21.11.2019 3 minuty čtení

Konec papírování ve zdravotnictví? Novela zákona o nemocenském pojištění zavede eNeschopenku

V souvislosti se stále aktuálnější elektronizací zdravotnictví bude od Nového roku novelou zákona o nemocenském pojištění zaveden povinný systém eNeschopenka.

V souvislosti se stále aktuálnější elektronizací zdravotnictví bude od Nového roku novelou zákona o nemocenském pojištění zaveden povinný systém eNeschopenka, prostřednictvím něhož dojde k zásadní změně procesu spojeného s vystavením rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, stejně jako ke změně způsobu informování zaměstnavatele o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. Nový koncept si klade za cíl zjednodušit přesun informací mezi třemi stěžejními subjekty – nemocným zaměstnancem, zaměstnavatelem a lékařem, kteří budou pomocí eNeschopenky povinně propojeni.

Zaměstnanec uznaný jako dočasně neschopný práce tak nově od lékaře obdrží v tištěné formě pouze jednostranný průkaz práce neschopného pojištěnce, hlášení o vzniku a ukončení dočasné pracovní neschopnosti však bude již jen v elektronické podobě.

Zaměstnavatel si bude moci přes ePortál vedený Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) aktivovat notifikační službu, skrze niž mu budou do jeho datové schránky doručovány hlášení lékaře o vzniku, trvání či zániku dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. V případě, že si zaměstnavatel zmíněnou službu neaktivuje, bude prostřednictvím e-mailu či datové schránky pouze upozorněn, že má na ePortálu zprávu ohledně dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. Ve zmiňovaném portálu budou zaměstnavateli po zadání rodného čísla zaměstnance vedle základních informací o zaměstnanci (jako je jméno, datum narození a den vzniku nemoci zaměstnance) k dispozici i další informace o zaměstnanci, jako například místo pobytu, případné vycházky apod. Zaměstnavatel bude mít rovněž možnost vygenerovat všechny zaměstnance registrované jako dočasně práce neschopné.

Zaměstnanec tak stále bude v souladu se zákoníkem práce povinen svého zaměstnavatele informovat (a to libovolným způsobem, např. telefonicky) o své dočasné pracovní neschopnosti, nebude ovšem již svému zaměstnavateli předávat žádné podklady ani potvrzení jako je tomu nyní, náhrada mzdy a nemocenská přijdou zaměstnanci automaticky. Vzhledem k tomu, že žádný právní předpis blíže neupravuje způsob informování zaměstnavatele o pracovní neschopnosti zaměstnance, obecně se doporučuje, aby si každý zaměstnavatel upravil tuto problematiku interním způsobem.

Mgr. Bc. Denisa Brdlíková

Hodnocení: +10
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.