23.09.2021 5 minut čtení

7 důvodů, proč byste měli u zaměstnanců dávat přednost emoční inteligenci i před IQ

Podle Světového ekonomického fóra bude emoční inteligence v roce 2020 jednou z 10 nejužitečnějších pracovních schopností. A do budoucna její důležitost pravděpodobně jen poroste.

Stále více manažerů a lidí z HR v posledních letech přiznává, že začínají emoční inteligenci dávat při výběru zaměstnanců větší a větší prioritu. V některých případech ji dokonce hodnotí výše než technické dovednosti nebo IQ .

Proč je ale zrovna tato dovednost na vzestupu? Důvodů, proč dávat vysoce emočně inteligentním kandidátům přednost, se dá vyjmenovat třeba hned 7.

1. Dokáží zvládat tlak bez zdravotních následků

Zvládat pracovní tlak a fungovat dobře i pod stresem vyžaduje schopnost zvládat svoje emoce . Lidé s vyšší emoční inteligencí jsou si lépe vědomi, co se v nich odehrává a dokáží proto svůj stres zvládat efektivněji. Zpravidla již také mají ověřené způsoby a mechanismy, jak se se stresem vyrovnat zdravě a bez negativních následků. Do budoucna budou změny a novinky na pracovištích s postupem technologií a vývojem společnosti pravděpodobně stále častější, což bude zároveň rapidně zvedat hodnotu těch, kteří vyšší pracovní stres dokáží bez problémů zvládat.

2. Dokáží ostatní chápat a spolupracovat s nimi

Dalším aspektem, který se na pracovišti stává stále důležitější, je zdravá týmová spolupráce. Aby mohla fungovat, musí se jednotliví zaměstnanci navzájem umět chápat a vycházet spolu navzdory hektickým či nepříjemným situacím. Emočně inteligentní lidé umějí velmi dobře jednat s lidmi, což jim dovoluje budovat vztahy s různorodými osobnosti bez ohledu na jejich kulturu či původ. Taková schopnost se v globalizovaném světě stává cennější prakticky s každým dalším dnem.

3. Umějí naslouchat

Všichni chceme, aby naše názory byly vyslyšeny a pochopeny. Schopnost naslouchat druhým a reagovat na ně je zcela kritická pro vývoj silných pracovních vztahů. Mnoho lidí však není ve vnímání toho, co jim druhý říká, tak dobrých, jako by mohli být. I zde jsou emočně inteligentní lidé v mnohem lepší pozici, protože druhým dokáží opravdu porozumět a zároveň odsunout své vlastní emoce a touhy stranou, vyžaduje-li to situace. Umějí vycítit emoce druhého z tónu jeho hlasu nebo jazyku těla, což v týmu nepochybně oceníte.

4. Jsou otevřeni upřímné zpětné vazbě

Otevřená, dobře načasovaná a upřímná zpětná vazba je pro dosažení uspokojivého pracovního výkonu prakticky nepostradatelná. S lidmi, kteří disponují emoční inteligencí, se však nikdy nemusíte na toto téma hádat. Jsou totiž vůči zpětné vazbě více než otevřeni - zvlášť, pokud pro ně skýtá možnost v něčem se zlepšit. Díky vysoké sebeúctě se spíš s pozitivním rozpoložením zaměří na oblasti, ve kterých by se mohli zlepšit místo toho, aby si váš feedback brali osobně.

5. Nechybí jim empatie

Spolupráce nestojí pouze na řešení pracovních problémů - váš tým se může posunout na zcela novou úroveň, pokud jeho členové dokáží pochopit a reagovat i na pocity svých kolegů. Lidé s emoční inteligencí jsou dostatečně citliví na to, aby pochopili a adekvátně reagovali na to, jak se jejich protějšek cítí. Díky tomu dokáží s druhými velmi dobře budovat vzájemnou důvěru a souhru. V důsledku se pak mohou naplno věnovat nejpalčivějšímu pracovnímu problému místo toho, aby plýtvali čas interním hašteřením a politikařením. Schopnost vycítit potřeby druhých je v každém týmu takovým lubrikačním gelem, který pozvedne schopnost spolupráce mezi jednotlivými členy.

6. V kritických chvílích jdou ostatním příkladem

Vysoce emočně inteligentní lidi jen tak něco nerozhodí. I když věci zrovna nejdou podle plánu, určitě se vám před očima nesesypou. Jejich dobré vztahy s ostatními navíc zvyšují pravděpodobnost, že se jejich chováním inspirují ostatní a pokusí se je napodobit. Proto je vysoká míra emoční inteligence ve firmě zcela klíčová - pomůže vám totiž pozitivně ovlivňovat zaměstnance bez ohledu na jejich pozici. Schopnost povznést se nad každodenní malichernosti často emočně inteligentním lidem získává respekt nejen od jejich kolegů, ale mnohdy i od nadřízených.

7. Konají promyšlenější a smysluplnější rozhodnutí

Díky tomu, že jsou schopni vidět věci takové, jaké opravdu jsou, nebo na ně nahlížet z pohledu druhého, dokáží emočně inteligentní lidé vynášet lepší soudy o tom, jak jejich rozhodnutí ovlivní ostatní. Jsou tak lepší nejen v rozhodování samotném, ale umí také například velmi dobře kontrolovat a zmírňovat škody, pokud některé rozhodnutí vede k negativním následkům. Schopnost vidět lépe následky jejich rozhodnutí z nich také zpravidla dělá mnohem proaktivnější osoby.

---

Množství změn a tlaku na pracovišti je na vzestupu, a tak bude rok od roku větší samozřejmostí, že manažeři budou do svých týmů primárně hledat nejen chytré a vzdělané lidi, ale především osobnosti, které vykazují schopnost rychle se adaptovat, kontrolovat své emoce a umět spolupracovat s různorodými typy lidí. Po takových bude již brzy poptávka, jako ještě nikdy před tím.

Hodnocení: +39
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.