4 minuty čtení

Zapomenuté příběhy – „Neměli jste mi sahat na tátu“: Voják Wehrmachtu hrdinou SSSR

Fritz Schmenkel nebyl samozřejmě jediným německým vojákem, který sloužil ve Wehrmachtu a zběhl k Sovětům, nicméně byl jediným vojákem, kterému se dostalo posmrtně cti, když mu byla udělena medaile Hrdina Sovětského svazu.

Zběhnutí německých vojáků za druhé světové války nebylo ničím neobvyklým, takových případů se objevilo mnoho. Fritz Schmenkel, původně dělník ze Štětína, byl příznivcem komunistické strany a nenáviděl nacismus, ostatně měl k tomu pádný důvod. Během komunistické demonstrace v roce 1923 mu příznivci NSDAP zabili jeho otce.

S blížící se válkou musel Schmenkel narukovat, ale v armádě si dlouho nepobyl. Na veřejnosti se neváhal projevovat svou protiválečnou rétorikou a odmítáním vojenské služby, za což se dostal do vězení. V říjnu 1942 byl Schmenkel propuštěn a poslán na východní frontu, aby se vojensky ,,dovzdělal".

Za nepřátelskou linií

V tento okamžik v něm uzrálo rozhodnutí dezertovat k nepříteli, což napsal i své ženě Erně. ,,Nyní vím, co dělat"," stálo v dopisu domů. Schmenkel zběhl od ze své jednotky 186. pěchotní divize, nasazen v regionu Smolenska. Situace byla pro něj o to komplikovanější, že neuměl rusky, a v podstatě používal v komunikaci jen tři slova, jež znal - Lenin, Stalin a Thälmann (německý komunista popravený nacisty).

Jednoho dne však dezertér Schmenkel upadl do zajetí německých jednotek a promptně ho čekalo  odsouzení k trestu smrti. Osud však zamíchal kartami. Nakonec se na Schmenkela usmálo štěstí, protože byl zachráněn partyzánskou jednotkou s příhodným názvem ,,Smrt fašismu". Partyzáni zprvu Schmenkelovi nevěřili, nedali mu raději žádnou zbraň a byli sami rozhodnuti jej zastřelit, pokud by udělal nějaký podezřelý krok. Nicméně Schmenkel měl možnost se posléze ukázat, co v něm skutečně je. Když se partyzánská jednotka ocitla v jedné vesnici v obklíčení německých vojáků, Fritz popadl zbraň a prokázal při následné střelbě perfektní mušku, aby pomohl jednotku zachránit. Vysloužil si tak plnou důvěru a respekt udivených partyzánů. Ti mu dali nové jméno Ivan Ivanovič. Na oplátku naučil německý zběh partyzány třeba zacházet s kulometem MG-42.

Němci později vypsali odměnu za Schmenkelovu hlavu, a v roce 1943 zahájili operaci ,,Padající hvězda", která měla zlikvidovat tuto partyzánskou jednotu. Schmenkel dokázat vyváznout, což se však už říct nedá o více než 1500 jeho spolubojovnících kteří byli buď na místě zastřeleni, nebo zajati. Schmenkelovi pak na důkaz důvěry byly svěřeny sovětským velením úkoly spojené s prováděním sabotáží.

V prosinci 1943 se měl Schmenkel zúčastnit akce za nepřátelskou linií. To se však nepodařilo a Schmenkel byl spolu se dvěma spolubojovníky zajat a následně popraven v Minsku 22. února 1944.

Posmrtně Hrdinou Sovětského svazu

Dlouho poté jméno Schmenkel upadlo v zapomnění. Až v 60. letech se opět ,,vynořilo" na povrch v souvislosti s vyšetřováním případu z války, kdy policejní jednotka byla zneškodněna právě Schmenkelovými vojáky. Vyšetřovacímu týmu přišlo zprvu zvláštní, že v čele partyzánské jednotky stanul Němec, nicméně pak se začaly postupně dávat dohromady střípky z mozaiky Schmenkelova života. Po třech letech byla mozaika úplná i se všemi Schmenkelovými činy pro Sovětský svaz. Schmenkel se nakonec dočkal ocenění, když mu byla udělena in memoriam medaile Hrdina Sovětského svazu a Leninův řád.

 

Více článků o historii, komerční bezpečnosti a obranném průmyslu najdete na securitymagazin.cz

Hodnocení: +7
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.