17.06.2019 2 minuty čtení

Načasování prodeje

Les Nemethy ve své knize Úspěšný prodej firmy uvádí, že při rozhodování o prodeji firmy hrají hlavní roli tři faktory: načasování, načasování, načasování.

Načasování procesu prodeje má potom tři hlavní aspekty:

  • tržní podmínky – v každém desetiletém cyklu se vyskytují dva až tři roky, kdy jsou vynikající podmínky k prodeji společnosti, ale také dva až tři roky průměrné. Ve zbývajících letech jsou pak podmínky špatné a ocenění nízké.
  • životní cyklus firmy – firma vykazuje přirozený růstový cyklus: počátek, růst a zralost. Nejlepšího ocenění lze zpravidla dosáhnout v době těsně před zralostí (v této době nejsou potřebné výrazné investice a minulé investice přinášejí pozitivní a rostoucí cash flow).
  • osobní cíle – jde především o ochotu věnovat vlastnictví a řízení firmy další čas a úsilí a přístup k firmě.

Majitelé firem někdy vědomě či podvědomě čekají na spojení všech tří zmíněných aspektů. Tato spojení se však vyskytují jen zřídka. 

Vystihnout správný čas k prodeji společnosti tak není pro majitele jednoduché. Dokud firma prosperuje, je mu líto se jí zbavovat. Na druhé straně – pokud odmítne lukrativní nabídku na odkoupení firmy (protože mu připadá, že ještě nenastal správný čas), může toho za čas litovat.

Více najdete na https://www.prodavamefirmy.cz/z-praxe-prodeje-firem

 

Hodnocení: +6
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.