22.12.2019 5 minut čtení

Nechutně bohatí mormoni: Ve svém fondu pro druhý příchod Krista mají prý nezdaněných 100 miliard dolarů

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů je plná zvláštních věcí. Zákazy a nařízeními se to v ní jen hemží a členové musí na oplátku za jejich dodržováni církvi navíc odvádět peníze. Jeden z členů nyní mimoděk odhalil její skutečné bohatství.

Foto: Temple Square v Salt Lake City patřířcí Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů; zdroj: Steve Greenwood / Visit Salt Lake

Na úvod pár základních charakteristik o této největší mormonské církvi, která má na celém světě 15 milionů členů a její sídlo najdete i u nás v Praze:

  • pití kávy a čaje
  • pití alkoholu a kouření tabákových výrobků je zakázáno
  • filmy označené stupněm R (pro mládež do 17 přístupné jen v doprovodu dospělé osoby) a porno jsou zakázány
  • jakýkoli sexuální vztah před uzavřením manželského sňatku je zakázán
  • ...

Seznam pravidel je mnohem delší a obsahuje řadu shodných a podobných pravidel, jež lze najít například i u Svědků Jehovových. O těchto náboženských organizacích se odjakživa živě debatuje z pohledu velikosti jejich majetku.

A ve Spojených státech se nyní objevil whistleblower z řad mormonů, který se rozhodl odpálit poklop jednoho z největších tajemství mormonské církve. Tento muž, který je bývalým investičním manažerem, podal stížnost k finančnímu úřadu ministerstva financí (IRS), ve které tvrdí, že Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (CJKSPD) vlastní fond osvobozený od daně, na němž je uloženo 100 miliard dolarů připravených pro druhý příchod Krista.

Stížnost církev jednak obviňuje z oklamání svých členů a také z porušení federálních daňových zákonů. Její vedoucí postavy totiž údajně finanční dary shromažďují místo toho, aby je využívali k charitativním účelům, jak navenek tvrdí. Stížnost podal jednačtyřicetiletý mormon David Nielsen, který do letošního září pracoval jako senior portfolio manager v investiční divizi církve s názvem Ensign Peak Advisors.

Neziskové organizace jsou v USA vyloučeny z nutnosti platit daň ze svých příjmů. A náboženské organizace jsou ze zákona brány jako neziskové. Společnost Ensign je uváděna jako podpůrná organizace a integrovaný přídavek mormonské církve, díky čemuž může rovněž oficiálně fungovat jakožto nezisková organizace.

Aby však daňová výjimka mohla být uplatněna, musí CJKSPD fungovat čistě pro náboženské, vzdělávací nebo jiné charitativní účely. Nielsen však ve svém obvinění tvrdí, že mormonská církev se tímto způsobem v žádném případě nechová a žádá IRS, aby církvi odebrala status neziskové organizace. Zároveň od úřadu žádá odměnu. Whistlebloweři, jež upozorňují na podobné daňové úniky, zpravidla v těchto případech dostanou část řádně nezaplacených daní, pokud jsou dodatečně vybrány. Pokud by církev o titul neziskové organizace přišla, mohla by najednou na daních státu dlužit miliardy dolarů.

Ptáte se, proč zrovna miliardy? Jedním z pravidel mormonské církve je i povinnost odvádět jí 10 % ze svého příjmu. Této platbě se říká desátek. Organizace díky tomu každý rok od svých členů vybere asi 7 miliard dolarů (161 miliard korun). Zhruba 6 miliard dolarů z této částky je použito na pokrytí celoročních provozních nákladů církve. Zbylá miliard a putuje do investičního portfolia církve, jež spadá pod Ensign Peak Advisors. Zatímco v roce 1997, kdy byl založen, měl tento fond hodnotu 12 miliard dolarů, dnes už je to 100 miliard dolarů (2,3 bilionu korun).

Roční příjmy okolo 7 miliard navíc patří mezi ty nejnižší. Někteří experti odhadují, že příjmy mormonské církve dosahují ročně minimálně 8 miliard dolarů a nejvýše 35 miliard dolarů. Tato organizace rovněž patří mezi jednoho z největších majitelů pozemků ve Spojených státech a provozuje celou řadu byznysů včetně rančů, investičních firem a právních společností.

Nielsen ve své stížnosti píše, že Ensign za 22 let své existence nefinancoval žádnou náboženskou, vzdělávací ani charitativní aktivitu, což je jedna z nutných podmínek pro to, aby neziskové organizace mohly být oproštěny od daní.

Vysoce postavený duchovní mormonské církve, biskup Gérald Caussé, v loňském roce pronesl řeč, ve které vysvětlil spojení finanční strategie organizace s "proroctvími o soudném dni". Prezident společnosti Ensign Roger Clarke dle informací ze stížnosti řekl členům církve, že oněch 100 miliard dolarů bude použito v případě, že dojde k druhému příchodu Krista.

Desátky jsou jednou z věcí, které Nielsen kritizuje nejvíc. Svou formální stížnost doplnil ještě dopisem o 74 stranách, v němž detailně popisuje poměry, jež v mormonské církvi panují, včetně striktního vyžadování desátků i od členů ve finančních potížích: "Zaplatili byste desátek místo vodného, elektřiny nebo jídla pro svou rodinu, kdybyste věděli, že tyto peníze budou s ostatními miliardami nehnutě ležet až do druhého příchodu Krista?"

#aktuality #mormoni #cirkev #nabozenstvi

Hodnocení: +15
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
  • Koho to opravdu zajímá, tak zde je vysvětlení, jak Církev Ježíše Krista nakládá s penezi: https://zpravy.cirkevjezisekrista.org/clanek/jak-c%C3%ADrkev-jezise-krista-naklada-s-desatky-a-dalsimi-pr%C3%ADspevky
    +1