4 minuty čtení

Disponuje čínská vláda dostatkem síly k tomu, aby zničila Bitcoin?

Země středu hraje důležitou roli na kryptoměnových trzích již několik let. Nově zveřejněný dokument akademiky z Princetonu a Floridské mezinárodní univerzity naznačuje, že rostoucí vliv Číny nad klíčovou těžební infrastrukturou Bitcoinu, dává místní vládě schopnost silně ovlivňovat nebo dokonce i zničit Bitcoin.

Satoshi Nakamoto navrhl Bitcoin tak, aby byl odolný vůči jakékoliv formě centralizované kontroly. Proto byla jádrová infrastruktura systému vybudována takovým způsobem, aby poskytovala všem účastníkům systému dostatečně silný soubor pravidel, umožňující stabilitu a zdraví ekosystému.

Ačkoliv je Bitcoin již přes deset let starý, doposud se nesetkal s úspěšným hackem nebo útokem, který by nalomil přesvědčení trhu, že je Bitcoin naprosto bezpečný. Výzkumníci však naznačují, že je tento stav méně a méně jistý.

Ačkoliv je Bitcoin již přes deset let starý, doposud se nesetkal s úspěšným hackem nebo útokem.

Klíčem k pochopení této novinky je změna povahy těžby Bitcoinu. Těžba nejstarší kryptoměny původně mohla probíhat i na standardních počítačích, ale rostoucí výpočetní síla vyžadovaná k její těžbě vedla k vytvoření stále více specializovaných a nákladných těžebních zařízení. Dokument zpracovaný zmíněnými univerzitami pak popisuje, jak nastalá situace vedla ke zvýšení koncentrace těžařských zařízení do jednoho místa.

Těžební výkon se soustředí v Číně

Těžba Bitcoinu se stala silně centralizovanou kvůli pokrokům ve specializovaném hardwaru, které znemožňují těžbu běžným uživatelům. V důsledku toho se těžaři shromáždili do těžařských poolů – společenství horníků, kteří pracují společně a sdílejí zisky. Od června letošního roku je více než 80 procent těžby Bitcoinu prováděno šesti těžebními pooly, přičemž pět z těchto šesti sdružení je řízeno jednotlivci nebo organizacemi sídlícími v Číně.

80 procent těžby Bitcoinu je prováděno šesti těžebními pooly.

Pokud by takováto koncentrace těžební síly pocházela ze země s otevřenou ekonomikou a zemí s předvídatelnými tržními pravidly, nevzniklo by pravděpodobně tolik důvodů k obavám. Čínská vláda však má mnohem přímější úlohu ve správě hospodářské činnosti své země než její západní protějšky, a v mnoha ohledech je vedena ideologickými motivy. Čínská vláda spravuje přístup k internetu, kontroluje informace, které si mohou přečíst její občané, a rovněž disponuje silnými nástroji, které nutí místní občany naslouchat státnímu diktátu.

Potenciální útoky

Výzkum shrnul potenciální cesty, kterými by mohla čínská vláda ovlivnit Bitcoin celkem do čtyř kategorií: rozvrácení konkurenčních horníků, podkopání konsensuálních pravidel těžby, deanonymizování kryptoměny či spuštění cenzury. Potenciální útoky místní vlády mohou mít původ jak v ideologických, tak komerčních motivech. Čínská technická vybavenost je bohužel podporována volnou rukou místní vlády nad domácím trhem.

Například schopnost Číny provádět „double spend attack“ (podvod, kdy je tentýž Bitcoin díky své digitální podstatě utracen dvakrát) se zvyšuje díky její kontrole nad domácí internetovou architekturou. Manipulací, během které je možné zasílat informace různým těžařským poolům, je možné provést s úspěchem double spend attack s menší výpočetní silou. Spravovatel internetu by například mohl poslat transakci do dvou poolů, ale výrazně by zpomalil rychlost s jakou je druhý pool schopen pracovat, což umožní, aby první pool transakci vykonal a znehodnotil tu druhou.

Bitcoin usnadňuje čínským občanům vyhýbat se místním daňovým kontrolám.

Čínští vládní představitelé jsou už delší dobu obezřetní vůči Bitcoinu. Mnoho z případů jeho využití je v rozporu s čínskými vládními cíli, protože Bitcoin a další kryptoměny usnadňují čínským občanům, aby se vyhýbali místním daňovým kontrolám. Čínská vláda byla již v minulosti silně zaujata kryptoměnovými trhy a rostoucí množství výpočetní síly situované do čínských rukou jednoznačně znamená, že má i větší možnosti ovládat Bitcoin.

Hodnocení: 0
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.