6 minut čtení

Konkurence je veliká - Jak vybrat správný podílový fond pro investování do vodního hospodářství

Na trhu se v posledních letech objevilo více fondů investujících do vodohospodářství. Vzhledem k tomu, že se do budoucna jedná o velice zajímavou investici, je důležité si vybrat správný podílový fond. Pojďme se na ně podívat.

Čím je investice do vodního hospodářství zajímavá?

Investice do vodního hospodářství je z dlouhodobého hlediska zajímavá zejména z důvodu očekávané vyšší poptávky v budoucnu. Odhad výdajů v tomto odvětví do roku 2030 je okolo 7,5 bilionu dolarů. Očekávají se vyšší investice států po celém světě do vodní infrastruktury. Také vyšší regulace, státy budou požadovat obecně vyšší kvalitu vody a způsob jejího využívání. Důležité je také zmínit fakt, že za posledních 40 let se počet lidí na zemi zdvojnásobil a spotřeba vody se zčtyřnásobila. To vše nám dává motivaci investovat do vodního hospodářství již dnes.

 

Minule jsme se podívali na samostatný fond investující do akciových společností vodního hospodářství Parvest Aqua. V tomto článku naleznete porovnání Parvest Aqua s dalšími dvěmi akciovými fondy investujícími z velké části do podobného sektoru, které jsou dostupné pro české investory v české koruně.

 

Fond Parvest Aqua

 

Fond je ideální pro investování na střednědobý až dlouhodobý horizont. Investuje do akciových společností, fungující ve vodním hospodářství nebo společností, ze souvisejících oblastí, jako je udržitelný rozvoj. Fond klade důraz jak na kvalitu těchto společností, tak i na vysoké potencionální výnosy investic. Správní poplatek je maximálně 1,75 % ročně a celkové TER činí 2,23 % p.a.. Počet titulů v portfoliu je 53.

Výnos a hodnota fondu

Fond vznikl v červenci roku 2015, až v roce 2017 však přinesl první výnosy. Za tříletou historii fond prokazuje průměrný roční zisk 7,29 %. V roce 2019 se mu zatím velice daří a od začátku roku se mu podařilo vzrůst o 21,47 %. Momentální hodnota fondu je okolo 44,062 milionů Kč. Volatilita fondu je poměrně vysoká, 12,63. Benchmarkem fondu je MSCI WORLD (hedged in CZK), což je celosvětový index rozvinutých trhů a fond je porovnávám dle tohoto benchmarku a můžeme vidět, že v roce 2017 i zatím v r. 2019 je fond výkonnější než benchmark, což značí kvalitní správu ze strany portfolio manažera, ale historie není zárukou budoucnosti, pouze hodnotím dosavadní výkonnost.

Do čeho fond převážně investuje?

Momentálně má fond zainvestováno do průmyslu 54,1 %, komunálních služeb 18,98 %, surovin a zdravotnictví pod 10 %.

Diverzifikace fondu

Fond není regionálně zaměřen, takže v portfoliu má společnosti z USA, VB, Švýcarska, Japonska, Francie, atd… Sektorově je fond široce rozevřen a investuje do více než 10 sektorů od průmyslu, přes zdravotnictví až do financí.

 

KBI Waterfund

 

Fond jako ParvestAqua investuje do vodního hospodářství a souvisejících společností, takže bude z velké části velice podobný. Podobně jako u ParvestAqua má tento fond okolo 50 titulů v portfoliu. Doporučená délka investování se tedy také nebude lišit. Správní poplatek je ve výši 2 % ročně a celková nákladnost (TER) činní 2,5 %, což je o 0,27 % více než u Parvestu.

Výnos a hodnota fondu

Fond byl založen 20. 4. 2018, takže se také jedná o poměrně nový fond. Výnos fondu je prozatím v záporných hodnotách a to konkrétně -5,5 % od založení. V porovnání s ParvestAqua se jedná o obří rozdíl ve výkonnosti, minimálně od začátku roku 2019, kdy ParvestAqua vzrostl o 21,47 %. Hodnota fondu byla k 31.7.2019 447.73 milionů Kč.

Diverzifikace fondu

Podobně jako ParvestAqua má tento fond zhruba polovinu prostředků zainvestováno do USA a dalších vyspělých zemí. Z 34,79 % jsou prostředky investovány do vodní infrastruktury, z 28,84 % do vodní utility a  z 33,26 % jsou prostředky investované do vodních technologií

 

Tento fond hodnotím velice neutrálně jelikož je poměrně nový a výkonnostně je tristně nezajímavý, ale čas ukáže. Zatím bych osobně tento fond neviděl, jako útočiště pro investici do vodního hospodářství. Co ještě ubírá krásu tomuto fondu je výstupní poplatek ve výši 0,25 %, což u fondu Parvest Aqua není.

 

ČSOB Akciový vodního bohatsví

 

I tento fond se výrazně neliší obsahem a jeho celkovou podstatou. Minimální podíl společností ve vodohospodářství je 75 % a jak tomu bylo i u předešlých fondů, investuje se do vyspělých ekonomik. Správní poplatek je 2 % ročně a celková nákladovost činní 2,25 % p.a., což je na stejné výši jako u Parvestu.

Výnos a hodnota fondu

Z těchto tří fondů má tento nejdelší historii, vznikl 31. 7. 2007 a tím si dokonce prošel krizí na rozdíl od ostatních. Průměrná roční výnosnost od počátku je 2,42 %. Pokud však opomineme propad v roce 2008 fond dělá v průměru okolo 8,5 % ročně. S propady ekonomiky se však musí počítat, a tak neberme výnosnost 8,5 % ročně nijak přesvědčivě, ale spíše jako ukazatel potenciálu růstu.

Diverzifikace fondu

Jak již bylo zmíněno diverzifikace se nebude příliš lišit od konkurenčních fondů. Fond se snaží omezit koncentrační riziko (riziko při investování velké části portfolia na jedno místo). Investuje po celém světe hlavně do vyspělých oblastí.

Regionální rozdělení:

USA 43,79 %, Velká Británie 13,18 %, Hong Kong 7,43 %, Švýcarsko 6,76 %, atd...

 

Závěr

 

Pokud jsme se již rozhodli zainvestovat do fondu vodního hospodářství a potřebujeme se rozhodnout mezi těmito třemi fondy, rozhodně bych volil ParvestAqua. Všechny tři fondy se ve své podstatě zdají být skoro totožné. Rozdíl můžeme hledat pouze ve výnosech a poplatcích. I když Parvest nemá dlouhou historii, poslední roky ukázaly, že fond dokáže za cenu vysoké volatility využít příležitostí a vynášet svým investorům  zdaleka nejvíce. Celková nákladovost je také o něco nižší či stejná. Já společnost Parvest vnímám jako velice kvalitního správce na „specifické“ investiční strategie, typu Aqua, Smart food, Disruptive technology, atd… Já mám ve svém investičním portfoliu zahrnut fond od společnosti Parvest z výše zmíněných důvodů. Ještě jeden důležitý ukazatel, který mi určil vybrat Parvest Aqua byl sektorové rozložení, které je u Parvestu šíře zaměřené než u ČSOB.

 

Tento článek neslouží jako investiční doporučení či marketingová kampaň pro určitou společnost. Článek píši jako nezaujatý investor a poradce.

 

Zdroje:

https://www.csob.cz/portal/lide/investicni-produkty/podilove-fondy/akciove-fondy/detail-fondu/-/isin/BE0947250453/1#tab2

https://www.amundi-kb.cz/fondy/detail/IE00BZ2YQN98

https://www.conseq.cz/fund_detail.asp?fund=16280

Hodnocení: +8
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.