5 minut čtení

Vytváření výkonného týmu: Jak zvýšit důvěru zaměstnanců?

Podlé průzkumu probíhajícím mezi největšími americkými společnostmi, samotní ředitelé a členové vyššího managementu uznávají, že je důvěra ve společnost základní složkou úspěchu. Zaměstnanci potřebují důvěru ve své nadřízené i kolegy. Jak docílit vyšší důvěry v řadách zaměstnanců ve vedení i spolupracovníky?

Statistiky ukazují, že valná většina lidí ve společnostech trpí velkou nedůvěrou. Ta představuje v podnikání skrytou slabinu, kvůli níž si žádný manažer nemůže dopřát pocitu klidu z celistvé a plně fungující společnosti. Zvýšení důvěry však nikdy nepřijde samo, je třeba na něm systematicky pracovat. Není to vaše povinnost, ale pokud jste zodpovědnými vedoucími či manažery, nikdy byste neměli dopustit, aby se váš tým vlivem nedůvěry rozpadal či působil nesourodě. Pokud momentálně nevíte jak na to, poradíme vám konkrétní kroky, jak s budováním důvěry ve společnosti začít:

#1 Dejte zaměstnancům rozhodovací pravomoc

Mnoho zaměstnanců může snadno nabýt pocitu, že jsou nedůležití. Vždy když bude příležitost, zeptejte se na jejich názor a pokud půjde o drobná pracovní rozhodnutí, nechte na jejich bedrech trochu zodpovědnosti. Když se ve firmě někdo cítí jako šedá myš, je dost pravděpodobné, že se vlivem nedůležitosti bude poohlížet po práci někde jinde.

#2 Věnujte pozornost pracovním vztahům

Když zaměstnanec podá výpověď, nemusí se jednat primárně o jeho chybu, ale také vaše selhání. Dbejte na dodržování úzkých vztahů mezi všemi kolegy. Když se bude dotyčný v týmu cítit dobře a bude ho vnímat takřka jako vlastní rodinu, tak nebude mít nikdy důvod ji opustit. Získejte si důvěru zaměstnanců už tím, že s nimi budete komunikovat osobně a narovinu vždy, když to půjde. Osobní kontakt je velmi důležitý.

#3 Zpětná vazba namísto trestu?

Pokud budete zaměstnance nesmyslně trestat za každé pochybení, nejenom že budete snižovat jeho motivaci k další práci, ale budete snižovat morálku obecně. Samozřejmě při opakovaných pochybeních nemusí být jiné cesty, ale nejsme stroje, každý dělá chyby, proto je nesmysl trestat každou maličkost.

Vždy když bude příležitost, zeptejte se na názor zaměstnanců.

Když se zaměstnanec dopustí chyby, tak za ním běžte a zkonzultujte, proč k chybě došlo. Trestání je velmi ponižující, a to obzvláště tehdy, pokud si dotyčný chybu plně uvědomuje. Poskytněte mu zpětnou vazbu a udělejte jen nezbytná opatření, aby se chyby neopakovaly.

#4 Buďte precizní a důslední

Nejasné vyjadřování a argumentace vede k tomu, že přijdete o respekt v řadách vašich podřízených, a navíc se může stát, že začnou ztrácet i důvěru ve váš úsudek. Snažte se být maximálně přesní a konkrétní ve vašich požadavcích. Vždy uvádějte, co přesně potřebujete, v jakém množství a v jakém termínu. Následně každému dopřejte dostatečný prostor, aby mohl požadavky splnit.

#5 Systém odměn

V týmech se velmi často objevuje situace, kdy jeden pracuje za dva a druhý se tak veze na úspěchu prvního. Vnímejte, jak zaměstnanci pracují, a pokud pracují kvalitně, tak zřiďte systém odměn. Není vždy snadné perfektně odhadnou přínos každého jedince. Nicméně už samotná snaha o zřízení systému odměn bude oceněna.

Buďte maximální přesní a konkrétní ve vašich požadavcích

Opět se jedná o pilíř, který pozvedne důvěru mezi vašimi zaměstnanci. Každý je rád, když se může spolehnout na to, že jeho práce bude náležitě oceněna.

#6 Poskytněte všechny potřebné prostředky

Po závodníkovi formuje jedna nemůžete vyžadovat skvělé výsledky, když dostane k dispozici pojízdný vrak. To samé platí i ve vaší společnosti. Každému poskytněte takové prostředky, aby mohl svojí práci vykonávat nejlépe, jak umí. Ve firmách se často šetří na technologiích a inovacích procesů, čímž nakonec trpí celá společnost vlivem nižších výkonů.

#7 Stanovte pracovní normy

Normy neslouží k “buzeraci“, ale k jasnému vyjádření efektivity. Pokud se stanoví jednoznačné normy, které budou představovat pravidlo, jenž se bude dodržovat, tak už se nikdy nestane, že byste se museli s někým hádat, že pracuje neefektivně. A dokonce i zaměstnanci budou rádi, že mají berličku, o kterou se mohou opřít.

#8 Chovejte se transparentně

Rozhodujete inkognito, a tak o vašich rozhodnutích nikdo neví? Může se vám to vymstít. Dbejte na to, aby byl každý informovaný o všem, co se s firmou děje. Velké podniky vydávají zpravodaje, které nastiňují nejen plány a rozhodnutí, ale také statistiky a podrobné informace o změnách, jenž společnost čekají.

Pracovní normy neslouží k „buzeraci“, ale k jasnému vyjádření efektivity.

V malých firmách něco takového nemá smysl, ale přesto je důležité, aby se každý dozvěděl, jak si firma stojí a aby měl přehled o všem podstatném.

#9 Zajistěte jasnou pracovní kulturu

Vytvořte na pracovišti jednoznačně zorganizovanou hierarchii, kde bude mít každý zaměstnanec své místo. Pracujte na utužení vazeb mezi vedením a zaměstnanci. Dosáhnete tak správně fungující firmy, kde není prostor pro chyby.

Jak pracujete vy na zvýšení důvěry ve společnosti? Vedete silný stabilní tým lidí, nebo jsou to pro vás cizinci, kteří ve vás nemají důvěru? Pokud víte, kde máte nedostatky, začněte pracovat na jejich odstranění. A pokud jste doteď netušili, jak zajistit vyšší důvěru zaměstnanců, tak vám snad naše tipy pomůžou. Věříme, že se vám podaří naše tipy aplikovat, vytvořit tak kvalitní tým a pozvednout výkonnost a tím pádem i hospodářský výsledek vaší společnosti.

Hodnocení: 0
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.