28.08.2019 3 minuty čtení

Fungování, výhody a nevýhody franchisového systému

A už jsme tu opět s troškou teorie z oblasti franchisingu.

Kdo buduje franchisové systémy a proč?

Franchisové systémy budují zpravidla výrobci, obchodní společnosti, sdružení prodejců i progresivní podnikatelé v obchodu, gastronomii a službách. Franchisor, majitel konceptu/licence, soustřeďuje své úsilí hlavně na to, aby ze svého produktu a ze svých služeb vyvinul úspěšný produkt: úspěšnou a opakovatelnou obchodní koncepci, kterou bude dál prodávat a díky které dosáhne rychleji a efektivněji svého cíle.

Cílem každého franchisora je samozřejmě ekonomický úspěch, který generují jeho vlastní/franchisové pobočky díky propracovanému konceptu (služba/produkt).

Franchising přináší především dobré řešení v případech, kdy podnikatel chce zůstat samostatný, ale chybí mu podnikatelský nápad.

Franchising umožňuje silné postavení na trhu díky následujícímu:

 • Jasná struktura systému - standardizace norem, hodnot, postupů, jednání umožňuje nastavit měřítka kvality
 • Budování pozice značky - jednotné vystupování: vizáž obchodních míst, chování personálu, ceny produktů/služeb, marketingová a reklamní koncepce
 • Blízkost k zákazníkům - franchisor má přes své samostatné partnery/franchisanty dobré napojení na zákazníky - je o přáních zákazníků stále informován
 • Rychlá reakce a schopnost se přizpůsobit - dobrý informační systém celé sítě
 • Silná pozice v konkurenčním boji
 • Návratnost investice jak pro franchisora tak i pro franchisanta - franchisant přednostně investuje do vlastního podniku a pouze vstupním a průběžným poplatkem se podílí na spolufinancování franchisové centrály.

Každé podnikání s sebou nese určitá rizika a je opravdu jen na každém, jak moc kdo chce a umí riskovat. 

V jakémkoli podnikání však platí, že úspěch je zaručený jen tehdy, pokud mi daná činnost bude dělat radost (a to jak po stránce duševní, tak i finanční).

Výhody franchisového podnikání

 • Franchisor připravuje pro franchisanta všechny podmínky k samostatnému podnikání a značně mu ulehčuje start jeho podnikání (osvědčené postupy, odzkoušené informační systémy, známé finanční investice, známá osvědčená značka).
 • Výhodné (lepší) nákupní podmínky v rámci celé franchisové sítě.
 • Neustálá pomoc a podpora franchisora (franchisové centrály).
 • Zvyšování kvalifikace franchisantů a jejich zaměstnanců díky strukturovaným a sofistikovaným školícím programům.
 • Franchisanti nejsou konkurenti - jednou ze zásad franchisingu je, že pro určitý region je stanoven jen určitý počet franchisových poboček dané sítě. Franchising žije ze společné síly. Když mají všichni stejný zájem, odpadají myšlenky na vzájemnou konkurenci.

Nevýhody franchisového podnikání

 • Franchisor nemá úplnou kontrolu nad franchisovou provozovnou a jejími zaměstnanci.
 • Franchisant může svým nezodpovědným jednáním (nedodržení standardů sítě) poškodit dobré jméno a způsobit např. i snížení tržeb ostatních franchisantů. Může být i naopak - franchisor svým jednáním poškozuje franchisanty.
 • Omezená rozhodovací (kreativní) schopnost franchisanta, i když je samostatným podnikatelem. Franchisant se musí řídit pravidly z provozní příručky a dodržovat ustanovení franchisové smlouvy.
 • Platba franchisových poplatků (licenční, průběžný, marketingový poplatek ....)

Výše uvedené je jen hrubý přehled. Zajímáte-li se více o franchising a jeho fungování, neváhejte nás kontaktovat. Velice rádi vše dopodrobna vysvětlíme popř. odkážeme na naše specialisty.

Příště "Je moje podnikání vhodné pro franchising?"

 

Hodnocení: +7
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.