20.08.2019 2 minuty čtení

Co je franchising?

Zajímá Vás, co je vlastně franchising, odkud k nám přišel a jak funguje?

Pojmy "franchisa" a "franchising" pocházejí sice z amerického hospodářského slovníku, ale původ mají ve středověké Francii. Tam pojem "franchisa" označoval předání určitých privilegií třetí osobě, která za odměnu směla ve státním zájmu vyrábět nebo obchodovat. V polovině 19. století se pod franchisingem rozumělo komerční využití práv třetí osoby a tím se přibližujeme k tomu, co pod franchisingem rozumíme dnes.

Franchising je odbytový systém (forma podnikání), jehož prostřednictvím se uvádí na trh zboží a/nebo služby a/nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podniků, franchisora a jeho franchisantů (zdroj: Evropský etický kodex franchisingu).

Franchisor je osoba (právnická/fyzická osoba - majitel konceptu), která poskytuje více partnerům - franchisantům - právo s jeho produkty nebo službami, pod vlastním jménem, provozovat obchodní činnost. Franchisantovi je však ukládána povinnost provozovat tuto obchodní činnost pouze v souladu s konceptem franchisora.

Zjednodušeně řečeno: franchisor (v případě zahraničního konceptu podnikajícího na území České republiky se jedná o master franchisanta) poskytuje za přímou nebo nepřímou úplatu své jméno, know-how, hospodářské a technické metody, apod. a to vše na základě franchisové smlouvy.

Fungování, výhody a nevýhody franchisového systému v dalším článku.

Více na www.czech-franchise.cz. V případě dotazů jsme Vám k dispozici na e-mailu caf@czech-franchise.cz nebo telefonu +420 728 948 479. Budeme se na Vás těšit!

Hodnocení: +4
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.