5 vědecky podložených znaků, které říkají, že jste pravděpodobně nadprůměrně inteligentní

Inteligence neboli IQ neodráží, co víte, ale spíš tempo, jakým jste schopni absorbovat nové informace. Dlouhodobé studie ukazují, že IQ každého člověka je od mládí pevně dané a zůstává po celý život neměnné.

IQ rozhodně není jediným rozhodujícím faktorem, který vás předurčuje k životnímu úspěchu, a sociologické výzkumy ukazují, že ve skutečnosti nepatří ani mezi nejdůležitější faktory. Vaše osobnost, chuť učit se novým věcem či emoční inteligence jsou mnohem důleitější. Vysoké IQ však nic špatného a těžko budete hledat někoho, kdo by jej mít nechtěl.

Většina z nás během svých životů nikdy nezjistí, jak vysoké naše ve skutečnosti IQ je. Změřit IQ není snadnou záležitostí (jak se některé online IQ testy snaží naznačovat), a pokud nejste ochotni investovat tisíce korun do profesionálního testu vedeného odborníkem, nikdy přesnou hodnotu svého IQ s jistotou vědět nebuete.

Nové psychologické výzkumy však nalezly zajímavá spojení mezi zážitky z dětství a vysokou inteligencí. Pokud se v následujících pěti znacích najdete, je dost dobře možné, že disponujete nadprůměrně vysokým IQ.

"Rozdíl mezi genialitou a hloupostí je ten, že génius má své meze." Albert Einstein

1. Trpíte úzkostí

Úzkost není všeobecně považována za nic dobrého, ale vědecké důkazy naznačují, že nejde ani o čistě negativní vlastnost. Psychiatr Jeremy Coplan, který se zabýval studiem pacientů s poruchami úzkosti zjistil, že lidé s horšími symptomy dosahovali při IQ testech lepších výsledků než lidé s mírnějšími symptony. Další studie například zjistily, že lidé s vyšší mírou úzkosti disponují vyšším verbálním IQ (neboli lepší schopností se vyjadřovat).

Nejzajímavější ukázkou pozitivních dopadů úzkosti byl však psychologický experiment provedený v izraelskem Center Herzliya. Vědci sem pozvali skupinku dobrovolníků s tím, že chtějí, aby se na počítači podívali na několik uměleckých děl a ohodnotili je. Během hodnocení však účastníkům v počitačích spustili falešný virus, který se tvářil, jako že jej zřejmě svou neopatrností do počítače dostali oni.

Vědci je s notnou dávkou urgence poprosili, zda by jim nepomohli sehnat technickou podporu, aby virus neparalyzoval celé výzkumné centrum, při čemž účastníkům připravili řadu dalších překážek a komplikací.

Výsledky chování jednotlivých lidí, kteří se experimentu zúčastnili, ukázaly, že účastníci s nejvyšší mírou úzkosti byli během řešení problému zároveň nejsoustředěnější a nejefektivnější.

2. Už jako malí jste rádi četli

Zajímavá britská studie, která porovnávala 2000 párů identických dvojčat, zjistila, že i když disponovaly identickými geny, dosahovaly ty děti, které začaly dříve číst, v IQ testech jak ve verbální, tak v non-verbální části lepších výsledků než jejich identičtí sourozenci. Vysvětlení se zde přímo nabízí - děti, které se dokázaly naučit číst dříve, k tomu ostatně měly předpoklad, jelikož byly přirozeně chytřejší. Realita však byla opačná.

Vědci zjistili, že až dřívější zvládnutí čtení mělo na inteligenci dětí pozitivní vývojový dopad a učinilo je chytřejšími. Nešlo o něco, co v sobě měly přirozeně již od narození. Pokud jste tedy četli již od útlého věku, možná to nebylo proto, že jste chytří. Možná jste dnes chytří spíš právě proto, že jste jako malí četli.

3. Vaše dominantní ruka je levá

Zdá se, že všichni ti učitelé, kteří se ve školách snažili za každou cenu přeučit leváky na praváky, byli na rozdíl od svých levorukých žáků trochu mimo. Levorukost je podle vědců zejména u mužů s spojena s lepším divergentním myšlením. Zajímavostí také je, že existuje vědecká korelace mezi levorukostí a vyššími sklony ke kriminalitě. Její příčina však zatím nebyla vysvětlena.

4. Jako dítě jste chodili do hudební výchovy

Existuje celá řada studií, které prokazují, že hudební výchova zvyšuje verbální inteligenci a schopnost konat, což je klíčová vlastnost pro soustředění a sebekontrolu. Psycholog Sylvain Moreno provedl se 48 dětmi ve věku 4-6 let experiment s cílem zjistit, zda hudební výchova dětí má pozitivní dopad na inteligenci.

Nejprve u všech dětí provedl IQ test. Následně děti po čtyři týdny docházely pětkrát týdně na hodinové lekce, kterým se věnovaly na počítačích. Jedna polovina se po tuto dobu věnovala hudebnímu programu, zatímco druhá se zabývala programem zaměřeným na vizuální umění. Na konci experimentu 90 % dětí, které se věnovaly hudbě, v závěrečném IQ testu vykázalo zlepšení ve verbálním IQ.

5. Máte smysl pro humor

Třídní klauni, zpozorněte! Věda totiž tvrdí, že mezi smyslem pro humor a vysokým skóre ve verbální inteligenci a abstraktní argumentaci existuje silné spojeí. Zdá se, že vaše uštěpačné poznámky a hlášky, které posílají druhé do kolen, nejsou jen produktem vašeho lelkování, ale proudktem bystré mysli.

Tento seznam představuje stručný výčet zajímavých psychologických studií, které nalezly korelaci mezi konkrétní vlastností či činností a vyšším IQ. Pokud na vás ani jeden bod nesedí, neznamená to tedy, že v žádném případě nemůžete mít vysoké IQ. Jestliže jste se ale hned v několika bodech zhlédli, jste pravděpodobně chytřejší než průměrně inteligentní člověk.

#osobnirozvoj #iq #inteligence #iqtest #deti #vyvoj

Warengo vám pomáha uspět ve všech byznysových i životních výzvách

Pro přidání komentáře se přihlašte nebo zaregistrujte.