25.11.2020 9 minut čtení

Family Office v době pandemie Covid-19

Globální epidemie se dotkla každého z nás. Dopady pandemie nejsou pouze zdravotní, ale i psychické, sociální, ekonomické… A stejně jako všichni ostatní i Family Office se musely přizpůsobit celosvětové krizi.

Family Office „rodinná kancelář“ poskytuje komplexní služby rodinám s vysokou hodnotou čistého jmění. Základní rozdělení je na Single Family Office (SFO), jejíž cílem je zajištění individuálních potřeb konkrétní rodiny, a na Multi Family Office (MFO), která podniká za účelem nabídnutí svých služeb několika HNWI rodinám. Každá rodinná kancelář je jedinečná svou nabídkou či rozsahem služeb, strategií i velikostí. Často jsou Family Office přirovnávány ke sněhovým vločkám – žádná není nikdy stejná.

Pandemie ukazuje, že i přes svou naprostou individualitu všechny rodinné kanceláře ve svém jádru přistupují ke správě a ochraně rodinného bohatství podobným způsobem a využívají obdobné strategie. Každá krize přináší možná rizika, ale je též prostorem k příležitostem. Co krize Covid-19 přinesla rodinným kancelářím Family Office?

Strategie a plánování

Jedním z cílů Family Office je ochrana rodinného bohatství. Rodinné kanceláře tak musí mít jasný plán bohatství i pro případ potenciálních rizik, jako je globální krize. Stejně tak by ale Family Office měly být připravené na krizi, která může postihnout i samotnou kancelář. A takové plány rodinné kanceláře mnohdy mívají. Dle zprávy Global Family Office Report 2019 (USB/Campden Wealth Research) téměř polovina Family Office se v roce 2019 připravovala na hospodářský pokles. Dle výzkumu 55% rodinných kanceláří očekávalo recesi v průběhu roku 2020. Volily tak nové strategie ochrany a plánování rodinného bohatství, správy rodiny i strategie svého podnikání, investování apod. Problémem však může být, že hospodářský pokles byl sice očekáván, ale ne v takové míře, a už vůbec ne z důvodu globální pandemie.

V březnu 2020 se čísla změnila. Studie FamilyOfficehub.io tvrdí, že 66,7% rodinných kanceláří předpokládá největší finanční ztráty v době pandemie. „Koronakrize“ se dotkla trhu Family Office, avšak značně méně než např. investičních trhů. Důvodem může být nejen připravenost na očekávaný hospodářský pokles, ale i schopnost rodinných kanceláří přizpůsobit se prostředí, menší počet zaměstnanců, úzké a přátelské vztahy se zaměstnanci i poradci. K největším změnám v době pandemie Family Office přistoupily v oblasti investičních příležitostí, mezigeneračního transferu, Family Governance, i v oblasti IT, zvláště z hlediska digitální bezpečnosti a potenciálnímu úniku citlivých informací o spravovaných rodinách. Rodinné kanceláře tak musely prakticky ze dne na den změnit dosavadní uvažování a strategie podnikání tak, aby nebyl ohrožen jejich business ani bohatství spravovaných rodin.

Home office

Jednou z největší výzev bylo pro Family Office zavedení práce na home office. Výsledky výzkumu FamilyOfficehub.io uvádí, že pandemie významně narušila práci a kooperaci u 80% rodinných kanceláří. Většina Family Office si zakládá na osobní spolupráci, kooperaci s experty a pravidelném osobním setkání se spravovanou rodinou. Pandemie však nic z toho neumožňuje.

Jako každý jiný obor se tak i oblast rodinných kanceláří musela přizpůsobit a naučit se pracovat z domova. Home office vyžaduje nejen veškerou práci, jednání, konzultace online, ale také zabezpečení proti úniku citlivých informací. Hrozbou jsou především:

Phishingové emaily

Odesílatelé takových emailů se pokouší získat důvěrné informace vás nebo vašich blízkých. Mohou vám chodit zprávy např. o nutnosti uhradit fakturu, zaslání údajů pro řešení právního sporu, závěti atd. Největším rizikem je, že se takové emaily tváří jako „skutečné“ a s podpisem existujících společností. A nejedná se jen o emaily. Hackeři posílají SMS zprávy, sdílení či vás kontaktují skrze sociální sítě. Nedávno Českou republikou proletěla urgence k uhrazení služeb jednoho z telefonních operátorů nebo nabídka na účast v soutěži nejednoho českého influencera. Pozor, informace a adresáty si ověřujte, než někam své osobní údaje zadáte. Může dojít jak ke zneužití vašich informací, tak se prostřednictvím online prostoru může hacker dostat do vašeho počítače. Podobné zprávy nejsou novinkou, proto IT poradci jsou na takové události připraveni. Family Office již zpočátku krize musely zajistit Cybersecurity všem svým zaměstnancům i poradcům, kteří z domova pracují s citlivými daty klientů.

Společná síť

Zaměstnanci doma nemají takové připojení jako v kanceláři Family Office. Společný rodinný router a přenos dat je doslova otevřením brány hackerům a dalším potencionálním útočníkům. Proto je nutné zjistit, zda jsou routery aktualizované, zastaralé routery bývají lehce hacknutelné. Mimo jiné většina IT specialistů ve Family Office prověřovala šifrování. Síťový přenos je možné zašifrovat tak, aby přenášené informace nebyly „cestou vzduchem“ rozpoznatelné.

Online setkání

Nejen Family Office přešly na online jednání, setkávání se, porady… Nyní takový způsob používá značná část populace. Ke asi samozřejmé, že hackeři toho ihned využili. Našli způsob, jak se nepozorovaně dostat do hovoru. Rodinné kanceláře tak musely vyřešit riziko z odposlechu i nabourání se skrze hovor do počítače. Obvykle postačí zaheslovat online konverzaci, zapnout sledování počtu připojených účastníků či využití šifrovacích a antivirových programů.

Práce z domova nepřináší pouze rizika, ale také nové příležitosti. V dnešním světě, i bez krize, je zásadní vývoj a inovace. Aby byl zajištěn komfort zaměstnanců pro práci z domova, bylo třeba přistoupit ke změnám. Nabízejí se otázky jako:

  • Jak řešit vzdálený přístup k počítači v kanceláři?
  • Jak společně komunikovat?
  • Jak se setkávat?

Dříve či později by moderní technologie stejně vyžadovaly řešit prakticky stejné otázky. Naučit se jednat online, zabezpečit své domácí počítače i používat cloudové úložiště pro nepřetržitou možnost dostat se k informacím bude jednou ceněno více než kdy dřív. Navíc to může být příležitostí ke globálnímu podnikání. Umět „pracovat online“ zjednodušuje komunikaci napříč celým světem a umožňuje snadnou cestou podnikat i ve vzdálených destinacích.

Family Governance

Pandemie dala Family Governance „správě rodiny“ jiný rozměr. Prioritou se stala ochrana spravovaných rodin, po všech směrech. Přednost má ochrana bohatství před jeho růstem, ochrana zdraví, ochrana anonymity, zajištění právních i daňových povinností… Přístup se změnil ke vzdělávání členů rodiny, Wealth Planningu, plánování nástupnictví i filantropii.

Wealth Planning

„Koronakrize“ zdůraznila význam plánování bohatství. Aktuální zkušenost s Covid-19 nám i v ČR ukázala určitou nepřipravenost napříč celým spektrem klientů s různou hodnotou osobního jmění i typu majetku. Potřeba strategického plánování bohatství nebo aktualizace dosavadního plánu je proto pro další období zásadní. I když se jedná o velmi dynamické období, tak řadě rizik lze zabránit nebo je alespoň zmírnit, a ochrana majetku za účelem jeho dalšího růstu je předmětem obezřetného uvažování jeho vlastníka či správce.

ČTĚTE VÍCE: Krize Covid-19 zdůraznila význam plánování bohatství. Jak na plánování aktiv v období nejistoty?

Vzdělávání rodiny a členů

S připraveností a Wealth Planningem souvisí vzdělávání rodiny a jejich členů ohledně bohatství. Pandemie všem ukázala význam finanční gramotnosti. Family Office proto začaly klást důraz na vzdělávání spravovaných rodin o ochraně a plánování bohatství, řízení rizik atd.

Plánování nástupnictví

„Koronakrize“ změnila přístup i k plánování nástupnictví. Rodiny s vysokou hodnotou čistého jmění si uvědomily důležitost jasného plánu nástupnictví, i plánu mezigeneračního transferu a podniku. Některé Family Office uvádí, že jednou z hlavních náplní jejich práce bylo nastavení nástupnictví u rodin, které spravují. Důvodem může být nevyzpytatelnost života, medializovaná úmrtí lidí s/na nový typ koronaviru i uvědomění si potřeby jakéhokoliv plánu v krizi.

Filantropie

Filantropie zaznamenala jakousi anomálii v době pandemie. Globální krize často vyvolávají solidaritu mezi lidmi, bohatí se snaží pomáhat chudým, lidé se semknou. Dochází tak mnohdy k darování od HNWI jedinců či rodin směrem k těm, kteří o vše přišli. Filantropické účely bývají určeny na vzdělání „chudých“ či krizí postižených dětí, charitu, potravinové banky… „Koronakrize“ však obrátila filantropii jiným směrem. Nový typ koronaviru, jeho šíření, omezování pohybu lidí, snížení práce ve fabrikách i pokles cestování významně ukázalo globální ekologické problémy, etické, společenské... Důvodem je mírné zlepšení klimatické krize v době, kdy „jsme zavření doma“, zvýšení hygienických podmínek i uvědomění si potřeby naši planety pro život.

Filantropie se obrátila k tzv. „zeleným fondům“. Co to je? Jedná se o investice do ESG fondů. ESG investice jsou tak nebo tak na vzestupu, před koronakrizí však myšlenkou nebyla až tak filantropie, jako praktičnost. Pandemie posunula investování k ESG fondům a jedinci i rodiny s vysokou hodnotou čistého jmění mají tendenci přistoupit k „zeleným“ investicím a věnovat svá aktiva naší planetě. CNBC uvádí, že v srpnu 2020 výše ESG investic překonala 1 bilion USD. ESG fondy se tak dostaly na svůj historický vrchol, a to v době, kdy investiční trh zažívá svůj propad.

#familyoffice #pandemic #covid #family

Autor: Redakce Wealth Magazínu - www.wmag.cz

Hodnocení: +6
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.