28.10.2021 8 minut čtení

6 finančních principů, díky kterým se obchodník John Jacob Astor stal historicky 1. americkým multimilionářem

Byť se velmi často dočtete spíš o jeho téměř stejnojmenném pravnukovi (John Jacob Astor IV.), jež byl nejmajetnější osobou i obětí na palubě Titanicu, byl to právě John Jacob "první", kdo položil základy astronomického jmění rodu Astorů.

Byť je John Jacob Astor považován za prvního amerického multimilionáře, ve skutečnosti pocházel z Německa, respektive v té době ještě oficiálně ze Svaté říše římské, kde se roku 1763 narodil jako jedno z devíti dětí do velmi chudých poměrů. V 15 letech opustil rodinu, aby rodičům ekonomicky ulehčil a vyrazil do Anglie za svými staršími bratry. Naučil se zde anglicky a pracoval jako učedník u výrobce hudebních nástrojů. Netrvalo však dlouho a naplno se zde začal projevovat jeho prodejní talent.

Zatímco bratři hudební nástroje vyráběli, on je prodával. V té době šlo o luxusní zboží, které si mohla dovolit pouze anglická vyšší vrstva. Astor se díky tomu velmi rychle naučil jejich řeči a stal se z něj velmi schopný vyjednávač i přesto, že angličtina nebyla jeho mateřštinou. Nenechal se svými movitými zákazníky zastrašit ani znervóznět a byl poměrně nesmlouvavým prodejcem.

Když v roce 1784 skončila Válka za nezávislost, rozhodl se Astor, že je načase, aby svůj byznys rozšířil i za velkou louži do Ameriky, která se po utichnutí 8 let trvající válečné vřavy velmi rychle stávala zemí plnou lukrativních příležitostí. Svůj první obchod otevřel v New Yorku, který byl tehdy ještě relativně malým městem s přibližně 30 000 obyvateli.

Zatímco Astor v Americe budoval základy své zámořské expanze a čekal na první zásilku hudebních nástrojů z Anglie, seznámil se se svou budoucí ženou, která se pro něj stala něčím mnohem víc než jen partnerkou. Rodina Sarah Toddové totiž disponovala velmi dobrými kontakty s velkými přepravci zboží, obchodníky i s tehdejší newyorskou smetánkou. Kontakty, které měly již brzy Astorovi umožnit expanzi, o které se mu na cestě do Ameriky dost možná ani nesnilo.

Kožešinový magnát

Jak už bylo řečeno, Spojené státy si v té době užívaly nově nabytého míru a místo válčení se obrovskému rozmachu těšil právě byznys. A Astor během setkání s nově získanými zajímavými kontakty jeho ženy objevil velmi zajímavou obchodní příležitost, a to vysokou poptávku po kožešinách. Kožešinách, které v té době v Americe byly ještě stále získávány především výměnným obchodem s kanadskými indiány. John Jacob proto začal nakupovat nože a korálky a měnit tyto s indiány za cenné kožešiny, které následně se ziskem prodával v New Yorku.

Jak poptávka rostla, Astor potřeboval expandovat svou základnu dodavatelů, a tak velmi často cestoval do kanadského Montrealu, aby zde nakupoval kožešiny. V té době však obchod mezi Kanadou a Spojenými stát podléhal přísné regulaci, neboť Kanada stále patřila do britského impéria. Aby obešel obchodní regulace, přišel Astor s brilantním nápadem. Začal kožešiny, které zde ve stále větším objemu nakupoval, posílat z Kanady svým bratrům do Londýna, kteří je obratem posílali zpět do Ameriky, avšak tentokrát do New Yorku. Tímto jediným vychytralým tahem se mu brzy podařilo převálcovat veškerou konkurenci v New Yorku.

Za zisky ze svého obchodu začal Astor efektivně posilovat svou pozici v kruzích bohatých Newyorčanů, pro které budoval společenské prostory. Tím položil základy dalšího odvětví, kterému se následně rod Astorů i v generaci jeho potomků věnoval. Ti mimo jiné v New Yorku vybudovali slavné hotely Waldorf-Astoria a St. Regis.

Lukrativní konexe mezi americkou smetánkou postupně Astorovi otevřely hromadu nových obchodních příležitostí a co nevidět již jeho obchodní lodě vyvážely vše od dřevěných hraček až po zbraně a dokonce i opium do celého světa.

Právě v této době se zároveň po východním pobřeží začaly šířit informace z expedic na severoamerický západ (zejména expedice Lewise a Clarka), jež hovořily o tamních rozsáhlých divokých pláních plných divoké zvěře. Kožešiny v té době tvořily stále velkou část Astorova byznysu, a tak se rozhodl vyslyšet výzvu prezidenta Jeffersona a expandovat se svým byznysem na západní pobřeží dnešních Spojených států. Kromě lodního spojení vyslal také vlastní expedici, která měla zmapovat obchodní centra podél trasy z New Yorku až k ústí řeky Kolumbie do Pacifiku. Této obchodní trase se později začalo říkat Oregonská stezka.

Mistr načasování a adaptace

Astor několik let profitoval z obchodu s kožešinou, avšak do tohoto lukrativního byznysu se valilo stále větší množství konkurence a doprava kožešin do New Yorku pro ni byla stále levnější a snazší. Jakmile si uvědomil, že ztrácí svou dlouhodobou konkurenční výhodou, trh bude brzy přesycen nabídkou a cena kožešin zkolabuje, prodal svou společnost American Fur Company a rozhodl se opět soustředit na trh s realitami v New Yorku. Díky svým kontaktům věděl, že město New York chystá další expanzi svých hranic, a tak za zisk z prodeje kožešinového byznysu začal skupovat levné pozemky v okolí ostrovu Manhattan. Během několika let hodnota těchto pozemků raketově vzrostla. Zároveň navrhl dnešní čtvercové rozložení Manhattanu se sekvenčně číslovanými ulicemi.

Ekonomická krize v roce 1837 nahnala do velkých měst jako byl New York hromadu chudých lidí hledajících lepší život. Populace města narostla na více než 250 milionů a chudoba a ekonomická deprese začala rapidně snižovat ceny nemovitostí. Místo počítání ztrát Astor opět cítil příležitost a jako již jednou dříve se vrhl na skupování majetků, což si mohl díky svému masivnímu bohatství na rozdíl od mnoha dalších dovolit.

Stejně jako v případě řady jiných ultra bohatých podnikatelů, i John Jacob Astor se s postupujícím věkem přesunul ze světa nekompromisního byznysu do světa filantropie. Začal finančně podporovat vzdělání a vybudoval v New Yorku veřejnou knihovnu. Když v roce 1848 v požehnaném věku 84 let ve svém milovaném New Yorku zemřel, byl nejbohatším mužem ve Spojených státech s odhadovaným jměním přes 20 milionů dolarů.

Finanční principy Astorova života

Jeho fascinující životní příběh v sobě skrývá řadu hodnotných lekcí pro všechny, kdo se podobně jako on vydávají na pouť rozšiřování svého bohatství. Tady je 6, které opravdu stojí za zmínku:

1. John Jacob Astor během svého života zas a znovu prokazoval, že se nebojí změny a adaptace na zcela nové podmínky. To demonstroval již v 15 letech, kdy se přestěhoval z rodného Německa do Anglie, kde se musel naučit nový jazyk, načež se znovu přestěhoval do USA.

2. Již od útlého věku mu díky zkušenostem z Londýna bylo jasné, že aby se dokázal jako osobnost i podnikatel posouvat kupředu, bylo klíčové dostat se do kruhu chytrých a úspěšných lidí, kteří mu dokázali otevřít celou řadu nových příležitostí.

3. Velmi dobře chápal svou cílovou skupinu zákazníků i jejich finanční možnosti a chytře využíval techniku křížového prodeje, aby mohl efektivně a rychle rozšiřovat svůj byznys, ať už šlo o prodej hudebních nástrojů či kožešin.

4. Jakmile došlo ke změně okolností, nebo se na obzoru objevila nová příležitost, neváhal ihned jednat. Když to šlo, ihned rozšířil svůj obchod s kožešinami, aby maximalizoval své zisky. Avšak na druhou stranu byl ochoten celý tento léta budovaný byznys prodat, jakmile se situace na trhu změnila a přesunout se do lukrativnějšího segmentu.

5. Již před téměř 200 lety si moc dobře uvědomoval, jak důležité je budovat si silný a hodnotný osobní brand, který poskytuje řadu benefitů při vyjednávání či získávání nových cenných kontaktů.

6. Po vybudování na svou dobu astronomického bohatství v rukou jediného člověka se z něj stal čilý filantrop, který své finanční možnosti využíval k tomu, aby podporoval oblasti, jež považoval pro budoucnost za důležité - například rozšíření všeobecného vzdělání na co nejširší vrstvu společnosti, ideálně úplně na každého.

Hodnocení: +59
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
  • „Populace města narostla na více než 250 milionů“ nie je to náhodou preklep s tými miliónmi.....Skôr tam malo byť 250 - tisíc asi

    +1