Spustili jsme DISKUZNÍ FÓRUM! Zeptejte se na cokoliv, co vás zajímá.
18.03.2021 5 minut čtení

Pohonné látky – vedenie a evidencie

Každý podnikateľ, ktorý vlastní a používa automobil zaradený v obchodnom majetku, má na výber jeden z troch spôsobov, ako si bude náklady na nákup pohonných látok zahŕňať do daňových výdavkov/nákladov, a to:

1. uchovávaním dokladov o tom, že nakúpil pohonné látky, avšak najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidla (GPS)  – v tomto prípade nie je potrebná kniha jázd,

2. na základe spotreby pohonných látok podľa cien platných v čase ich nákupu a na základe spotreby, ktorá je uvedená v osvedčení o evidencii, resp. v technickom preukaze – v tomto prípade je potrebná aj kniha jázd,

3. formou paušálnych výdavkov.

1. Doklady o pohonných látkach do výšky vykázanej na základe GPS

V prípade, že si podnikateľ uplatňuje náklady na nákup pohonných látok v rámci daňových výdavkov na základe dokladov o nákupe pohonných látok maximálne do výšky vykázanej podľa GPS, nie je potrebné, aby viedol aj knihu jázd, nakoľko GPS ju nahrádza. Rovnako nemusí ani prepočítavať spotrebu, ktorú má uvedenú v osvedčení o evidencii, resp. v technickom preukaze. Stačí mu, ak má jeho vozidlo zabudované GPS. Pokiaľ vozidlo zabudované GPS nemá, je možné si uplatňovať náklady na nákup pohonných látok v rámci daňových výdavkov  formou paušálnych výdavkov.

2. Náklady podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii

Ďalšou možnosťou je uplatňovanie nákladov o nákupe pohonných látok v rámci daňových výdavkov na základe spotreby pohonných látok podľa cien, ktoré sú platné v čase ich nákupu a na základe spotreby, ktorá je uvedená v osvedčení o evidencii, resp. v technickom preukaze vozidla. Tu je potrebné viesť aj knihu jázd, čiže detailnú evidenciu o vykonaných jazdách s vozidlom. V tomto prípade nastáva častý problém, a to, že sa nezhoduje skutočná spotreba vozidla so spotrebou uvedenou v osvedčení o evidencii. Vtedy je nutné si dať vystaviť potvrdenie autorizovanou osobou o skutočnej spotrebe pohonných látok, resp. sa môže vychádzať z dokladov od výrobcu vozidla, nakoľko môžu obsahovať dodatkové informácie ohľadom inej spotreby ako tej, čo je uvedená v osvedčení o evidencii. Tým pádom podnikateľovi vznikajú ďalšie náklady za vydanie tohto potvrdenia.

3. Paušálne výdavky

Tretím spôsobom uplatňovania nákladov na pohonné látky je uplatňovanie daňových výdavkov  vo forme paušálnych výdavkov. Podnikateľ tak môže urobiť do výšky 80 % preukázateľných výdavkov za nákup pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie. Je možné tak urobiť pre každé vozidlo samostatne s primeraným počtom kilometrov, ktoré s vozidlom najazdil na základe odmeraného stavu tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia.

Pri tomto spôsobe podnikateľovi stačí, aby si spôsob uplatňovania daňových výdavkov upravil vo svojom vnútropodnikovom predpise, ktorý však nie je potrebný v písomnej forme. Tak isto nie je potrebná ani registrácia na daňovom úrade.

Tento spôsob uplatňovania daňových výdavkov umožňuje podnikateľom si  účtovať náklady za nákup pohonných látok tak ako na osobné, tak aj na nákladné vozidlá. Musia však byť určené na dosiahnutie, udržanie a zabezpečenie príjmov a musia byť zahrnuté do obchodného majetku podnikateľa. Je to možné aj v prípade prenajatých alebo požičaných vozidiel, pokiaľ spĺňajú rovnaký účel. Nie je to však možné v prípade využívania súkromného vozidla na služobné účely, nakoľko toto vozidlo nie je zahrnuté v obchodnom majetku.  

Je na každom podnikateľovi, aký spôsob uplatňovania daňových výdavkov si v príslušnom zdaňovacom období zvolí. Nie je možné tieto spôsoby kombinovať, avšak v nasledujúcom zdaňovacom období môže podnikateľ uplatňovať iný spôsob ako v predošlom zdaňovacom období.

Využívanie služobného vozidla aj na súkromné účely

Pokiaľ je služobné vozidlo využívané aj na súkromné účely, tak isto platí, že účtovanie nákladov na nákup pohonných látok môže byť iba do výšky 80 % preukázateľných výdavkov. Výdavky sa majú uplatňovať v takom pomere, ako je vozidlo využívané na súkromné účely a na služobné účely. To znamená, že ak podnikateľ využíva vozidlo na súkromné účely v pomere 40 % a na služobné účely v pomere 60 %, výdavky na pohonné látky by si mal uplatniť iba vo výške 60 %, ktoré spotreboval na služobné účely.

Nakoľko je ťažké preukázať, v akom pomere zamestnanec, ktorému bolo zverené služobné vozidlo aj na súkromné účely, dodržiava túto povinnosť, mal by si podnikateľ upraviť svoj vnútropodnikový predpis, ktorý bude v prípade potreby dostatočne slúžiť aj ako podklad pre daňovú kontrolu.

Správca dane má však možnosť výšku uplatnených daňových výdavkov preveriť, pokiaľ sa mu nebude zdať správne uplatnená.

Hodnocení: +5
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
Warengo Premium
Podpořte Warengo a získejte přístup k unikátnímu obsahu a funkcím