05.01.2021 15 minut čtení

Technologie blockchain a investování do ní (ne do kryptoměn)

Investujeme do technologie Blockchain. Ale nejdříve si pojďme říct, o co vlastně jde.

Jedním z mega trendů, které budou vládnout roku 2021, budou i technologie BLOCKCHAIN. To je takové mnoha lidem nic neříkající tajemné slovo. Co to tedy technologie Blockchain vlastně je?

Blockchain je druh distribuované decentralizované databáze uchovávající neustále se rozšiřující řetězec chronologických záznamů (dat), které jsou propojeny pomocí kryptograficky zabezpečených peer-to-peer uzlů (řetězů). Data jsou v blockchainu uložena navždy a jsou veřejně přístupná.

Složité, že ano? Teď trochu jednodušeji

Zjednodušeně řečeno, blockchain je jakousi online knihou účetních záznamů a velmi specifický druh databáze. Na rozdíl od běžných databází není centralizovaná, ale decentralizovaná, což znamená, že nemá žádného centrálního správce a nachází se na velkém množství počítačů po celém světě. Veřejný blockchain je přístupný každému a zapisovat data do něj lze pouze na základě konsenzu (pravidel) finančně motivovaných účastníků sítě (těžařů - a do těch mám v úmyslu investovat). Nutno však poznamenat, že blockchain nemusí být vždy veřejný. Takto lze bezpečně a navždy ukládat transakce či data zcela bez nadřazené centrální autority.

Ověřování transakcí má v kompetenci síť samotná. Uživatelé sítě, kteří se na validaci podílejí (těžaři), získávají jako odměnu za vynaložené úsilí síťové tokeny (kryptoměny). Ať už se jedná o Bitcoin, Ethereum nebo například Litecoin. Tyto kryptoměny se pak dají snadno směnit za klasické peníze, které známe z běžného života.

Proč je blockchain revoluční?

 • Je bezpečný – Neexistují zde pochybení způsobená lidským faktorem, jelikož blockchain nikdo neřídí a ani nijak neovlivňuje. Nikdo ho nedokáže zpětně upravovat.
 • Je decentralizovaný – Blockchain nemá žádné centrum a funguje díky uživatelům samotným, tzv. peer-to-peer.
 • Je transparentní – Všechno na blockchainu je transparentní a dá se snadno dohledat.
 • Veškerá data jsou v bezpečí díky šifrování hashovacím algoritmem.
 • Falšování záznamů v blockchainu je velice obtížné, ne-li nemožné.

Blockchain = Bitcoin? Tak to není! I když si to spousta lidí myslí. Blockchain sám o sobě je technologie, o které se poslední dobou hodně mluví (hlavně díky Bitcoinu) a díky vlastnostem, které má. Proč přitahuje pozornost světových velmocí a korporací. V čem je tato technologie tak průlomová?

Blockchain je databáze. V IT databáze slouží jako takový sklad pro data, kde skladují například fotky z instagramu, videa, eshopové produkty a další. Obyčejnou databázi si můžete představit jako velké datové centrum, ve kterém najdete velké množství serverů a pevných disků, přes které neustále protékají různé informace. Jenomže taková obyčejná databáze má jeden zásadní problém – je centralizovaná (má nějaké hlavní uložiště). Když zničíte, poškodíte anebo vypnete toto hlavní datové centrum, zničíte nejen servery a pevné disky, ale spolu s nimi také všechna data, a to je problém. Toto u blockchainu nehrozí. Blockchain totiž není obyčejnou centralizovanou databází. Blockchain je distribuovanou decentralizovanou databází (podrobné vysvětlení typů databází níže). To znamená, že ji nenajdete na jednom jediném místě. Dá se říci, že je všude, je nekonečná a věčná. Můžete si ji představit jako takovou nikdy nekončící účetní knihu či tabulku v excelu, která se neustále rozšiřuje o nové záznamy a není možné ji smazat nebo vypnout.

Blockchain nemá žádnou centrální autoritu, nemůže ji kontrolovat žádná banka, vláda ani jakékoli jiné instituce, prostě nikdo (na rozdíl od centralizované databáze). Nikdo ji také nemůže zničit a to jsou hlavní důvody, proč je kolem této technologie takový rozruch a proč se o ní lidi začali zajímat.

V čem je blockchain revoluční? A k čemu vůbec je?

Blockchain, do češtiny jej lze přeložit i jako bločenka (tento termín byl vybrán v roce 2017, jako český ekvivalent), není úplně tak novou či mladou technologií, jak se spousta lidí domnívá. Veškeré prvky, které blockchain využívá, tedy internet, kryptografii a přenosový protokol, zná lidstvo již desítky let. Za revoluční na blockchainu tedy nelze považovat technologii jako takovou, ale přesněji řečeno způsoby, kterým tyto již dlouho existující technologie propojuje a využívá. Spíše než za revoluční blockchain lze považovat za evoluční. Blockchainová technologie má v dnešním moderním světě velmi široké využití, přičemž pro budoucnost skýtá obrovský potenciál. Pomineme-li jeho funkci nekonečného shromaždiště dat, k čemu všemu je blockchain ještě užitečný? 

Blockchainové technologie pravděpodobně najdou uplatnění ve vysoce automatizovaném řízení hierarchických procesů a v oblasti bezpečnosti. Stejně tak, jak tedy roboti nahradí dělníky, od blockchainu se dá očekávat, že nahradí úředníky. Stačí se jen podívat na technologické startupy, světové banky a nadnárodní společnosti – velká část jejich investic se soustředí právě na blockchainové technologie. Část naší budoucnosti, která možná není ani tak daleko, se může ukrývat právě v blockchainu.

Každý, kdo se o tuto technologii zajímá více (a investuje do ni peníze) vnímá blockchain jako nástroj, který může umožnit dosáhnout nejen větší efektivity a bezpečnosti, ale také jako zcela nový technologický směr. 

Jak tato technologie funguje?

Rozdíly mezi základními druhy databází

1. Centralizovaná databáze 

Co je to centralizovaná databáze, jsme si pověděli hned na začátku. Jsou to například “uskladněné” fotky či videa z instagramu, anebo produkty na eshopu. Tato data najdete v jedné centralizované databázi, ve velkém fyzickém datovém centru s množstvím serverů a pevných disků. Problém centralizované databáze je právě v její centralizovanosti – je snadno zničitelná společně se všemi cennými daty.

Obrovskou nevýhodou je i to, že centralizovaná databáze má jednu jedinou centrální autoritu, která jako jediná o databázi rozhoduje.

2. Decentralizovaná databáze 

Decentralizovanost velmi úzce souvisí s distribucí databáze (fungující na více zařízeních). Decentralizovaná databáze znamená, že tato databáze nemá žádné jedno hlavní centrum, data se tudíž nešíří pouze z jednoho místa, ale mají více hlavních uzlů. Je šířena a upravována dle daných pravidel všemi uživateli sítě. Její výhoda spočívá právě v její decentralizované povaze – výpadek jednoho uživatele nemá jakýkoli vliv na další fungování sítě.

3. Distribuovaná databáze

Kryptoměna Bitcoin, stejně tak jako 99 % všech ostatních kryptoměn, fungují na bázi distribuované databáze. Distribuovaná databáze je zcela soběstačná, stará se sama o sebe. Nikdo ji neřídí, nenajdete na ní žádný slabý bod, žádné zranitelné místo k útoku. K jejímu fungování není zapotřebí obrovských datacenter, které by zajišťovaly chod technologie. Chod technologie zajišťují všichni její uživatelé (proto je distribuovaná). Zkrátka obyčejní lidé na svých počítačích, kterým se říká mineři (těžaři), kteří těží kryptoměny. Veškerá data, která v této databázi jsou, jsou neprůstřelně šifrovaná hashovacím algoritmem.

Abyste si povahu a fungování jednotlivých sítí mohli lépe představit, zde je vizuální reprezentace fungování jednotlivých tipů databáze:

 

Je zde krásně vidět, jak by potenciální útok na centralizovanou databázi měl dopad. Stačí zničit hlavní uzel a data jsou nenávratně pryč a také další, již zmíněnou velkou nevýhodou je i fakt, že tento druh databáze má nějakou centrální autoritu, která o ni rozhoduje. Pak zde, jak vás asi napadlo, není žádný problém manipulovat s daty.

Na chodu a rozhodování decentralizované databáze se podílejí všichni její uživatelé za předem dohodnutých podmínek v podobě konsenzu. Blockchain je tedy decentralizovanou databází, která je jako celek dále rozdělována sítí na sobě navzájem nezávislých počítačích (tedy distribuována).

Transakce a bloky – Základní principy fungování

Blockchain se skládá ze dvou typů záznamů a to z transakcí a bloků. Jako transakce označujeme data, která do databáze vkládají samotní uživatelé blockchainu (například převod kryptoměn), zatímco bloky tyto transakce díky úsilí těžařů shromažďují a potvrzují. Potvrzují, kdy a jak byly transakce do databáze blockchainu přidány a jestli je vše podle pravidel. Zjednodušeně řečeno, transakce vytváří sami uživatelé a bloky vytváří na svém počítači těžaři.

Transakce, které uživatelé vytvoří, se volně předávají od uzlu k uzlu v závislosti na tom, kdo s kým má v tu danou chvíli navázané spojení. Za validní transakci v síti Bitcoinu se považuje taková transakce, která:

 • Obsahuje správný elektronický podpis uživatele
 • Je patrný finanční pohyb v peněžence uživatele
 • Splňuje další podmínky, jako je například odměna pro těžaře anebo adekvátně dlouhá doba od momentu, kdy byla evidována poslední transakce právě s tímto kusem měny.

Těžaři se následně pokouší vytvořit blok, kterým tyto transakce potvrdí a začlení je tak do blockchainu a “napojí” na další blok, čímž vznikne “chain – řetěz” a z toho také vznikl právě název této technologie: BLOCK a CHAIN (řetěz). Těžaři Bitcoinu mají velkou motivaci, respektive dvě motivace. Tou první je samotná odměna za vytěžený blok a tou druhou jsou transakční poplatky, které uživatelé ke svým transakcím připojují, aby byly těžaři vůbec zpracovány. Pokud poplatek nepřipojíte, s velkou pravděpodobností nebude vaše transakce zpracována. 

Jak jsou transakce potvrzovány?

O validaci transakcí na blockchainu se stará síť samotná, resp. počítače jednotlivých uživatelů. Ti uživatelé, kteří se na validaci svým hlasováním podílejí, získávají za tuto svou aktivitu odměnu, kterou jsou síťové kryptoměny anebo tokeny, chcete-li. Na potvrzování transakcí se může podílet úplně každý. Jenomže ne úplně každý získá odměnu. Odměnu získá ten, kdo jako první najde správné řešení, a tím může být pouze jeden těžař. Důležité je ještě podotknout, že odměna se “rozděluje” náhodně. Čím výkonnější počítač máte, tím se také zvyšuje šance na rozluštění tzv. hashe a získání odměny. Proces těžby je na výkon počítače velmi náročný, ale odměna za to stojí. Tedy dřív stála, teď už to v konkurenci obřích těžařských farem moc výhodné není.

Každá kryptoměna má nastaveno, jak dlouho bude těžba jednoho bloku trvat. U Bitcoinu to je cca 10 minut. Čím více těžařů se snaží najít správné řešení, tím by se také teoreticky měla zvyšovat pravděpodobnost, že se správné řešení najde, dříve než za 10 minut. To ovšem neplatí a nikdy se to nestane, jelikož se tím úměrně zvýší obtížnost těžby tak, aby trvala stanovených 10 minut.

Tokeny (kryptoměny) získané z těžby lze snadno směnit ve specializovaných burzách, nebo směnárnách za fiat měnu (klasická státem vydávaná měna jako koruny či dolary). 

Tak trochu problémem kryptoměn ovšem je, že jejich reálná hodnota je obtížně stanovitelná a současná cena je tak do velké míry spekulativní.

Co se však Bitcoinu týče, je považován za největší ekonomický experiment novodobé historie. Celkový počet tokenů je předem znám a do roku 2140 jich bude vytěženo necelých 21 milionů. Více jich již nikdy nebude, což z Bitcoinu dělá v dlouhodobém horizontu deflační aktivum.

Blockchain budeme v budoucnu pro jeho stabilitu, jednoduchost, trvalou povahu v čase a nemožnost do něj zasahovat a jakkoli jej falšovat, využívat stále častěji a kryptoměny tím pádem také.

Blockchain a kryptoměny

To, proč se zrovna teď o blockchain zajímáte, není zřejmě ochrana vaší identity, nebo celkově obrovský potenciál do budoucna, co se šíření a bezpečnosti dat týče, ale fenomén současnosti – kryptoměny. Není zde absolutně pochyb, že to byly právě kryptoměny, a konkrétně Bitcoin, které celou technologii proslavily.

Není však na škodu vědět, k čemu blockchain je a jak technologie funguje. Spousta lidí, kteří se o kryptoměny začíná zajímat si myslí, že blockchain = Bitcoin. Ale to není pravda.

Rizika a nevýhody blockchainu

Zatím jsme o blockchainu pěli v samých superlativech, jenomže všechno, i to na první pohled dobré a prospěšné, má svá pro a proti. Blockchain není výjimkou. Blockchain je technologie jako každá jiná, může být člověku velmi prospěšná, stejně tak se však může obrátit v jeho neprospěch.

V nesvobodných zemích s diktátorskou vládou mohou blockchainová data znamenat ještě větší kontrolu. Zkrátka neomezenou moc na úkor svobody člověka, která se smrskne na úplné minimum. Například pokus o vzpouru či převrat by byl snadno rozpoznán, snadno by tak šly vykonstruovat politické procesy a o život by mohly přijít stovky nevinných lidí. Na druhou stranu by však byla spousta činností transparentních, což ale také není ve všech případech žádoucí. Zkrátka a dobře, aby blockchainová technologie lidstvu sloužila a nebyla využívána v jejich neprospěch, nesměla by se dostat do špatných rukou.

Další velkou nevýhodou blockchainu může být jeho nadměrné využívání, které síť zpomalí. Vytvoření bloku nějakou dobu trvá a za předpokladu, že by všichni tento systém současně využívali, došlo by k přetížení sítě. Toto je však nejspíše problém dočasný, jelikož se na vývoji blockchainové technologie pracuje a neustále se posouvá a zlepšuje. Pokud by problém s přetížením sítě nebyl vyřešen, nemělo by ani cenu blockchainové technologie zavádět na globální úrovni.

Také přidávání nových záznamů do blockchainové databáze je velmi náročné na výkon počítače. Logicky se tak zvyšuje i energetická náročnost. Ale jak moc? Budete možná překvapeni, ale hodně. Na internetu se můžete dočíst, že provoz a přidávání nových transakcí do Bitcoinové databáze má spotřebu srovnatelnou s jednou třetinou roční spotřeby elektrické energie celé České republiky

Další komplikací na cestě k zavedení blockchainové technologie je nutnost přítomnosti internetu, což není ve všech oblastech světa pochopitelně možné.

Závěr a shrnutí:

 

S blockchainem se do budoucna počítat musí, to je jisté. Blockchain však nejsou jenom kryptoměny i když si jej v současné době právě s nimi většina lidí spojuje. Mnoho blockchainových technologií a projektů jde kupředu, své projekty na nich buduje například Microsoft či IBM a další. Mnoho společností bude v budoucnu blockchainovou technologii bezesporu potřebovat a využívat, jen jen otázkou v jaké míře a kdy to bude.

Dá se očekávat, že nebude trvat dlouho a blockchain zasáhne do života nás všech, stejně tak jako internet. Ne jen tak pro nic za nic jej odborníci považují za druhou generaci internetu.

Blockchain je fenomén, který se pro jeho výhody a výhledy do budoucnosti dostal do povědomí jak velké široké veřejnosti, tak fintech společností. Uvidíme, co nám budoucnost přinese a jak se tato technologie uchytí. Pojďme si ještě na závěr připomenout hlavní výhody blockcheinové technologie.

Hlavní výhody blockchainu: 

 • Databáze je distribuována mezi jednotlivé uživatele, čímž je zaručena bezpečnost.
 • Systém funguje bez dohledu nějaké centrální autority, který by mohla celý smysl ohrožovat.
 • Za potvrzování transakcí jsou poskytovány odměny.
 • Integrita tohoto typu databáze je chráněna řetězením bloků a procesem těžení.
 • Autenticita transakcí je chráněna asymetrickou kryptografií.

Jak tedy investovat do technologie Blockchain? Můžeme investovat do tzv. těžařů. Jsou to společnosti budující ohromná datová centra pro ukládání decentralizovaných databází. 

Akcie  spojené  s  kryptoměnou a technologií blockchain prudce stoupají. Uvedu zde 3 z nich:

1.Riot Blockchain, Inc. ($RIOT) - společnost zaměřuje na budování, podporu a provozování ekosystému technologií Blockchain. Podílí se na těžbě digitálních měn, která využívá specializované počítače, které generují digitální měnu primárně v bitcoinech. Společnost má také podíly na různých činnostech, včetně nákupu a prodeje digitálních měn; poskytuje účetní, auditní a ověřovací služby pro aktiva založená na blockchainu, jako jsou kryptoměny; a vyvíjí TessPay, platební ekosystém pro řešení vypořádání dodavatelských řetězců pro dílčí a dílčí součásti, jakož i další blockchainová řešení pro telekomunikační společnosti.

Aktuální cena kolem 17 USD, loni nárůst ceny akcie + 1296 %

2. Bit Digital, Inc. ($BTBT) - společnost se angažuje v oblasti těžby bitcoinů. 

Aktuální cena kolem 30 USD za akcii., loni nárůst ceny akcie + 4947 %

3. Marathon Patent Group, Inc. ($MARA) - působí jako společnost zabývající se technologiemi digitálních aktiv, která těží kryptoměny.

Aktuální cena kolem 11 USD, loni nárůst ceny akcie + 1052 %

Předpokládám, že všechny tyto 3 společnosti budou úspěšně růst i v letošním roce.

#investovani #blockchain #technologie

Hodnocení: +55
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
 • Jen tak pro zasmání. Včera jsem dal příkaz na koupi MARA. Ale dal jsem cenu málo nad a nestihlo se to provést :-) A teď se dívám, že to od té doby udělal cca 60% :-) To je jízda.

  0
 • Opět skvělý článek Stanislave. Bylo by možné vědět co vše máte ve svém portfoliu? Máte široky záběr a zajímalo by mě, jak moc máte i široké portfolio. A klidně něco málo řekl. Děkuji.

  0
  • Tak asi by nebylo úplně správné tu své portfolio veřejně šířit, navíc je velmi obsáhlé. Kromě toho nedoporučuji portfolio kopírovat - ne proto, že bych nechtěl někomu dopřát vysoké zisky, to rozhodně ne - přeji úspěch každému. Ale proto, že ziskovost jednotlivých akcií či ETF vždy závisí na okamžiku vstupu do obchodu. Co bylo tenkrát výhodným vstupem pro mne nemusí být dnes vhodným vstupem do obchodu pro vás. Ve svém portfoliu na Lynx mám v současnosti 69 akciových titulů a 3 ETF. Celkem 11607 akcií. Na platformě EIC mám 10 ETF, na Portu mám dalších 8 ETF...

   +3
  • Nechci to kopírovat a je jasné, že neznám kdy a proč se nakupovalo. Mě jde spíše o celkový pohled na zajímavou strategii. Pro studijní účely. Sám investuji již několik let a samozřejmě mám svou strategii. Budu rád za kontaktování na email mojeinvestice@seznam.cz  Díky moc.

   0
 • Smekám klobouček za ten záběr vědomostí co máte.

  0
 • @Stan1000 Super článek, díky. Ukázkové společnosti jsou hodně risky, ano s pořádným výnosem, ale už zažily pád jednou. Raději bych se svezl se společností zpracovávající platby a převádějící na fiat, např. coinbase či square.

  0
  • Tak já nemusím mít roční zisky přes 1000 %, ale od koupě těchto akcií v pondělí už mám na MARA + 18% za 2 dny, na BTBT zisk +8% za 2 dny, RIOT dnes povyskočil o +11%...

   +2
 • Můžete mi prosím poradit, kde můžu do těchto akcií investovat?

  0
  • Já na Lynx nakupuji...

   0
  • Já degiro. Koupil jsem obě před měsícem ve velkém počtu a teď mě dělají velké radosti.

   +2
 • Díky za super počtení, za mě je technologie blockchain zajímavá investiční alternativa ke známým kryptoměnám. Jinak na úspěch blockchainu jsou navázáni větší hráči jako oblíbený výrobce všech "těžařů" $NVDA nebo velké platební služby jako $SQ.

  0