08.11.2020 6 minut čtení

Jak nastavit životní pojistku? Zpravidla se jedná o nemalý výdaj, nad kterým je dobré se zamyslet.

Na českém trhu je značný počet pojišťoven, které nabízejí v podstatě to samé. Takže je především důležité se zamyslet, co od pojistky očekáváte, a následně je dobré se porozhlédnout, co je na trhu, a případně poupravit svoje nároky. A jak tedy začít?

Hlavní otázkou je, zda vůbec má smysl životní pojistku pořizovat. Jedná se z pravidla o nezanedbatelné procento měsíčního přijmu a je na zvážení každého z nás, zda se pojistit. V případě finančních závazků vůči bankám nebo v případě zakládání rodiny určitě stojí za to nad tím uvažovat. Dále pak je výhodou pojistku zakládat v nízkém věku, protože od toho se pak odvíjí i cena.

Pokud se nakonec rozhodnete a začnete životní pojistku řešit s některým z finančních poradců nebo přímo v pojišťovně, tak vás nejspíše zahltí spoustou nových informací a ve finále se pojistíte i na věci, o kterých jste doposud ani nevěděli, že se pojistit dají. K tomu vám ještě nabídnou produkt investiční životní pojištění, které na první pohled rozhodně neprokouknete.

Tím se z toho stane kompletní produkt včetně investiční složky investované do některých fondů s většinou pěkně tučným vstupním poplatkem. Pokud máte zájem o investice, tak je rozhodně spousta jiných a leších možností než je tato.

Vraťme se zpátky k rizikovému životnímu pojištění. Co od něj očekáváme a na co se lze pojistit? 

1) Smrt

 V případě smrti je vhodné se zajistit z několika důvodů. Mezi běžné důvody patří zajištění rodiny nebo krytí finančních závazků jako je třeba hypotéka. Částky pojistného krytí lze nastavit konstantně nebo lineárně do určitého roku. Od výše částky a délky pojištění se odvíjí i cena. 

Příkladem může být 1 mil. po dobu 30 let s konstantním plněním pro zajištění rodiny a k tomu třeba 1 mil. s lineárně klesající částkou po dobu 20 let pro krytí hypotečního úvěru.

2) Invalidita

Na invaliditu prvního až třetího stupně je rovněž dobré se pojistit. Zde jsem se setkal s různými strategiemi pojišťoven. Některé maximální plnění všech stupňů vkládají do jednoho, jiné plnění rozepisují odděleně. Plnění opět zajišťují konstantně nebo lineárně a některé i lineárně s fixací. 

Člověk by si zde měl hlavně uvědomit, že se jedná doplnění částky k invalidnímu důchodu od státu. Invalidní důchod se z pravidla přiznává po jednom roce. Na základě rozhodnutí lékaře vám je přiznán invalidní důchod prvního až třetího stupně podle závažnosti. U prvního stupně je možné mít plný úvazek a u třetího si jen těžko můžeme představit, že budeme chodit do práce.

Uveďme opět příklad. Osoba s čistým příjmem 30 tis., kterému byl přiznán invalidní důchod třetího stupně 17 tis.. Je tedy potřeba dorovnat pro stejný životní standard 13 tis. po dobu třeba 20 let do důchodu. Výsledkem jsou přibližně 3 mil. s lineárně klesající částkou až do důchodu. Na nižší stupně je vhodné nastavit nižší krytí.

3) Závažné nemoci

V tomto případě se jedná o vyplacení konstantní částky v případě diagnózy zpravidla jedné z přibližně 36 ze seznamu závažných onemocnění uvedených v pojistných podmínkách. Tento produkt je zpravidla velmi drahý, protože riziko je velmi vysoké. 

Uvedu zde příklad, který je určitým kompromisem mezi krytím a cenou. Krytí 850 tis. po dobu 45 let s lineárně klesající částkou do 70 let věku. Až půjdete v 65 letech do důchodu, budete stále kryti po dobu dalších 5 let. Při odchodu do důchodu budete kryti ještě částkou 100 tis., která se bude dále ještě snižovat.

4) Neschopenka 

Tento produkt by měl dorovnat vaše příjmy v případě neschopnosti, kdy váš příjem spadne na 60%. Většinou se vyplácí od prvního měsíce nebo dvou, případně zpětně. Pojišťovny mají různé strategie. Měli byste zvážit, jaké máte rezervy určené pro tento výpadek a kolik procent svého přijmu jste schopni oželet.

Uvážíme-li opět čistý příjem 30 tis., tak je třeba do plné částky dorovnat 12 tis. v případě neschopnosti. Pro dorovnání do 100% je třeba mít nastavené pojistné na částku 400 Kč denně.

Dále je možné si zřídit úrazové pojištění, hospitalizaci a další. Za zmínku také stojí, že je možné do pojistky zahrnout manželku a děti. 

Závěrem uvedu jeden příklad modelace pojistného:

Pojištěnému je 30 let a nekouří. Pojištění je namodelováno od pojišťovny UNIQUA.

1) Smrt

Pojištění pro případ smrti do 75 let  ... 30000Kč ... 86Kč

Pojištění pro případ smrti na 30 let ... 1000000Kč ...129Kč

2) Invalidita

Invalidita III. stupně s lineárně klesající částkou do 65let ... 4000000Kč ... 253Kč

Invalidita II. stupně s lineárně klesající částkou do 65let ... 500000Kč ...10Kč

Invalidita I. stupně s lineárně klesající částkou do 65let ... 300000Kč ... 29Kč

3) Smrt + Invalidita (hypotéka)

Smrt + Invalidita III. v případě úrazu na 25 let ... 700000Kč ... 45Kč

4) Úrazové pojištění

Trvalé následky s progresivním plněním do 75 let ... 1000000Kč ... 114Kč

5) Velmi závažná onemocnění

Závažná onemocnění s lineárně klesající částkou do 70 let ... 850000Kč ... 205Kč

6) Neschopenka

Denní dávky od 29 dne zpětně do 65 let ... 400Kč ...208Kč

Sečteno a podtrženo, za pojištění zaplatíte měsíčně 1079Kč. Výhodou tohoto pojištění je 10 násobná progrese v případě úrazu, jinak řečeno, můžete se dostat až na částku 10 mil. Nebo také rozdělení nemocí do pěti kategorií, je tedy možné částku čerpat až 5x.

V článku rozhodně není všechno a je třeba si některé informace dále dohledat. Věřím, že článek může být některým nápomocí v případě výběru životního pojištění. Také je třeba alespoň trochu projít recenze, příklady pojistného plnění nebo pojistné podmínky.

Hodnocení: +9
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
 • Díky za přehled, zase jsem si rozšířil obzory. 😊 Bylo by zajímavé srovnat 1079 Kč měsíčně na pojistné vs např. do nějakého ETF, za 15 let se něco stane a likvidní peníze budou náhle kvůli zdraví potřeba, co se vyplatí víc, resp. co nabídne větší variabilitu. 

  +1
  • Díky za dobrý námět. 😊 Zjednodušeně jsem si něco podobného počítal. Například pojištění v případě závažných onemocnění je velmi drahá záležitost v poměru krytí/cena. Zde úplně není špatné se zamyslet nad vytvořením krycí částky jiným způsobem s dobrou likviditou.

   0
 • Fajn stručné shrnutí. 😉 Měl by znát každý finanční poradce, ale z vlastní zkušenosti vím, že tomu tak není... 

  +1
  • Čas věnovaný při sjednávání životního pojištění může uspořit nemalé peníze. 😊

   0