5 minut čtení

10 důvodů, proč je náročné být skutečným „inteligentním investorem“ – díl 2/2

Kniha Inteligentní investor se stále prodává ročně ve statisících, jak se snaží investoři naučit hodnotovému investování. Nejedná se však o nic snadného, v minulosti i samotný Warren Buffett prohlásil: „Hodnotové investování je jednoduché na pochopení, ale není snadno realizovatelné.“

V předchozí části jste měli možnost se dozvědět prvních 5 důvodů, proč je nesmírně složité kráčet ve šlépějích Bena Grahama. Dnes téma uzavřeme druhou částí. Pokračujte ve čtení a dozvíte se dalších 5 tipů, které není snadné následovat, ač se to na první pohled nemusí zdát až tak složité.

#6 Příliš hledíte na aktuální cenu akcie

Graham napsal, že ceny akcií či kotace slouží k jejich využití nebo ignorování. Z jeho pohledu byste však nikdy neměli kupovat akcie, protože šli nahoru nebo naopak prodávat v opačném případě. Spíše byste měli určit cenu, kterou jste ochotni zaplatit, založenou na hodnotě podniku (kritéria viz následující bod) a pak se racionálně rozhodnout, zda akcie prodávat.

Buffett tento bod proslavil svým výrokem: “Cena je to, co zaplatíte a hodnota to, co dostanete.“ Cena akcií se může divoce měnit na základě nejnovějších titulků nebo peněžních toků, ale z dlouhodobého hlediska je to hodnota podnikání, která vás odmění jako akcionáře, pokud jste akcie koupili za rozumnou cenu a nepřeplatili jste.

Měli byste určit cenu, kterou jste ochotni zaplatit, založenou na hodnotě podniku**

#7 Nedodržujete disciplínu a systematické procesy

Graham výslovně propagoval kvantitativní přístup k investicím. Kvantitativní metoda poskytuje větší ochranu investorově mysli, neboť nabízí disciplinovaný, emočně neovlivňovaný způsob, jak koupit skupinu hodnotných akcií, které by měli postupem času předvádět zajímavý výkon.

Naopak kvalitativní investiční přístupy podle Grahama zahrnovaly prognózy a předpovědi, které představují spekulativní způsob investování, jenž vede ke špatným výsledkům. V kapitolách 14 a 15 Inteligentního investora uvádí Graham strategie, které používají specifická základní kritéria. Jsou vhodnou metodou pro defenzivní investory, kteří chtějí koupit diverzifikovaný koš akcií. Graham sledoval především následující kritéria:

  • Adekvátní velikost – převážně střední a větší společnosti
  • Dostatečně silná finanční situace – poměr aktuálního dluhu společnosti vůči čistému pracovnímu kapitálu
  • Stabilita zisků – dlouhodobá ziskovost
  • Dlouhodobá dividendová historie
  • Vývoj příjmů – mírné zvyšování příjmů v historii
  • Hodnota – kterou definoval pomocí ukazatelů P/E (poměr mezi tržní cenou akcie a zisku na akcii) a P/B (poměr tržní ceny akcie vůči její účetní hodnotě)

#8 Nemyslíte jako majitel firmy

Warren Buffett se ve svém každoročním dopise akcionářům z roku 2013 zmiňuje o dvou malých investicí do nemovitostí – investice do farmy v Iowě a budově v New Yorku. Obě se ukázaly jako ziskové, jak ale zdůrazňuje Buffett, hlavní cíl sdílení této informace byl jiný. Snažil se nastínit, aby akcionáři chápali nákup akcií jako koupi části nebo dokonce celého podniku podobně jako nákup nemovitosti.

Graham se snažil prosadit koncept, aby investoři na svůj nákup akcií pohlíželi skutečně jako na nákup části podniku. To od něj přijal i Buffett za což je svému mentorovi velmi vděčný.

#9 Neinvestujete, ale spekulujete

Graham se považoval za investora. Snažil se najít společnosti s jasnými fundamenty, nakoupit jejich akcie a držet je po velmi dlouhou dobu. Spekulanti, jak je označil Graham, se nestarají o hodnotu podniku. Jejich jediným zájmem je, jakým směrem se pohybuje cena.

Graham se snažil najít společnosti s jasnými fundamenty

Graham věřil, že každý, kdo se snaží investovat na základě předpovědi budoucího trhu nebo budoucích zisků společnosti se zaplétá do určitého druhu spekulací. Takové chování se často projevuje negativními budoucími výnosy. O porovnání mezi investicí a spekulací si můžete přečíst již v první kapitole jeho nejznámější knihy.

#10 Nejste skeptičtí vůči marketingové mašinerii na Wall Street

Ačkoliv můžou znít písně „znalců“ libě, když vychvalují konkrétní společnosti a na druhé hází špínu, nevyplatí se jim naslouchat. Pochopte, že je nemožné předpovědět, které akcie budou od konkrétního okamžiku v konkrétním horizontu růst a naopak.

Analytik David Kretzmann to vyjádřil tímto způsobem: „Zůstaňte zaměření na základní hodnotová kritéria daných podniků. Jejich hodnota je základem vašeho portfolia, a právě jejich výkonnost nakonec bude to, co bude řídit růst těchto akcií jak v době růstu, tak tržních poklesů.“

Slovo závěrem

Hodnotové investování je mnohovrstevný proces, který je ovládán konkrétními psychologickými atributy a některými těžce následovatelnými taktikami. Může však vést k dobrým výsledkům těm investorům, kteří jsou ochotni se touto filosofií zabývat a přijmout ji za svou (viz Buffett). Jednoduché nemusí znamenat snadné, ale pokud zkrátka objevíte hodnotnou akcii, můžete se dlouhodobě dočkat velkých odměn.

Hodnocení: +1
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.