22.03.2021 2 minuty čtení

České banky podepisují Memorandum pro udržitelné investice

Banky působící na českém trhu se otevřeně přihlásily k posilování ekologického a společensky odpovědného podnikání v Česku. Chtějí se podílet na vytváření takového podnikatelského prostředí, které povede ke společensky odpovědnému rozvoji.

Celkem deset bank podepsalo na půdě České bankovní asociace (ČBA) Memorandum ČBA pro udržitelné finance, ve kterém potvrdilo výše uvedený závazek. Principy, které jsou k dosažení tohoto cíle nezbytné, se zároveň banky zavázaly zohledňovat i ve svých činnostech.

Iniciativa domácího bankovního sektoru přichází v době, kdy EU zdůraznila plnění závazků v oblasti životního prostředí a sociálních podmínek a promítla je i do cílů programového období na léta 2021–2027. Jednou z výdajových priorit pro rozpočet EU pro toto období, jehož celkový objem dosáhne EUR 1,8 bilionu, je ochrana životního prostředí a klimatu a udržitelný rozvoj.

Součástí závazku bank popsaného v Memorandu je připravenost bank spolupracovat s veřejnou správou v rámci řešení specifické situace ČR při spolufinancování projektů realizovaných za pomoci EU fondů. Banky jsou rovněž připraveny pomoci spolufinancovat ve spolupráci se státem strategické projekty co nejefektivnějším způsobem tak, aby jejich realizace co nejvíce přispěla k udržitelnému rozvoji naší země.

Členské banky ČBA zároveň založily Komisi pro udržitelné finance, která se bude dlouhodobě zabývat tím, jak mohou banky konkrétně přispívat k vytvoření podmínek pro udržitelný rozvoj Česka.

Tyto kroky navazují na dlouhodobé aktivity domácích bank směřující k posilování udržitelné prosperity Česka. Jako příklad lze uvést digitalizaci činností a přechod na „bezpapírové“ procesy, snižování uhlíkové stopy ve vlastních provozech, anebo tvorbu úvěrových a investičních portfolií zohledňujících aspekty udržitelnosti a ochrany životního prostředí.

K Memorandu ČBA pro udržitelné finance se (ke dni vydání tohoto tiskového sdělení – 11.03.2021) připojily tyto banky:

 1. Air Bank
 2. Česká spořitelna
 3. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB)
 4. Československá obchodní banka (ČSOB)
 5. Hello bank!
 6. ING Bank
 7. Komerční banka
 8. MONETA Money Bank
 9. Raiffeisenbank
 10. UniCredit Bank

 

K 19.03.2021 se k Memorandu připojily další banky:

 1. Deutsche Bank
 2. Equa bank
 3. mBank

 

Zdroj a celé znění Memoranda: Česká bankovní asociace

Hodnocení: +5
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.