12.09.2019 4 minuty čtení

Ministerstvo průmyslu a obchodu potichu připravuje nový biometanový tunel

MPO pracuje na novele zákona o podporovaných zdrojích energie. Podle informací z Úřadu vlády má MPO v nejbližších dnech odeslat do dalšího legislativního procesu návrh novely zákona o podporovaných zdrojích. Součástí návrhu má být i podpora biometanu

Novela zákona o podporovaných zdrojích energie byla odeslána do meziresortního připomínkového řízení již na podzim 2018. Dál se zatím neposunula, a to z důvodu velkého množství doručených připomínek. Až nyní by se konečně mohlo podařit celý proces posunout o kus dál, je v tom ale háček. MPO se snaží protlačit ustanovení k biometanu stůj co stůj, bez ohledu na připomínky doručené od připomínkujících míst. Ti, kteří problematice alespoň trochu rozumějí a jsou si vědomi dopadů předloženého návrhu, bijí na poplach. Součástí novely má být totiž zavedení podpory pro nový obnovitelných zdroj energie – biometan.

Koncepční materiály MPO počítají jak s přeměnou stávajících výroben elektřiny, které nyní využívají bioplyn, tak i s podporou pro nové biometanové výrobny. Podpora by měla být realizována postupně do roku 2030. U stávajících výroben přitom ministerstvo počítá s tím, že jejich majitelé budou ochotni (za finanční podporu) převést své zdroje na biometanové stanice, a to z toho důvodu, že jim bude v roce 2029 končit podpora bioplynu. Takto konvertované výrobny by měly být připojeny do plynárenské soustavy.

Celé schéma podpory je plánováno, aniž by bylo zřejmé, zda budou zajištěny i další vstupy, ze kterých se bude biometan vyrábět. Budou se tak muset hledat i zdroje biopaliv z potravinářských vstupů (kukuřice, senáž atd.). Podpora biometanu v podobě, v jaké jí navrhuje MPO připomíná divoké období schvalování štědrých podpor solárním výrobnám v roce 2010.

Není ani zřejmé, kdo by měl podporu na konverzi stávajících bioplynek a výstavbu nových biometanových stanic financovat. Navýšení státního příspěvku přitom zřejmě nepřipadá do úvahy. Podpora biometanu se tak nejspíše odrazí v účtech spotřebitelů za odběr zemního plynu. Nicméně i pokud by podpora byla hrazena ze státního rozpočtu, zaplatí ji každý občan tohoto státu. A to vše se schvaluje v roce 2019, tedy více jak 11 let před plánovaným dosažením podílu výroby z biometanu. Zákonodárce místo aby využil tohoto časového prostoru pro kvalitní přípravu legislativního rámce podpory biometanu toto schéma potichoučku a bez širší veřejné diskuze přesto prosazuje.

Proti nevhodnosti zavedení podpory biometanu se v minulosti postavila i bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková v roce 2012. Tehdejší vládní návrh zákona o obnovitelných zdrojích s dotacemi pro biometan vůbec nepočítala. Nápad se zrodil v hospodářském výboru sněmovny pod taktovkou dnes již bývalého poslance Urbana. Podle vyjádření Vitáskové z té doby hrozila stejná investiční bublina, jaká se vytvořila okolo podpory solárních elektráren.

Od roku 2012 zřejmě došlo k takovým změnám celého sektoru, že nevhodnost zavádění dalších schémat podpory dnes již nikdo neřeší. Nabízí se tak otázka ve prospěch kterých podnikatelských skupin je schéma navrhováno. Tak jako tak se podpora biometanu, dostane-li se do připravované novely, odrazí v celkových cenách za energie.

Připomeňme, že bioplyn je surový plyn, který vzniká anaerobní fermentací organické hmoty, který obsahuje 50 % až 70 % metanu a zbytek tvoří oxid uhličitý, sloučeniny síry, amoniak a další nečistoty. Biometan je tak součástí bioplynu a vzniká po odstranění tzv. balastních látek z bioplynu. Zemní plyn, který je zaměnitelný s bioplynem obsahuje metan v poměru přes 95 %.

Více článků o historii, komerční bezpečnosti a obranném průmyslu najdete na securitymagazin.cz

 

Autor: JUDr. Veronika Petrová

Hodnocení: +2
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.