06.11.2019 4 minuty čtení

Výkopové práce jsou minulost. Potrubí rychleji a šetrněji opraví robot

O využití robotů při opravách potrubí, ale i o nezbytnosti angažování kvalifikovaných pracovníků jsme si povídali s Janem Štefankem ze společnosti BMH spol. s r.o.

Vaše firma používá roboty při opravách potrubí. Můžete přiblížit, co je jejich přednost? 

Hlavní význam používání robotů je v tom, že překážky v potrubí lze odstranit bezvýkopově – pokud se nejedná o zborcené potrubí –, což jsou úspory z hlediska časového, dopravního, zátěže na okolí, hluku při výkopech, prašnosti a v neposlední řadě i finanční náročnosti. V současné době není vyvinuta technologie, která by nahradila kanalizační roboty z pohledu odstraňování překážek v potrubí v neprůlezných dimenzích.

Zároveň využíváme monitorovací roboty s HD kamerou a možností monitorovat 360 ° – díky tomu můžeme komplexně zmapovat stav a jednotlivé přípojky v potrubí a navrhnout pro bezvýkopovou opravu to nejlepší řešení, opírající se o podrobné zampování potrubí.

Jak dlouho roboty používáte a jak dlouho trvalo, než se je podařilo stoprocentně zapojit do práce?

Kanalizační roboty používáme od roku 1998, a tak jak se vyvíjí technika kolem nás, vyvíjí se vybavení robotů. Zrychlují se procesory, mění se rozlišení kamer nebo třeba průměr kabeláže, kterou si za sebou musí robot táhnout, protože je tak propojen s ovládací centrálou ve voze. Abyste mohl být v tomto oboru úspěšný, tak musíte neustále vnímat trh a jeho potřeby, které následně musíte porovnávat s vývojem technologie. Ne každá inovace je použitelná v praxi, proto jsme v úzkém kontaktu s našimi dodavateli techniky a necháváme si některé úpravy dělat na míru, z čehož se někdy postupem času následně stane standard.

100% zapojení do práce je otázkou zajištění kvalifikovaných pracovních sil a jejich dlouhodobého zaučování v praxi na stavbách a to se nám podařilo zvládnout během 6 měsíců.

Jak vypadala oprava potrubí bez robotů a jak vypadá nyní s nimi? 

Opravy kanalizací se prováděly pouze čištěním – jednalo se o zprůchodnění kanalizace –, a pokud se zjistilo, že tryska čisticího vozu stále naráží na překážku a nemůže ji prorazit, pak se muselo přistoupit k výkopové opravě. To se ale bavíme o době, kdy neexistovaly kanalizační kamery.

Když se výkopy musí realizovat, žádá se o vyjádření správce sítí – jejich vytýčení a schválení od institucí (telekomunikační sítě, plynové potrubí, vodovodní řady, elektrokabely nejrůznějších typů a od různých společností) –, aby se mohlo s výkopem začít.

Dalším zdržením při klasické výkopové práci bez robotů je vyřízení zvláštního užívání komunikací – pokud kanalizace vede silnicí I. třídy –, záborů, zajištění dopravního značení na dobu výkopů atd. Kanalizace je mezitím stále nefunkční a musí se řešit odčerpáváním nánosů z přístupných revizních šachet. Čili je tu časová náročnost a nebezpečí překopnutí sítí.

Při použití kanalizačních robotů tyto přípravné záležitosti odpadají a velmi rychle dojde k odstranění závad. Robot je založený do trubních sítí vstupní revizní šachtou a připravený na odstraňování překážek.

Jaké jsou výhody využití robotů?

Odvíjí se od předchozí odpovědi. Výhodou je velmi rychlé odstraňování překážek, zprůchodnění průtočnosti potrubí a absence výkopových prací spojených s časovou, finanční, dopravní a administrativní prodlevou. Neméně důležitý je i aspekt ekologický. Kdybych je měl vyjmenovat, jsou to konkrétně tyto výhody: 1) Časová a finanční úspora – bez výkopů ušetříte až 80 % času oproti klasickým výkopovým pracím a díky tomu šetříte peníze. 2) Minimální omezení dopravy – při realizaci oprav dochází jen k záboru nejnutnějšího prostoru pro práci. 3) Bez narušení pozemních komunikací – povrchy pozemních komunikací zůstávají skoro netknuté. 4) Bez prachu a hluku – práce jsou bezprašné a vzniká při nich minimum hluku. 5) Bez poškození sousedních konstrukcí a jiných potrubí – nemusíte se obávat o sousední konstrukce nebo podzemní potrubí. 6) Realizace skoro za každého počasí – povětrností podmínky nemají na realizaci prací žádný významný vliv. 7) Stavební povolení netřeba – realizace je tak šetrná k okolí, že na ni nemusíte mít stavební povolení ani ohlašovat stavbu.

Více na orobotice.cz.

Hodnocení: +6
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.