3 minuty čtení

S recyklací jsme na tom hůře než mnohé rozvojové země

O páté průmyslové revoluci, využití robotů při ochraně životního prostředí a problémech při třídění odpadu mluvil pro server orobotice.cz Michael Rada, propagátor koncepce Průmysl 5.0.

Jak se díváte na současnou takzvanou čtvrtou průmyslovou revoluci nebo Průmysl 4.0. Je to jen buzzword, nebo jsme svědky této průmyslové fáze?

Čtvrtá průmyslová revoluce je zatím nejkratší z řady průmyslových revolucí. V průběhu své práce jsem si uvědomil, že Průmysl 4.0 je prodejním nástrojem pro zvýšení zájmu o nové technologie, bohužel v souvislosti s jeho implementací se zapomnělo na maličkost – funkci člověka a smysl jeho života.

Jste propagátorem pojmu Průmysl 5.0. Co si pod tím můžeme představit?

Koncept Průmyslu 5.0 jsem veřejně představil již v prosinci 2015 a jednoduše se jedná o efektivní propojení kreativity člověka a strojů a technologií. Nejedná se však, jak mnozí chybně uvádějí, o pátou průmyslovou revoluci, ale o první průmyslovou evoluci řízenou člověkem

Jak bude podle vás vypadat další vývojový stupeň? Průmysl 6.0?

Pokud Průmysl 6.0 vůbec vznikne, bude mít podle mého soudu jen jednu ze dvou možných podob. Ta první nastane, bude-li nástupcem Průmyslu 4.0, kdy dojde po digitalizaci práce k digitalizaci člověka. Druhá podoba, navazující na Průmysl 5.0, bude jednou z evolučních větví a bude podporovat tvorbu harmonie mezi člověkem, technologií a planetou.

Kdyby průmysl přestal plýtvat, lze ušetřit 475 bilionů dolarů ročně

Nyní se ve světě hodně řeší, co s odpady. Vy popíráte názor, že bez investic do moderních technologií s odpady bojovat nepůjde. V čem tedy spočívá efektivní boj s odpady?

Neřekl bych, že přímo myšlenku investic do moderních technologií popírám, jen tvrdím, že namísto „nových peněz“ lze využít těch, které již máme, jen je neefektivně využíváme tím, že je vyhazujeme z okna. Trvalo nám pět let, než jsme dopočítali globální ekonomický přínos, kdyby průmysl přestal plýtvat a generovat odpad. Částka není sice úplná, protože schází například zbrojní a ropný průmysl, který odmítl poskytnout data, ale i bez těchto dvou je částka, o které mluvíme, 475 bilionů dolarů za rok, a to už je i pro velké a silné korporace a společnosti důvod se více o Průmysl 5.0 a systémovou prevenci vzniku odpadu zajímat.

Můžete jednoduše pro naše čtenáře vysvětlit, jak jste k této částce dospěl?

K této částce jsme dospěli z analýz nákladů odpadového hospodářství jak u klientů, tak údajů vykazovaných samotnými hráči odpadového průmyslu. Zároveň jsme vzali v potaz objem dotačních programů, který s managementem odpadu souvisí. Sběr samotných dat trval déle než čtyři roky, jedním z důvodů byla absence transparentnosti, na které odpadový průmysl staví.

Více na orobotice.cz.

Hodnocení: +6
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.