6 minut čtení

Investiční tip? Těžařský obr Bitmain vstupuje na burzu

Minulý týden poskytl jako první CoinDesk přístup k dokumentům velmi očekávaného IPO společnosti Bitmain. Výrobce čipů určených k těžbě kryptoměn je jednou z největších společností kryptoměnového průmyslu z hlediska tržeb. Vyvstává tedy otázka, zda je potenciální investice do akcií této společnosti rovněž investicí do kryptoměn.

Vypadá to, že se objevuje nový typ kryptoinvestice – reálné akcie společnosti kótované na burze. Jedná se o tradiční sázku na finanční a provozní sílu společnosti a makroekonomický výhled podniku s jedním rozdílem. Ten spočívá v jednoznačné orientaci společnosti na kryptoměny. Zde se nám tak začínají věci trošku komplikovat.

Jak nahlížet na Bitmain?

Podíl kryptoměn na celkových aktivech společnosti představuje přibližně 28 procent. Znamená to, že snad můžeme ke společnosti přistupovat jako ke kryptoměnovému fondu, které by se měly brzy objevit, jak mnoho lidí navrhuje? Odpověď zní ne.

Přestože kryptoměny hrají významnou roli ve fungování a zdraví celého Bitmainu, ostatní aktiva (převážně fyzický inventář a finanční nástroje) nabízejí různé druhy rizika a diverzifikace. Navíc nebudou kryptoměny zanesené v rozvaze společnosti přeceňovány ihned, když se změní jejich cena na trhu, takže býčí trh nebude mít přímý dopad na rozvahu společnosti a naopak. (Samozřejmě že pozitivně ovlivní hospodaření společnosti tím, že vzroste poptávka po těžebních zařízeních)

Jak je napsáno v prospektu, pokud okolnosti zapříčiní, že určení okamžité účetní hodnoty kryptoměn není možné, případné snížení nebo zvýšení hodnoty kryptoměnových aktiv se zpožděním je přípustné.

Volatilita kryptoměnového trhu nebude mít okamžitý vliv na rozvahu Bitmainu.

Z prospektu není úplně jasné, jak se dosáhne kýžené účetní hodnoty – je tam pouze uvedeno, že je vypočítávána pomocí váženého průměru nákladů. Vzhledem k tomu, že v druhé polovině loňského roku vstoupilo do rozvahy více než 700 milionů dolarů v kryptoměnách, můžeme předpokládat že většina z nich byla za vyšší ceny než dnes.

V první polovině roku 2018 pak Bitmain zaznamenal „ztrátu ze snížení hodnoty aktiv“ ve výši 100 milionů dolarů. Vzhledem k velikosti nákupů na podzim předchozího roku je pozoruhodné, že ztráta nebyla ještě větší.

V druhé polovině roku by tak mohlo dojít k ještě větší ztrátě, což bude mít dozajista negativní dopad na konečný hospodářský výsledek společnosti. Je však třeba poznamenat, že v souladu s používanými účetními zásadami, může být ztráta ze snížení hodnoty kompenzována, pokud se změní tržní podmínky.

V druhé polovině loňského roku vstoupilo do rozvahy Bitmainu více než 700 milionů kryptoměnových ak­tiv.

Za zmínku rovněž stojí fakt, že i přes slabý výkon kryptoměnového trhu v tomto roce Bitmain dosáhl v prvním pololetí více než 180 milionů dolarů zisku z prodeje kryptoměn.

Na základě výše uvedeného můžeme konstatovat, že zatímco investici do kryptoměny ovlivňuje pouze situace na trhu, v případě Bitmainu se nejedná čistě o kryptoměnovou hru. Kromě volatility trhu do jeho podnikání promlouvají i další vlivy, jako jsou provozní pochybení, pokles prodejních marží, zdražení dodavatelských služeb, zastarávání technologie, narůstající konkurence případně i špatné finanční hospodaření.

A to jsme nezmínil bezpečnost – v loňském roce Bitmain utrpěl krádež kryptoměn v hodnotě téměř 27 milionů dolarů, přičemž nejsou v prospektu uvedeny žádné podrobnosti o opatřeních týkajících se úschovy kryptoměn.

Jiný druh investice

Takže jaký druh investice Bitmain představuje? Technologická společnost? Výrobní společnost? Těžařské akcie?

Stejně jako lze těžko zařadit kryptoměny do předem stanovených kategorií finančních nástrojů, je těžké takto onálepkovat i Bitmain. Je to podnik, který vyrábí fyzický produkt. Vytváří také virtuální aktiva a nabízí službu ostatním uživatelům v tomto sektoru. V jeho případě se jedná jak o přímé, tak nepřímé zaměření na trh s kryptoměnami. A samotná společnost přiznává: “Naše hospodářská a finanční situace úzce souvisí s tržní cenou kryptoměn.“

Jestli se budou akcie pohybovat v souladu s pohybem Bitcoinu a dalších kryptoměn, skutečně nevíme, ale dá se předpokládat, že určitá korelace k vidění bude. Každopádně Bitmain není novým druhem kryptoinvestice, nýbrž úplně nový typ investice.

Představuje Bitmain dobrou investici?

Kromě toho, že má za sebou ohromující historický růst výnosu a dominantní postavení ve svém odvětví, také rozšiřuje své návrhy čipů o zařízení s umělou inteligencí a rovněž geograficky expanduje.

Zda se však jedná o dobrou či špatnou příležitost závisí především na třech faktorech:

  • #1 Váš pohled na budoucnost kryptoměn
  • #2 Váš názor na řízení a vyhodnocování rizik
  • #3 Možná nejdůležitější – cena IPO
 

Howard Marks ze společnosti Oaktree Capital Management parafrázoval citát Warrena Buffetta: “Nejde o to, co kupujete, ale spíš o to, co za to zaplatíte.“

Při pohledu do budoucna představuje IPO společnosti Bitmain obzvláště zajímavou situaci, protože nastaví precedens, který budou ostatní společnosti z průmyslu následovat. Nejedná se o jedinou firmu z kryptobyznysu, která by měla podobné plány – Canaan a Ebang veřejně vyjádřily své budoucí záměry směřující ke vstupu na burzu, a tak se nyní s očekáváním vyhlížejí jejich hospodářské výsledky. Další společnosti pak budou nepochybně také následovat a nemusí se jednat pouze o zástupce těžařského segmentu.

Podobná IPO přinesou do budoucna investorům mnohem více možností, jak investovat do kryptoměnových ak­tiv.

Podobná IPO tak přinesou investorům se zájmem investovat do kryptoměnových aktiv do budoucna mnohem více možností. Kromě toho také kryptoprůmysl přiblíží více účastníkům tradičních finančních operací jako jsou běžní investoři, analytici, investiční bankéři a právníci. Ti pravděpodobně budou potlačovat přirozený alternativní původ kryptoměn, na druhé straně však zmenší mezeru mezi tradičními a novými finančními instrumenty a udělí ještě větší legitimitu kryptoměnám jako takovým.

Možná ještě důležitější je, že se investoři i podnikatelé budou schopni vyzbrojit hlubšími informacemi. Odvětví získá větší transparentnost a porozumění vlastnímu fungování. Nový příliv inteligence a kapitálu by pak mohl přispět k vývoji odolnější infrastruktury, která bude mít za následek opět větší počet finančních a investičních příležitostí. Bez ohledu na to, co se v nejbližší době bude s kryptoměnovými trhy dít, IPO Bitmainu bude v mnoha ohledech velmi pozitivní událostí.

Hodnocení: 0
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.