12.09.2019 3 minuty čtení

Jak dosáhnout svých cílů? Sdílejte je s někým, ke komu vzhlížíte

Ať už je vaším nejbližším životním nebo profesním cílem cokoli, je téměř jisté, že jeho naplnění se neobejde bez překážek. Ty se mohou stát zlomovým bodem, kdy většina lidí svou cestu vzdává. Jak si vypěstovat dostatečnou odolnost?

Dlouhá léta se tradovalo, a spoustu lidí se této rady drželo či stále drží, že se svými plány a sny je nejlepší se svěřit blízkému okolí. Nebo ještě lépe - každému, na koho narazíte. Tím v sobě člověk vytvoří závazek, který mu zabrání vzdát se snadno na první překážce. Jenže skutečně tento systém funguje tak spolehlivě?

Jak ukazují studie amerických vědců (jak jinak), sdílení cílů s ostatními lidmi nemusí být špatný nástroj pro posílení vlastní vůle, hodně však záleží na tom, s kým přesně své plány a cíle sdílíte. 

Komu se svěřit?

Pokud své cíle budete sdílet s mnoha lidmi, a zejména pak s těmi, kteří jsou na nižší společenské úrovni, případně k nim nechováte dostatečný respekt a úctu, kýženého výsledku se údajně nedočkáte.

Jakmile si ovšem k tomuto sdílení vyberete někoho, na jehož názorech vám záleží a jehož život či práci obdivujete, můžete očekávat, že vaše vůle bude schopna vás přenést přes dříve nepřekonatelné překážky.

"Na rozdíl od toho, co jste pravděpodobně někdy slyšeli, vám s dosažením cíle může ve většině případů pomoci pouze sdílení s někým, jehož názorů si vážíte. Protože takového člověka jednoduše nechcete zklamat," říká k závěrům Howard Klein, profesor na The Ohio State University. 

V jedné ze studií vědci testovali schopnost dosahování cílů na 171 studentech, které posadili k počítačům a nechali je zpracovávat zadaný úkol. Bylo to nějaké posouvání myší nebo něco podobného, to však není podstatné. Důležité je, že nejdříve tito studenti provedli úkol bez jakéhokoli diskutování o něm.

V druhé fázi ovšem byli studenti rozděleni do tří skupin - jednu kontroloval člověk v obleku, který se představil jako doktorand podnikatelské fakulty, tedy osoba společensky výš, než testovaná skupina, druhou naopak mladý člověk v normálním oblečení, který se představil jednoduše jako student prvního ročníku, tedy osoba společensky níže, než testovaná skupina. Testovaní studenti z těchto dvou skupin si před sledujícím vytyčili svůj cíl pro druhé kolo provádění úkolu. Třetí skupina pokračovala beze změny.

Výsledek tohoto testu byl jednoznačný - studenti, kteří se zavázali tomu, koho brali jako autoritu, tedy doktorandovi z podnikatelské fakulty, své výsledky jednoznačně zlepšili. U zbývajících dvou skupin buď nedošlo k žádné výrazné změně, případně se jejich výsledky zhoršily.

Kromě této konkrétní studie bylo provedeno také několik dalších, kde se studenti například na začátku semestru zavázali k určitým studijním výsledkům. I zde byly závěry jednoznačné - sdílení s respektovanou či jakkoli obdivovanou osobou pomáhá dosahovat cílů.

Pro někoho takto samozřejmě mohou fungovat členové rodiny, na kterých nám ve většině případů skutečně záleží. Z praktického hlediska však pro podnikatele nebo investora může ještě lépe tuto roli plnit někdo přímo z oboru. Nebojte se proto najít si ve své oblasti někoho, jehož práci obdivujete a podělte se s ním o své plány.

#psychologie #produktivita #cile #vule

Hodnocení: +14
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.