24.07.2019 7 minut čtení

Postará se o vás stát nebo se musíte o sebe postarat sami při invaliditě?

V tomto článku rozebereme, konkrétní případy možných situací, které mohou nastat, jak bychom se na ně mohli připravit a zda má cenu se tímto problém vůbec zaobírat.

Krom vyhledávání výhodných investic bychom se každý měli podívat na to, jak by vypadal náš život při náhlé invaliditě a zda jsme na ni momentálně připraveni. V tomto článku rozebereme, konkrétní případy možných situací, které mohou nastat a jak bychom se na ně mohli připravit a zda má cenu se tímto problém vůbec zaobírat.

Současná situace

V současné době je v České republice přes 400 000 invalidních spoluobčanů. V potaz však musíme zmínit i fakt, že se v České republice důchod rozděluje mezi mnohem větší část obyvatelstva, než je tomu například v Rakousku nebo v Německu. V Německu pobírá invalidní důchod okolo 2,19 % obyvatelstva, v Rakousku 1,89 % a naproti tomu v České republice pobírá tento důchod 4,02 %. Je tedy znatelné, že invalidní důchod je u nás jednodušší dostat i při ne tak závažným poraněním či nemoci jako v ostatních zmíněných státech. I když se u nás důchod rozdává podstatně četněji, je důležité zjistit, kolik by nám v případě invalidity bylo vypláceno a zda se máme starat o vlastní zajištění nebo ne.

 

Obecná Výše důchodu v ČR

Průměrný třetí stupeň invalidity je zhruba stejně vysoký jako minimální mzda v ČR. Pro mnoho lidí to může být naprosto nedostačující, hlavně z důvodu úpadku životní úrovně, na kterou byli zvyklí. Konkrétní výpočet invalidního důchodu není nejjednodušší, potřebujete vědět níže uvedená čísla ...

Rozdělení invalidního důchodu:

·         Invalidita I. stupně: pokles pracovní schopnosti o 35 až 49 %

·         Invalidita II. stupně: pokles pracovní schopnosti o 50 až 69 %

·         Invalidita III. stupně: pokles pracovní schopnosti o 70 a víc %

Zdroj: cssz.cz a peníze.cz

Výše invalidního důchodu závisí na výši základní výměry, která je v roce 2019 stanovena na 3 270 Kč. Dále je důchod závislý na počtu let placeného sociálního pojištění, procentní sazbou a v neposlední řadě na vašem hrubém příjmu a u osob samostatně výdělečně činných je na rozdíl od hrubého příjmu důležitý vyměřovací základ.

Přesný výpočet najdete na stránkách České správy sociálního zabezpečení

 

Co je potřeba na to abychom invalidní důchod vůbec dostali

1.       Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí u pojištěnce ve věku:

 

·         do 20 let méně než jeden rok

·         od 20 let do 22 let jeden rok

·         od 22 let do 24 let dva roky

·         od 24 let do 26 let tři roky

·         od 26 let do 28 let čtyři roky

·         nad 28 let pět roků.

 

2.      Pokud se však staneme invalidním při vykonávání práce, podmínku počtu let splňovat nemusíme.

3.      Nesmíme pobírat jiný důchod, jako je například starobní nebo výsluhu.

 

Zdroj: e15.cz a penize.cz

Na kolik se potřebujeme zajistit

Hlavním tématem okolo invalidity je samozřejmě zajištění, kolik prostředků potřebujeme, abychom si mohli i v této situaci dopřát stejný životní standard?

Důležité je uvědomit si, zda jsme schopni si i se slabšími trvalými následky poranění nebo nemoci schopni něco vydělat. Znamenala by pro nás invalidita prvního stupně v nějakém případě razantní ztrátu příjmu, nebo bychom stále byli schopni pokračovat v povolání? Na základě toho musíme přistupovat k výpočtům zajištění. Například tenista nebo houslista by mohli i při malém poranění těla ztratit možnost nadále pokračovat v dosavadní činnosti. Naopak pro lidi pracující v kanceláři by se nejspíš tolik nezměnilo.

Když už máme představu o tom, co by mohlo náš příjem ohrozit, pojďme se podívat na konkrétní čísla. V Následujícím odstavci počítám s průměrným člověkem, který splňuje veškerá kritéria pro dosažení maximálního možného důchodu na průměrnou mzdu v České republice.

1.    Stupeň invalidity

Při prvním stupni invalidity dostaneme od státu 23,2 % naší hrubé mzdy jako invalidní důchod. Znamená to tedy, že s průměrnou mzdou 27 582 Kč měsíčně budeme dostávat pouze 6 834 Kč.

Řešení: Při úpadku příjmu na polovinu (jelikož ještě je předpoklad, že dotyčná osoba bude schopná práce) je potřeba si na dorovnání životního standardu zajistit alespoň 2 000 000 Kč. Jakou variantu zajištění 2 mil. Kč zvolíte, záleží na Vás, ale nejčastějším řešením je životní pojištění. (počítáno s měsíčním vyplácením dividendy z akcie či úroku z dluhopisu 6 % p.a.)

2.    Stupeň invalidity

Při druhém stupni invalidity dostaneme od státu 29,35 % naší hrubé mzdy jako invalidní důchod. Se mzdou 27 582 Kč tedy dostaneme od státu pouze 8 616 Kč. měsíčně.

Řešení: Při úpadku příjmu na třetinu (jelikož ještě je předpoklad, že dotyčná osoba bude schopná minimální práce) je potřeba si na dorovnání životního standardu zajistit alespoň 2 500 000 Kč. Jakou variantu zajištění 2, 5 mil. Kč zvolíte, záleží na Vás, ale nejčastějším řešením je životní pojištění. (počítáno s měsíčním vyplácením dividendy z akcie či úroku z dluhopisu 6 % p.a.) 

Při tomto stupni invalidity je již méně pravděpodobné, že bychom mohli vydělávat dostatek peněz na zajištění stejného standardu jako předtím. Proto bych například u životního pojištění volil z pravidla vyšší pojistnou částku.

3.    Stupeň invalidity

Při třetím stupni invalidity dostaneme od státu 47,8 % naší hrubé mzdy v podobě invalidního důchodu. Se stejnou mzdou dostaneme od státu pouze 13 961 Kč. měsíčně.

Řešení: Při nulovém vlastním příjmu je potřeba k dorovnání životního standardu mít přístup alespoň k částce 3 000 000 Kč. Jakou variantu zajištění 3 mil. Kč zvolíte, záleží na Vás, ale nejčastějším řešením je životní pojištění. (počítáno s měsíčním vyplácením dividendy z akcie či úroku z dluhopisu 6 % p.a.) 

U třetího stupně invalidity se nedá počítat s vlastním příjmem, který by nám dorovnal původní životní standard. Navíc se může stát, že s invaliditou přijdou i další výdaje, jako je osobní péče a podobně. Je tedy velice důležité si buď našetřit dostatečný obnos peněz nebo se kvalitně zabezpečit životním a úrazovým pojištěním.

Na kolik jsem příjem snížil u různých invalidit je velice obrazné a nedá se to přesně stanovit, avšak jako ilustrační příklad to postačí víc než dobře.

 

Závěr

Závěrem se dá říci, že zajištění pro případ náhlé invalidity je z důvodu potřeby naspoření nebo zajištění vysokých částek důležité téma, které by měl každý probrat buď sám nebo s expertem.

 

 

Hodnocení: +5
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.