být právem považován za moderního stoika. Buffettova skromnost, vyrovnaná povaha a znalost hodnoty času jsou dokonalou kopií učení, které vzniklo před více než dvěma tisíci lety v antickém Řecku.

Pokud vám tedy samotná inspirace v podobě rozhovorů s Warrenem Buffettem nestačí, neváhejte sáhnout právě po knize Dopisy psané stoikem. Moudrost v ní obsažená vám bude bezchybně sloužit jako maják na rozbouřeném moři jménem život.

Hodnocení Warengo: 10/10

Lucius Annaeus Seneca: Dopisy psané stoikem
Autor: Seneca
Vydává: Rybka Publishing
Čas čtení: 16 hodin

Hodnocení: +13
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.