11 minut čtení

Rychlý průvodce vzděláním vašich dětí o penězích a bohatství

Jednoho dne nastane chvíle, kdy rodinné bohatství předáte další generaci. Vlastnictví bohatství jde ruku v ruce s odpovědností a starostí o aktiva osobní i rodinná. Jak své potomky naučit pracovat s penězi a bohatstvím?

Dle statistik si téměř polovina rodičů nemyslí, že jejich děti v dospělosti zvládnou odpovědnost vůči svým financím, závazkům a bohatství. A příliš se nemýlí, až 70 % rodin přichází o své bohatství již v druhé generace a 90 % jej ztrácí v generaci třetí. Problém není jen v chybějícím majetkovém plánu, ale vzdělávání další generace o financích.

Základem vzdělání dětí o osobním i rodinném bohatství je naučit potomky pracovat s penězi. I v tomto ohledu platí rčení „Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“, proto doporučujeme děti učit o penězích již od útlého věku. V dětství se potomci učí normám rodiny i společnosti a přijímají své sociální role. Ty, které přijmou během své primární socializace, je determinují i v jejich chování. Takové role přijímají tzv. teorií her, tedy přijímají svou roli a identitu na základě hry na konkrétní osobu – především na své nejbližší. Proto je důležité již v jejich raném dětství zapojit děti do běžných finančních záležitostí, jako jsou útraty, nákupy atd. a ukázat jim, jak vy s penězi zacházíte. V každém věku se však liší postoj ke vzdělání dětí ohledně bohatství a financí. Připravili jsme proto pro vás průvodce, jak učit své děti penězům již od dětství.

Co se obecně doporučuje při vzdělání dětí o penězích a bohatství?

Obecně je nejdůležitější komunikace. Mluvte s dětmi o penězích, zapojte je do komunikace o rodinném rozpočtu a bohatství. Zkuste svým potomkům ukázat účty, např. za elektřinu, nájem, vodu, telefony…a vysvětlit jim, kde se peníze na placení závazků berou. Základem pro vzdělání o penězích je však uvědomění si jejich hodnoty. A jak toho nejlépe docílit? Vyděláním vlastních peněz. Proto je dalším obecným doporučením nechat děti vydělat si peníze do kasičky a ty investovat mohou na vlastní útratu. Chtějí nové šaty, jít s kamarády do kina nebo útratu s sebou na výlet? Ať využijí vlastní vydělané peníze. Stačí však drobné výdělky za domácí práce. Můžete dětem slíbit např. 200 Kč ke kapesnému, když vám umyjí auto, nebo pomohou s úklidem. Možností je starší potomky pověřit drobnou prací v rodinném podniku, např. třídění dokumentace…

Rodiny s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI) často své děti učí bohatství prostřednictvím rodinné filantropie. Zapojují potomky jak do darování, tak jim vysvětlují účely filantropie i to, kde se peníze na dary vzaly. Zároveň prostřednictvím zapojení dětí do filantropických aktivit jim předáte rodinné hodnoty, které si potomci již v dětství osvojí. To vám může pomoct udržet správu rodinného bohatství nebo rodinného podniku na základě vaší vize a rodinné kultury.

Průvodce vzdělání dětí o penězích a bohatství dle věku

Průvodce se odvíjí od průměrného vývoje dítěte. Každé dítě i jeho vývoj je však individuální. Průvodce proto berte jako možnou časovou osu, jaké kroky můžete dělat pro vzdělání vašich dětí o penězích. V konkrétních letech se řiďte dle možností a vývoje vašeho potomka.

3 roky - Trpělivost

V tomto věku by se mělo vaše dítě naučit trpělivosti. Obvykle se kolem tří let děti dostávají do nového stádia vývoje – období vzdoru. Začínají si uvědomovat, co chtějí, i to, jak toho dosáhnout, resp. co na vás jako na rodiče platí. A také zkouší vaše hranice tolerance. Nesmíte ale podlehnout. Děti si ve věku „uvědomování si“ musí zvyknout na to, že všechno nemůže být hned. Proto nechte dítě chvíli čekat. Pláče či se vzteká nad hračkou v obchoďáku např. v listopadu? Ať hračku zahrne do dopisu Ježíškovi a počká do prosince.

Můžete stanovit i konkrétní dny, ve kterých dostane jednu chtěnou hračku. Obdobně jako my dospělí se spoustou věcí čekáme „do výplaty“, ať se i dítě naučí, že peníze nejsou každý den. Doporučujeme též dětem kupovat věci za odměnu. „Když dneska budeš hodný, koupím ti oblíbenou čokoládu.“

Ve věku uvědomování si začíná také možnost uvědomování hodnoty peněz. Zkuste si s dětmi projet mince či bankovky, podívat se na jejich obrázky, nebo jim kupte „falešné peníze“, se kterými si bude hrát na nákup. Můžete zvolit i dětskou pokladnu a hrát si s dítětem na obchod.

Co se dítě naučí?

Získat dané věci, až na to bude více peněz. Neutratit vše v den výplaty.

4. roky - Počítání

Průměrně se děti mezi 4 – 5 rokem učí číslům a jejich hodnotám. V tomto věku též děti začínají s jednoduchými počty. Zkuste spojit matematiku a finance. Můžete tak s dítětem pomalu procvičovat jak matematické dovednosti, tak je vést k penězům. Doporučujeme například s dětmi seřadit peníze na základě jejich hodnoty, resp. „napsaného čísla“. Zároveň mu můžete ukazovat jednoduché počty na vašem dětském obchodu. Při hraní si na nákup společně s dítětem počítejte peníze za jednotlivé „kupované“ položky a spočítejte výslednou cenu.

Co se dítě naučí?

Názvy a velikosti mincí a bankovek.

5 let – Naučte se říkat ne

Kolem 5. roku života začínají být děti ovlivňovány svými vrstevníky, především kamarády ve školce. Pro vás tak začíná období „Honzík má novou hračku, chtěl bych jí také“. Když pomineme, že hračky obvykle po dvou dnech zůstávají ležet pod vrstvou prachu (přiznejme si, my nebyli jiní), děti se také musí naučit, že všechno mít nemohou. Zde je posun od kroku ve třech letech, kdy potomky učíte, že nemohou vše mít hned. V 5 letech jim ukažte, že nelze mít všechny hračky světa. Nechte je si vybrat jen jednu hračku ze dvou chtěných.

Základem pro tuto lekci je naučit to i sebe. Bude pro vás nesmírně těžké říct smutným očím vašeho dítěte „Ne!“, myslete na to, že je to především pro jeho budoucnost. Pokud se dítě již v tomto věku naučí, že dostane úplně vše, bude mít dospělý život velmi těžký.

Pro větší efektivitu se naučte říkat „Ne!“ i sobě. Když půjdete s dětmi v obchodě a budou se vám líbit dvě košile, vyberte si jen jednu. Vysvětlete dítěti, že si musíte vzít pouze jednu pro úsporu financí.

Co se dítě naučí?

Věci stojí peníze, které musíme mít pro jejich nákup. Nemůžeme si proto dovolit koupit vše, co chceme.

6 let - Kapesné

Dle odborníků i dětských psychologů je vhodné dětem začít dávat vlastní peníze kolem 6. roku života. Samozřejmě se jedná o drobné příspěvky. Je to dobré ze dvou důvodu: (1) dítě si bude šetřit vlastní peníze, a (2) vy prokážete vaší důvěru v jeho spoření.

Dítěti můžete koupit prasátko jako pokladničku, nebo jinou, jakou si bude přát. Dávejte mu každý týden nebo měsíc drobné příspěvky, které si může šetřit. Když pak bude mít naspořeno a bude chtít „utrácet“, může si danou věc koupit za vlastní našetřené finance.

Co se dítě naučí?

Všechno něco stojí, a pokud bude něco chtít, musí na to mít peníze.

7 – 8 let – Hodnota peněz

Jakmile si děti začnou sami šetřit, začnou si uvědomovat, že peníze mají svou hodnotu. Až budete příště nakupovat a vaše dítě bude s vámi, srovnávejte spolu ceny. Stačí jednoduchá věta „Tuhle rýži nevezmu, je drahá, přitom tato neznámá značka je stejná a o XY Kč levnější“. Také s potomky diskutujte o tom, že peníze se vydělávají prací. Mluvte s dětmi o své práci, jak se vám líbí, a ptejte se jich, čemu by se chtěly věnovat ony.

Kolem 8. roku života děti umí lépe počítat. Proto můžete za jejich přítomnosti platit účty a počítat, kolik peněz musíte za své závazky zaplatit.

Co se dítě naučí?

Člověk musí pracovat, aby vydělal peníze a zaplatil účty. Platby za závazky jsou možná vysoké, ale není to problém, pokud peníze ušetříte.

9 – 12 let – Vlastní utrácení

V tomto věku je potomek na přelomu mezi dítětem a teenagerem. Je na čase, aby měl vlastní spořící účet. Účet otevřete s malou částkou a vysvětlete mu, k čemu to spoření je. Mějte však na účet přístup a nedovolte, aby dítě rozhodovalo o vysokých částkách samo. Nastavte např. denní limit útraty. S účtem souvisí i karta. Než dítě začne používat vlastní kartu, vysvětlete mu význam různých karet, např. rozdíl mezi debetní kartou a kreditní kartou.

V těchto letech je důležité projít i inzerce. Projděte společně reklamy a řekněte si, co je drahé jen kvůli reklamě a dá se ve stejné (či lepší) kvalitě sehnat levněji. Vysvětlete potomkům, co reklama znamená a zaměřte se na manipulaci koncových zákazníků formulací textu i grafikou.

Co se dítě naučí?

Kupovat věci z vlastního účtu bez ovlivnění reklamou.

13. – 15. let – Bez práce nejsou koláče

Učte dítě si vlastní prací vydělat peníze. Můžete ho například požádat o větší práci v domácnosti a za to ho odměnit, stejně tak vám potomek může drobně vypomáhat v rodinném podniku. V tomto období můžete dítě zapojit i do filantropických účelů. Diskutujte o tom, k čemu filantropie je a proč vy tam přispíváte. Promluvte si o tom, zda by váš potomek také drobným příspěvek nepomohl těm, co to potřebují.

V tomto věku také můžete zvýšit kapesné a dítěti vysvětlit, že jiné peníze k utrácení již mít nebude. Naučí se tak spořit a hospodařit s penězi jemu dostupnými.

Co se dítě naučí?

Peníze nerostou na stromech, ale člověk si je musí zasloužit/vydělat.

16 – 18 let – Brigáda

Ačkoliv to pro váš rodinný rozpočet není potřeba, dbejte na to, aby si dítě našlo přivýdělek. Nejlépe si uvědomíte hodnotu peněz, když si je sami vyděláte. Pokud si bude potomek chtít utrácet, bude na to mít vlastní mzdu. Pokud dítě všechny své vydělané peníze utratí, další navíc mu již na vlastní útratu nedávejte. Dítě by si mělo zvyknout, že když vše utratí, už nic víc mít nebude. Pokud bude dítě chtít nějakou věc, půjčte mu na ni.

Hlídejte, aby však časová kapacita práce neohrozila školní docházku i přípravu na ni.

Co se dítě naučí?

Hospodaření s penězi a neutrácet za vše. Naučí se splácet peníze.

Jakmile váš potomek půjde na vysokou školou nebo opustí rodinné hnízdo, pořád s nimi o penězích diskutujte. Pomáhejte mu a vysvětlujte placení účtů, založte mu spoření.

Kdo vám pomůže se vzděláním dětí o penězích a bohatství

Existuje mnoho programů, které poskytují vzdělání dětem o financích i bohatství. Programy jsou často organizovány či podporovány Family Office. Zeptejte se své rodinné kanceláře, kde můžete nechat své děti vzdělávat o financích, a požádejte je o pomoc se zapojením potomků do rodinného podniku a filantropické aktivity.

#family #wealth #finance #guide #agebyage

Autor: Redakce Wealth Magazínu - www.wmag.cz

Hodnocení: +12
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.