18.12.2019 4 minuty čtení

Škola franchisingu v roce 2020!

Česká asociace franchisingu, Franchise & Retail Academy a poradenská kancelář RNDr. Jiřího Lošťáka připravují otevření dalšího ročníku úspěšného projektu Škola franchisingu, který získal mimo jiné cenu ČAF za podporu a rozvoj franchisingu.

V rámci Školy franchisingu přednášejí uznávaní experti na franchising v České republice z oblasti práva, daní, HR a ekonomiky, kteří se aktivně podílejí na rozvoji a osvětě franchisingu např. na středních, vyšších či vysokých odborných školách nebo v rámci přednášek pro Českou asociaci franchisingu. Velice přínosná jsou vystoupení franchisorů, master-franchisantů a franchisových managerů, kteří sdílejí své zkušenosti přímo z praxe a nebojí se mluvit o pozitivech ale i negativech, která během svého působení ve franchisingu zakusili.

I v roce 2020 se můžete těšit na odborné semináře týkající se vytvoření vlastního franchisového konceptu, zdokonalení stávajícího franchisového konceptu, je možné nechat proškolit své franchisové manažery nebo se stát sám sobě franchisovým poradcem.

Škola franchisingu je řazena do osmi odborných bloků, které jsou realizovány jednou měsíčně formou jednodenních seminářů probíhajících vždy ve čtvrtek v prostorech Image Office, Krakovská 9, Praha 1.

A na co se můžete těšit?

První blok Franchisový systém a jak ho vytvořit Vás seznámí s franchisovým balíkem, s možnostmi financování frachisového konceptu, co jsou to franchisové poplatky, ale i trocha teorie o tom, jaké jsou typické a atypické franchisové systémy a jaký je význam franchisingu.

Franchisová smlouva a právo ve franchisingu jsou tématem druhého bloku Školy franchisingu, který bude zaměřen na základy franchisového práva a právní úpravu franchisingu v České republice, což je téma velice zajímavé z toho důvodu, že Česká republika nemá žádný právní řád upravující jen franchising. Za zmínku stojí i právo duševního vlastnictví, které souvisí i se smluvní dokumentací franchisového konceptu.

Už vím něco málo o franchisingu, právní úpravě, ale jak mám naučit svého franchisanta, aby dělal to, co já? A aby to dělal tak dobře, jako já? O toho jsou zde manuály a třetí blok Školy franchisingu: Manuály - základ franchisového konceptu.

I když všichni děláme totéž, není to totéž, o tom může vyprávět každý franchisor nebo master-franchisant. Od toho je tu další, již čtvrtý blok Školy franchisingu: Jak udržet funkční franchisový sytém - nástroje a postupy controlling. Čekají Vás analýzy, poměrové ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti, cash-flow i investiční rozhodování podniku.

A půlka je za námi. Pátý blok je věnován Marketingovému plánu franchisového konceptu, který je základním stavebním kamenem franchisového konceptu; směřování konceptu, vize, strategie.

Všechno se točí kolem peněz, ale ne vše je o penězích. Proto je i zde velice důležitá Komunikace ve franchisovém konceptu, náplň šestého bloku Školy franchisingu, a v současné době ta krizová - kdy začíná, s kým je vedena - od zákazníka, přes sociální sítě až po tradiční média; jak reagovat, odpovídat, formulovat. A nesmíme zapomínat na praktická cvičení, kde si budeme moci „střihnout“ nejednu „tiskovku“.

Ochrana know-how franchisového konceptu, informační systém franchisového konceptu, GDPR ve franchisovém podniku – sedmý blok – něco málo jste se již dozvěděli dříve, tentokrát se půjde do hloubky - autorskoprávní ochrana - smluvní dokumentace, vizualizace projektů, logotyp, grafický manuál, provozní příručka franchisingového podniku; ochranné známky - označení výrobků a služeb, logo, firma, doménová jména, průmyslový vzor (design) - stylizace provozovny a jejího vybavení, grafický design materiálů a prezentace konceptu …. více ve Škole franchisingu.

Poslední, závěrečný 8. blok se bude věnovat Faktorům spěchu ve franchisovém systému, ve kterém budou připomenuty význam a důležitost značky, kterou budujeme; jak oslovit kandidáty pro franchising a jak vést rozhovory s potenciálním franchisanty a nesmíme zapomenout ani na závěrečnou zkoušku.

Co dodat na závěr? Více informací, včetně online přihlášky najdete na www.franchising-academy.cz/skola-franchisingu. A pozor! Počet míst je omezen a uzávěrka přihlášek je 19. února 2020.

Organizátor:

Franchise & Retail Academy, Ing. Jiří Krajča - Project Manager, Lhotská 2202, 193 00 Praha 9, tel.: +420 603 203 828, e-mail: info@franchising-academy.cz, www.franchising-academy.cz.Poradenská kancelář RNDr. Jiřího Lošťáka: www.lostak.cz.Organizátor si vyhrazuje právo na změny v programu.

Hodnocení: +6
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.