Spustili jsme DISKUZNÍ FÓRUM! Zeptejte se na cokoliv, co vás zajímá.
22.01.2021 14 minut čtení

Bitcoin je 0 - 5. část

Ekonomické subjekty jsou motivovány k výběru peněz, které nejlépe drží svou hodnotu v čase, jsou nejvíce přijímány a nejjasněji poskytují informace o tržních cenách.

1. část zde 

2. část zde

3. část zde

4. část zde

 

Sled událostí cesty bitcoinu

 

Na sledu událostí záleží stejně jako na událostech samotných: jako jednoduchý příklad lze uvést naprosto odlišný výsledek, pokud se osprchujete a poté se osušíte, oproti tomu, když se nejprve osušíte a poté osprchujete. Správný sled událostí převládá zejména ve složitých systémech kvůli jejich vysoké vzájemné propojenosti a četným (často nepředvídatelným) vzájemným závislostem. Jakmile se vydáte po určité cestě, může se stát, že se nebudete moci vymanit ze své sociopolitické setrvačnosti, například si představte, že by se svět pokusil standardizovat elektrickou zásuvku jiné velikosti: spotřebitelé, výrobci a dodavatelé by této nákladné změně odolávali, pokud by neexistovala obrovský potenciální zisk. Koordinace tohoto posunu ve standardizaci by vyžadovala buď dramaticky efektivnější technologii (tzv. pull metoda - z níž budou mít lidé prospěch), nebo impozantní organizace, která by změnu přinutila (tzv. push metoda - ve které by byli lidé nuceni pod pohrůžkou nějaké hrozby). Správný sled událostí je důvodem, proč události v sociálně-politické oblasti často ovlivňují vývoj v technické oblasti; Občané USA na vlastní oči viděli zpětný posun těchto událostí, když se jejich vláda v 70. letech neúspěšně pokusila přejít na metrický systém.

Bitcoin byl vypuštěn do světa jako jediná technologie svého druhu: nestátní digitální peníze, které jsou vydávány v dokonale přesném, zmenšujícím se a předvídatelném harmonogramu. Byl strategicky vypuštěn do volné přírody (do online skupiny kryptografů) v době, kdy neexistovala srovnávací technologie. Cesta adopce bitcoinu a rozšiřování těžební sítě jsou neopakovatelnou posloupností událostí. Jako myšlenkový experiment zvažte, že kdyby byl dnes spuštěn „nový bitcoin“, brzy by vykazoval slabé zabezpečení sítě, protože jeho těžební síť a hashrate by musely začít od nuly. Dnes, ve světě, který si je vědom bitcoinu, by tento „nový bitcoin“ se srovnatelně slabým zabezpečením sítě byl nevyhnutelně napaden - ať už by se jednalo o zavedené projekty usilující o obranu svého náskoku, mezinárodní bankovní kartely nebo dokonce národní státy:

Náskok bitcoinu v hash rate je zdánlivě nepřekonatelný.

 

Správný sled událostí chrání bitcoin před jeho narušením, protože nelze replikovat přirozený sled událostí, který by vedl k jeho uvolnění a asimilaci na trh. Peněžní zásoba bitcoinu je naprosto vzácná; zcela jedinečný a jednorázový objev pro peníze. I kdyby byl „nový bitcoin“ uveden na trh s naprosto omezenou peněžní zásobou, jeho držitelé by byli motivováni k tomu, aby drželi peníze s největší likviditou, síťovým efektem a zabezpečením sítě. To by způsobilo, že by prodali „nové bitcoiny“ za původní bitcoiny. Realističtěji řečeno, místo spuštění „nového bitcoinu“ by ti, kteří se snaží konkurovat bitcoinům, spíše spravili rozdělení sítě, tzv. fork. K takovému pokusu již došlo u forku „Bitcoin Cash“, který se pokusil zvětšit velikost bloků, aby (zdánlivě) zlepšil svou užitečnost pro platby. Tento fork byl naprostým selháním a skutečným světovým posílením důležitosti původního bitcoinu:

Bitcoin Cash zvažuje rebrand na Bitcoin Crash.

 

Pokračování našeho myšlenkového experimentu: i kdyby „nový bitcoin“ představoval klesající peněžní zásobu (jinými slovy deflační měnovou politiku), jak by byla určena její míra snižující se peněžní zásoby?

Jakým mechanismem by byli vybráni její příjemci? Vzhledem k tomu, že by účastníci trhu (uzly a těžaři) usilovali o pozici, aby maximalizovali svůj zisk z deflační monetární politiky, následovaly by forky, které by snížily likviditu, síťové efekty a zabezpečení sítě „novému bitcoinu“, což by nakonec vedlo k hromadění zpět do původního bitcoinu - stejně jako v případě selhání Bitcoin Cash.

Sled událostí bitcoinu zajišťuje, že ti, kteří se snaží podvádět, se nakonec spálí. Myšlenka absolutního měnového nedostatku jde proti vůli zakořeněných mocenských struktur, jako je Fed: stejně jako nula, jakmile se do světa dostane myšlenka, jejíž čas přišel, je téměř nemožné vrátit příslovečného džina zpět do lahve. Nezastavitelné myšlenky jsou koneckonců nezávislé formy života:

 

Konečné a nekonečné hry

 

Makroekonomie je v podstatě soubor her hraných globálně, aby uspokojil požadavky lidstva (které jsou nekonečné) v mezích jeho času (který je naprosto konečný). V těchto hrách je skóre sledováno v peněžním vyjádření. Pomocí žargonu z průkopnické knihy Finite and Infinite Games (Konečné a nekonečné hry) existují dva typy ekonomických her:  nesvobodné (nebo centrálně plánované) trhy jsou divadelní, což znamená, že jsou prováděny v souladu s předem stanoveným scénářem, který často znamená poslušnost a pohrdání lidstvem. Zvěrstva spáchaná v sovětském Rusku jsou příkladem důsledků divadelního ekonomického systému. Na druhé straně jsou volné trhy, tzv. dramatické, což znamená, že se v současnosti odehrávají podle konsensuálních a přizpůsobivých hranic. Vývoj softwaru je dobrým příkladem dramatického trhu, protože podnikatelé mohou volně přijímat pravidla, nástroje a protokoly, které nejlépe slouží zákazníkům. Jednoduše: divadelní hry se řídí uloženými pravidly (na základě tyranie), zatímco pravidla pro dramatické hry se přijímají dobrovolně (na základě suverenity jednotlivce).

Z morálního hlediska je svrchovanost (suverenita) vždy lepší než tyranie. A z praktického hlediska jsou tyranie méně energeticky účinné než volné trhy, protože vyžadují, aby tyrani vynakládali prostředky na vymáhání dodržování svých uložených pravidel a ochranu svého písečku. Dobrovolné hry (kapitalismus na volném trhu) překonávají nedobrovolné hry (centrálně plánovaný socialismus), protože nehromadí tyto náklady na vymáhání a ochranu: proto kapitalismus (svoboda) dlouhodobě překonává socialismus (otroctví). Vzhledem k tomu, že interpersonální vzájemná závislost je jádrem komparativní výhody a rozdělení dynamiky práce, které řídí hodnotovou nabídku ekonomické spolupráce a konkurence, můžeme říci, že peníze jsou nekonečná hra: to znamená, že jejich účelem není vyhrát, ale spíše pokračovat ve hře. Koneckonců, pokud má jeden hráč všechny peníze, hra končí (jako hra Monopoly).

V tomto smyslu je konečná míra růstu (inflace) peněžní zásoby bitcoinu absolutním peněžním Schelling point - herně-teoretickým ústředním bodem, který lidé mají tendenci volit v kontradiktorní hře. V teorii her je hra jakákoli situace, kde mohou existovat vítězové nebo poražení, je strategie rozhodovací proces a Schellingův bod je výchozí strategie pro hry, ve kterých si hráči nemohou plně důvěřovat (jako peníze):

Mezi mnoha sférami konkurenčních mezilidských zájmů je nedostatek Schellingovým bodem peněz.

 

Ekonomické subjekty jsou motivovány k výběru peněz, které nejlépe drží svou hodnotu v čase, jsou nejvíce přijímány a nejjasněji poskytují informace o tržních cenách. Všechny tři tyto vlastnosti mají kořeny v nedostatku/vzácnosti: odolnost vůči inflaci zajišťuje, že si peníze zachovají svoji hodnotu a schopnost přesně ocenit kapitál v čase, což vede k jejich použití jako směnného média. Z těchto důvodů je držení nejvzácnějších peněz energeticky nejúčinnější strategií, jakou může hráč použít, což z absolutního nedostatku bitcoinů dělá nevyvratitelný Schellingův bod - jedinečný, neotřesitelný motiv ve hrách o peníze.

Vzdálený digitální potomek nuly - bitcoin, představuje objev absolutního nedostatku peněz: myšlenka je stejně nezastavitelná.

Podobně jako objev absolutní nicoty symbolizované nulou, je objev absolutně vzácných peněz symbolizovaných bitcoinem zvláštní. Zlato se stalo penězi, protože z monetárních kovů mělo nejnepružnější (nebo relativně vzácnou) peněžní zásobu: což znamená, že bez ohledu na to, kolik času bylo přiděleno na produkci zlata, jeho nabídka vzrostla nejméně. Vzhledem k tomu, že jeho nabídka rostla nejpomalejším a nejpředvídatelnějším tempem, bylo zlato upřednostňováno pro ukládání hodnot a jako ukazatel cen věcí - což povzbudilo lidi, aby si je dobrovolně osvojili, což z něj učinilo dominantní peníze na volném trhu. Před bitcoinem bylo zlato světovým měnovým Schelling bodem, protože usnadňovalo obchodování způsobem, který minimalizoval potřebu důvěřovat ostatním hráčům. Ve hře peněz bylo vždy cílem držet nejrelativnější monetární kov (zlato); nyní je cílem obsadit největší území v absolutně omezené peněžní síti zvané bitcoin.

 

Nová epocha pro peníze

 

Historicky byly drahé kovy nejlepší peněžní technologií, pokud jde o pět kritických vlastností peněz: dělitelnost, trvanlivost, přenositelnost, rozpoznatelnost a nedostatek/vzácnost. Z měnových kovů bylo zlato relativně nejvzácnější, a proto překonalo ostatní na trhu, protože bylo nejlepším uchovatelem hodnoty. Při vzestupu zlata jako peněz to vypadalo, jako by se dynamika volného trhu pokoušela „nulovat“ na dostatečně dělitelnou, trvanlivou, přenosnou a rozeznatelnou peněžní technologii, která byla také absolutně vzácná. Volné trhy jsou distribuované výpočetní systémy, které se zaměřují na nejužitečnější ceny a technologie založené na převládajících požadavcích lidí a dostupných zásobách kapitálu: neustále asimilují všechny intersubjektivní pohledy lidstva na svět v mezích objektivní reality, aby vytvořily naše nejlepší aproximace pravdy. V této souvislosti je ověřitelný nedostatek nejlepším zástupcem pravdivosti peněz: ujištění, že nebudou časem znehodnoceny.

Jako (před-bitcoinový) myšlenkový experiment...kdyby bylo objeveno „nové zlato“ v zemské kůře za předpokladu, že bylo většinou rovnoměrně rozloženo po zemském povrchu a bylo přesně srovnatelné se zlatem, pokud jde o těchto pět peněžních znaků (s výjimkou, že to bylo vzácnější), dynamika volného trhu by vedla k jeho výběru jako peněz, protože by to bylo mnohem blíže absolutnímu nedostatku, což by z něj učinilo lepší prostředek k uchovávání hodnoty a šíření cenových signálů. Z tohoto pohledu bylo zlato jako peněžní technologie nejblíže, jak mohl volný trh přijít k absolutně vzácným penězům, než bylo objeveno v jediné možné formě - digitální. Zásobu jakékoli fyzické věci lze omezit pouze časem nezbytným k jejímu získání: kdybychom mohli „zapnout talčítko“ a přinutit každého na Zemi, aby provedl těžbu zlata jediným způsobem, zásoba zlata by brzy vzrostla. Na rozdíl od bitcoinu by žádná fyzická forma peněz nemohla zaručit trvale pevnou zásobu - pokud víme, absolutní nedostatek může být pouze digitální.

Digitalizace je výhodná pro všech pět vlastností peněz. Vzhledem k tomu, že bitcoin je ve srovnání s jinými peněžními technologiemi pouze informacemi, můžeme říci: jeho dělitelnost je nejvyšší, protože informace lze nekonečně rozdělit a rekombinovat za téměř nulové náklady (jako čísla); jeho trvanlivost je nejvyšší, protože informace se nerozkládají (knihy mohou přežít říše); jeho přenositelnost je nejvyšší, protože informace se mohou pohybovat rychlostí světla (díky telekomunikacím); a jeho rozpoznatelnost je nejvyšší, protože informace je nejobjektivněji rozeznatelnou látkou ve vesmíru (jako psané slovo). A konečně to nejdůležitější, bitcoin algoritmicky a termodynamicky vynucuje absolutně omezenou peněžní zásobu. Můžeme říci, že jeho nedostatek je nekonečný (stejně vzácný jako čas). Kombinace těchto vlastností činí z digitálních peněz naprosto vzácné peníze, které se na trhu zdají nezkrotné.

Stejně jako číslo nula umožňuje našemu numerickému systému škálovat a snadněji provádět výpočty, tak i peníze dávají ekonomice schopnost sociálně škálovat zjednodušením obchodu a ekonomického výpočtu. Jednoduše řečeno: nedostatek je nezbytný pro užitečnost peněz a terminální peněžní zásoba s nulovým růstem představuje „dokonalý“ nedostatek - což činí bitcoiny téměř „dokonalou“ peněžní technologii, jakou kdy lidstvo mělo. Absolutní nedostatek je monumentální peněžní průlom. Vzhledem k tomu, že peníze jsou oceňovány podle reflexivity, což znamená, že vnímání jejich budoucí směnitelnosti investory ovlivňuje jejich současné ocenění, dokonale předvídatelná a konečná budoucí nabídka bitcoinu podporuje bezprecedentní míru expanze tržní kapitalizace:

 

Bitcoin je skutečně jedinečný: dokonale vzácné a předvídatelné peníze.

Stručně řečeno: vynález bitcoinu představuje objev absolutního nedostatku nebo absolutní nereprodukovatelnosti, ke kterému došlo kvůli konkrétní posloupnosti idiosynkratických událostí, které nelze reprodukovat.

Jakýkoli pokus o zavedení absolutně vzácných nebo zmenšených dodávaných peněz do světa by se pravděpodobně zhroutil do bitcoinu (jak jsme viděli u vidlice Bitcoin Cash). Absolutní nedostatek je jednorázovým objevem, stejně jako heliocentrismus nebo jakýkoli jiný významný posun vědeckého paradigmatu. Ve světě, kde bitcoiny již existují, není již úspěšné spuštění prostřednictvím systému proof-of-work možné z důvodu sledu událostí vývoje bitcoinu; dalším důvodem, proč bitcoiny nelze replikovat nebo narušit jiným kryptoasetem pomocí tohoto konsensuálního mechanismu. V tomto okamžiku se zdá, že absolutní nedostatek peněz je skutečně jednorázovým objevem, který nelze „narušit“ o nic víc, než může být narušen koncept nuly.

Skutečný „bitcoin killer“ by vyžadoval zcela nový mechanismus konsensu a distribuční model; s implementací, na kterou dohlíží bezprecedentně organizovaná skupina lidí: dosud nebylo koncipováno nic, co by se mohlo dokonce přiblížit splnění těchto požadavků. Stejným způsobem, jako kdy kdy existovalo pouze jedno zlato, bude pravděpodobně vždy existovat pouze jedno digitální zlato. Ze stejných kvantifikovatelných důvodů se numerický systém založený na nule stal dominantním matematickým protokolem a kapitalismus překonává socialismus, absolutní nedostatek nabídky bitcoinů bude nadále překonávat všechny ostatní peněžní protokoly na jeho cestě ke globální dominanci.

Čísla jsou základní abstrakce, které vládnou našemu světu. Nula je úběžníkem matematické krajiny. V oblasti mezilidské soutěže a spolupráce jsou peníze dominantní abstrakcí, která řídí naše chování. Peníze přirozeně vznikají jako nejobchodovatelnější věc ve společnosti - to zahrnuje výměny s ostatními i našimi budoucími já. Nedostatek je vlastnost peněz, která mu umožňuje držet hodnotu v čase, což nám umožňuje obchodovat s naším budoucím já za náklady ušlých příležitostí (věci, za které bychom jinak mohli obchodovat s penězi, kdybychom se nerozhodli je držet). S růstem produktivity rostou vzácné peníze. Z těchto důvodů se nejvzácnější technologie, která jinak vykazuje dostatečné peněžní vlastnosti (dělitelnost, trvanlivost, rozeznatelnost, přenositelnost), obvykle stává penězi. Jednoduše řečeno: vyhrávají ty relativně vzácné peníze. V tomto smyslu je to, co nula znamená pro matematiku, absolutní nedostatek znamená pro peníze. Je to úžasný objev, okno do prázdna, stejně jako jeho předchůdce nula.

 

Pokračování příště.

 

#bitcoin #peníze #nula #nekonečno #zlato #optout #thebitcoinstandart

Hodnocení: +6
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
 • Děkuji za překlad, článek je dobře vygradován a vede nás postupnými kroky k vybudování piedestalu pro "0" a následně ₿. Nicméně dějová linka zřejmě bude brzy rozšířena "bitcoin killer" o kterém se tu nemluví a sice o "kvantové počítače", takže si dovolím odhadnout, že pravda bude kvantová tj. někde mezi "1-0" a ne mezi "0-ꝏ" 😉 . Rizika, která sebou kvantová nadřazenost přináší jsou přehledně shrnuta v tomto článku: Quantum computers and the Bitcoin blockchain. Jinak přeji nám všem ať se nenaplní ani tyto ani nějaké vladní omezení.

  +1
 • Super článek. Předpokládám, že vycházíte nebo se jedná o překlad článku od Robert Breedlove. Myslím že by bylo fajn uvést zdroj.

  +1
  • Ano, je to od Roberta, má naprosto famózní články a myšlenky. Myslím, že jsem zdroj uváděl hned v první části, stejně jako u série Vládci a otroci peněz. Mrknu se a případně doplním :)

   0