5 minut čtení

Akcie SAP zaznamenaly prudký propad. Nacházejí se na podobné úrovni jako v březnu 2020

Akcie softwarové společnosti SAP dostaly během minulého pondělí (26.10.2020) pořádně zabrat. Začátkem obchodního týdne si odepsaly 17 % a tržní kapitalizace firmy se snížila o 25 miliard eur.

Důvodem propadu se stal prodej ze strany investorů, který odstartovaly negativní hospodářské výsledky za třetí kvartál 2020. 

Firma zároveň oznámila zhoršený výhled na letošní výsledky, z předpokládaných 8,7 miliard eur na 8,5 miliard eur. Výhled tržeb snížila z 28,5 miliard eur na 27,8 miliard eur. Taktéž informovala, že kvůli dopadu pandemie koronaviru na poptávku služeb se bude muset vzdát některých svých dosavadních cílů, které by mohla dosáhnout se zpožděním v horizontu 1 až 2 roků. 

S ohledem na tyto informace a aktuální nervozitu na trzích, která převládá pod tlakem nejistoty a obav z dopadů šíření koronaviru na akcie společnosti, za posledních 8 dní během odpoledních hodin úvodního obchodního dne (2.11.2020) společnost odepsala celkem 27 % ze své hodnoty a nacházela se tak na úrovni nad 90 eur za akcii. Naposledy se kolem této hodnoty obchodovalo v březnu 2020. Tržní hodnota SAP se snížila na 111,28 miliard eur.

Graf: Vývoj hodnoty akcií společnosti SAP za posledních 5 dní do 29.10.2020 (Zdroj grafu: Google Finance)

 

Ve třetím čtvrtletí klesly tržby společnosti meziročně o 4 % na 6,54 miliard eur. Provozní zisk se snížil více než odhadovali analytici Bloombergu. Ti předpokládali pokles na 2,15 miliard eur. Naopak výnos v cloudovém segmentu meziročně vzrostl o 10 % na 1,98 miliardy eur. Tržby za cloudové a softwarové služby se propadly o 2 % na 5,54 miliard eur. 

@OliviaLacenova, Topforex 

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.

Hodnocení: +6
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.